Home

Achtergrond 293 x bekeken

Stemmingmakerij agrarisch natuurbeheer misplaatst

Agrarisch natuurbeheer is volop negatief in het nieuws: het zou niets opleveren en het geld kan beter worden besteed aan 'echte' natuur. Veelzijdig Boerenland vindt dat stemmingmakerij.

Het is raak de laatste weken. Eerst betoogt Frans Vera dat landbouw en natuur niet samengaan, een week daarop stelt het Planbureau voor de Leefomgeving voor om het geld voor agrarisch natuurbeheer maar te gebruiken voor aankoop en inrichting van de EHS.

Idee achter beide betogen is dat agrarisch natuurbeheer geen resultaten oplevert omdat de landbouw per definitie te intensief is geworden om natuurwaarden te kunnen opleveren. ’Echte’ natuur zoals die in de Oostvaardersplassen moet daarom de biodiversiteit in Nederland redden.

De maatschappelijke wensen lijken momenteel precies andersom te liggen: er is veel discussie over vermeend dierenleed in de Oostvaardersplassen en brede steun voor het belonen van boeren voor maatschappelijke diensten zoals natuur- en landschapsbeheer. Volgens Vera komt dat doordat de Nederlander is vergeten wat natuur eigenlijk is. Hij wil hem daarom indringend opvoeden met het juiste natuurbeeld – een nogal enge maatschappijvisie. Bovendien: net als burgers denken ook ecologen verschillend over natuur. De overheid kan dan terecht niets anders doen dan te streven naar diverse tinten groen, waarbij ’echte natuur’ zich prima laat aanvullen met ’cultuurnatuur’.

Waarom maakt iedereen zich eigenlijk zo druk om het geld dat met ’boerennatuur’ is gemoeid? Het gaat om nog geen 15 procent van de rijksbegroting voor natuur. Voor dat geld zorgen boeren op meer dan 100.000 ha voor een aantrekkelijk landschap.

Er tekent zich een toenemend budgettekort af: de oppervlakte agrarisch natuurbeheer moet in 2018 zijn verdrievoudigd, maar het budget voor beheer neemt de komende jaren af. Dat is een onwelkome spagaat. Gun iedereen zijn natuur en zijn natuurbudget, maar laat dat budget dan wel toereikend zijn.

Teunis Jacob Slob en Hans Hoek zijn voorzitter en directeur van Veelzijdig Boerenland, samenwerkingsverband van agrarische natuur- en landschapsverenigingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.