Home

Achtergrond 306 x bekeken

Samenwerking Essent en FrieslandCampina belangrijk

Het initiatief van Essent en FrieslandCampina om te gaan samenwerken bij productie en levering van groene energie, is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van meer duurzame energie. Dit stelt Gerrit van Werven van de Stichting Energy Valley.

FrieslandCampina en Essent maakten vorige week bekend te gaan samenwerken om de productie en levering van groene energie door haar leden-melkveehouders te versnellen. Dit heeft verschillende voordelen voor de melkveehouders; zij weten zich zo verzekerd van de afname van de geproduceerde duurzame energie inclusief bijbehorende groencertificaten voor een marktconforme prijs en mogen rekenen op projectbegeleiding door energiespecialisten van Essent. Voor Essent betekent het een versterking van haar positie als grootste producent en handelaar van duurzame energie in Nederland. Daarnaast biedt de samenwerking voor FrieslandCampina een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitie om in 2020 honderd procent duurzame energie in te kopen, bij voorkeur geleverd door melkveehouders.

Het hierboven geschetste beeld is een mooi voorbeeld dat op fraaie wijze illustreert hoe, door in een keten slimme afspraken te maken, win-win situaties kunnen worden gecreëerd. In de Energy Valley-regio zien we dagelijks hoe door bundeling van kennis en kunde lokale energieproductie en levering versneld kan worden. En het leidt geen twijfel dat afnamegaranties meehelpen bij het verkrijgen van een passende financiering. Helaas zijn vrijwel alle duurzame energieprojecten nu nog afhankelijk van exploitatiesubsidies, waardoor het groeitempo van duurzame energieproductie afhankelijk is van het tempo waarmee deze subsidies worden verstrekt. Daar veranderen deze afspraken helaas weinig aan.

Wat deze afspraken wel aantonen, is dat in de marksector een groeiende bereidheid ontstaat om de nek uit te steken, de maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken, werkgelegenheid te creëren en klimaateffecten terug te dringen. Dat is interessant nieuws voor onze overheid die, geplaagd door bezuinigingen, zich genoodzaakt ziet een beleidswijziging naar subsidiearme stimulansen voor een groenere energievoorziening door te voeren. Want met een markt die verantwoordelijkheid wil nemen is alleen nog een overheid nodig die de juiste randvoorwaarden creëert. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden wet- en regelgeving aan te passen, zodat de markt duurzame energie zelf kan oppakken. Daarom alvast enkele tips voor een nieuw kabinet.... Herstel de hoogte van de bijmengingsverplichting naar 5,75 procent in plaats van 4 procent.

Elimineer bureaucratische hobbels zodat transportbrandstofhandelaren straks aan hun bijmengverplichting kunnen voldoen door groen gas in te kopen voor gebruik als transportbrandstof. Hierdoor hoeven ze geen dure ethanol in te kopen en wordt de biogasproductie gefinancierd door de handelaren terwijl de eindgebruikers geen prijsverschil ondervinden. Maak dan afspraken met deze handelaren voor de oprichting van een open en transparante markt voor biotickets (=bewijs voor het administratief verhandelen van biobrandstoffen) waarin groen-gascertificaten een passende plek krijgen.

Ook de CO2-prijs via het Europese emissiehandelssysteem ETS biedt mogelijkheden om de markt bij te laten dragen aan de bekostiging van onze duurzame energieambities. Op dit moment voorzien de regels niet in het terugdringen van de eigen CO2-emissie door de inkoop van groen gas. Een gemiste kans omdat hierdoor de waarde van groen gas niet optimaal benut wordt.

Ten slotte moet het voor (deel)eigenaren van zonne- en windparken mogelijk worden om aan zichzelf te leveren. Hierbij wordt een belangrijke afdracht aan de staat, de zogenaamde regulerende energiebelasting (REB) vermeden. Op dit moment is deze zogenaamde zelflevering niet mogelijk als de elektriciteit via het openbare elektriciteitsnet getransporteerd wordt.

Kortom, het initiatief van Essent en FrieslandCampina is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van meer duurzame energie. Hierbij is het wel essentieel dat de overheid deze initiatieven ondersteunt met behulp van subsidies of aangepaste wet- en regelgeving.

Gerrit van Werven is directeur van de Stichting Energy Valley

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.