Home

Achtergrond 206 x bekeken

PBL: natuurbeheer korten

Vertraging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is te voorkomen als de overheid geld dat is bedoeld voor agrarisch natuurbeheer vrijmaakt. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Landbouwminister Gerda Verburg voelt daar echter niets voor.

Gisteren publiceerde het PLB de eerste Balans van de Leefomgeving, opvolger van de jaarlijkse Natuur- en Milieubalans. Daarin constateren de onderzoekers opnieuw dat de geplande einddatum voor de EHS, 2018, met het huidige beleid hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gehaald. Zij pleiten er daarom voor het aandeel agrarisch natuurbeheer naar beneden te schroeven en het vrijgekomen geld in aankoop en inrichting te investeren.

”Dat lijkt mij geen goede suggestie”, reageerde Verburg bij het in ontvangst nemen van het rapport. ”Natuurlijk moet je kijken of je de goede dingen op de goede plek doet. Maar landbouw en natuur gaan hand in hand. Bovendien hebben boeren het toch al niet zo breed.”

Het PBL stelde tevens voor het mestbeleid te vereenvoudigen. Volgens het planbureau zijn de regels erg ingewikkeld en dat leidt tot onnodig veel administratieve lasten. Verburg zei dat graag te willen, maar dat er weinig mogelijkheden voor te zien.

De minister verwees daarbij onder meer naar de derogatie voor melkveehouders, die noopt tot ingewikkelde regels. Ook meer maatwerk in het mestbeleid leidt tot veel administratie rompslomp stelde Verburg.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.