Home

Achtergrond 797 x bekeken 18 reacties

Nieuw kabinet spaart Hedwigepolder

Het nieuwe kabinet zet de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder niet door.

Dat meldt de website van de PZC en wordt tegenover Boerderij bevestigd door bronnen bij de beoogde regeringspartijen.

In de regeer- en gedoogakkoorden die zijn overeengekomen tussen VVD, CDA en PVV staat dat er voor het onder water zetten van de ontpoldering een alternatief moet komen. Daarbij wordt gedacht aan het alternatief dat al eerder was aangeleverd door de Zeeuwse Waterschappen. Dat behelst de aanleg van schorren in de Westerschelde. Dit alternatief is door het zittende kabinet steeds afgewezen omdat het onvoldoende natuurherstel in de Westerschelde zou leveren.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Exact, ik vind het van een zelden geziene lompheid hoe de vier kabinetten Bakellende hebben huis gehouden onder en over land en volk. Die waterschade zal pas komend decennium in alle hevigheid duidelijk worden!! Wil je me trouwens wel even uitleggen wat de ramp van 1953 hiermee van doen heeft? Want ik had het over de Sint Elizabethsvloed van 1421! Die verzwolg de dorpen Saeftinghe en Reimerswaal en deed ook het Verdronken land van het Markiezaat en de Biesbosch ontstaan. Bijna 600 jaar geleden snap je wel? Weinig kans dus dat die vloed zich ooit nog eens zal herhalen!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Herkauwer, de manier waarop LNV met milieu omgaat is inderdaad gezever. We zullen dan nog jaren vastgebakken zitten aan een mestwet die van geen kanten klopt. Gisteren stond er nog een stukje van Scholten (ASG) in de krant die nog steeds blijft geloven in zijn zelf gecreëerde "wetenschap", dat het veel beter voor het milieu is als bedrijven intensiever zijn. Dat is nog niet zo erg, ware het niet dat hij tegelijkertijd de conclusie trekt dat extensieve bedrijven vééél vervuilender zijn. Deze lachwekkende figuur maakt wel onderdeel uit van de 'gouden kennisdriehoek'. Dat die man zichzelf nog serieus neemt!!! Ik in elk geval niet.

 • no-profile-image

  wim

  De polder ligt ook hoger dan de westerschelde. Alleen bij springvloed zou er in de huidige situatie, zonder dijk, water komen te staan. Saeftinge is al een enorm groot buitendijks gebied. En het water staat er echt niet tot aan de dijk.

 • no-profile-image

  rose both

  Herkauwer, effe doorkauwn nog: het ging niet over de natuur, maar over de natuurbeweging. Hoog tijd dat daar wat beweging in komt. Het hele jarenzeventigdenken daar - schoppen tegen de economie , maar wel geld willen voor allerlei projectjes ( bestaande uit knutselnatuur voor amsterdammers die " de natuur opdele in drijfsaisies en straatsaisies " - en andere grachtengordeldieren) Het is maar goed dat hier nog een kritische amsterdammer is.
  Las van de week nog de stadse uitspraak dat de natuur wel mooi is, maar alleen te genieten met een goed glas wijn,omdat het anders zo saai is. Drie keer raden waar die wijn vandaan komt. Ach ja.

  Interessanter is wellicht dat de Hedwige polder is afgegraven moest worden voordat het "nieuwe natuur" werd. Blijkbaar was er een "potje" voor de kosten daarvan. Naast de kosten van onteigening. Is er ergens een begroting van dit project te vinden?

  Er waar zou die klei en vast ook zand toch heen gaan, zeg?
  Was er wellicht iets of iemand die de aarde wel gratis wilde afvoeren? Een filantroop natuurlijk! Die zijn hand niet omdraait voor zo een klein klusje. Zal dat dan wel in zijn achtertuin opslaan.

  Er is vast geen samenhang tussen het afblazen van de Hedwigepolderplannen en het te koop staan van steeds meer huizen op Funda ( enz.) .
  En die ontwikkeling was ook helemaal niet voorzienbaar, nietwaar? Er was helemaal niet bekend dat er vergrijzing zit aan te komen, dat er steeds minder grote gezinnen komen en dat vrouwen later kinderen krijgen. Dat er nog 500.000 huizen gebouwd moeten worden wordt dan ook vooral onderbouwd met het aantal scheidingen. Dat zijn er pakweg 30.000 per jaar. De helft van de paren heeft een nieuwe woning nodig. Dat zijn er dus 15.000 per jaar. En zouden er geen huizen op de markt zijn, dan ging het dus om 15.000 huizen per jaar. Daarnaast zijn er starters, die overigens nauwelijks nog een betaalbaar huis kunnen vinden. Gewone mensen die gaan verhuizen laten een huis achter.
  Het aardige van huizen is ook dat ze rustig blijven staan als de bewoner overlijdt.
  Funda heeft dan ook
  220.149 huizen in de verkoop en ruim 60.000 huizen in de verhuur. Elke week komen er nog zo een 1000 bij, ondanks berichten over het aantrekken van de huizenmarkt. Dat is ruim meer dan de helft van de veronderstelde behoefte aan nieuwbouw woningen.
  Zelfs het inwonertal van de dichtbevolkte provincie Zuid Holland groeit al verschillende jaren niet meer.
  Met andere woorden: het zou zo maar eens kunnen dat er geen behoefte meer is aan verse aarde voor het ophogen van bouwterreinen. Is dat wellicht de redding voor de Hedwige polder?
  En in dat verband..is er ooit nagegaan wat de effecten zijn van het vermengen van heel verschillende grondsoorten op bouwterreinen? Er zijn nl. verschillende plaatsen in ons land waar nu nog steeds opgehoogd moet worden omdat indertijd, 30 jaar geleden, heel verkeerde beslissingen zijn genomen. En daar hoor je nooit over.
  Dat werd gewoon gevolgd door de onzalige moerasplannen.
  Misschien dat de crisis helpt tot bezinning te komen. Dat zal nodig zijn.

  AGD publiceert cijfers inzake het gebruik van gronden in de EU. Nederland -hoe bestaat het - is koploper op het gebied van bebouwing. Nederland wil ook koploper op het gebied van natuur (verrommelde knutselnatuur) zijn en is onbetwist een grote landbouwnatie.
  En daarnaast een belangrijk verkeersknooppunt Nederland bruist en swingt. De pan uit.
  Is er ook iemand die daar nuchter en intelligent naar kijkt?
  Of zitten alle 34 wijzen van Nederland hier op het forum,elkaar te jennen?

  Let ook eens op de ontwikkelingen in de wereld buiten de EU, als jullie toch door de wereld reizen, al dan niet door DLG opgejuind. India,China,Brazilie...de handel tussen China en Afrika; het aantal mensen dat jaarlijks afstudeert aan de universiteiten in China..Waar een echt beleid is voor de knapste koppen,waar wij nog niet eens van dromen. En heus, al veertig jaar geleden ingezet hoor. Van ieder die in Aziatisch buitenland is geweest kan je horen hoeveel mensen daar zijn. En zij weten heus wat dringen is.
  Er zijn mensen die zich dat realiseren.

  Die realiseren zich ook dat bijvoorbeeld het Kruidvat allang Chinees is.
  Men realiseert zich eveneens dat bijvoorbeeld de Shell maar tig van een bepaalde soort technologen nodig heeft, per jaar. Terwijl er 10duizend tig van zulke technologen per jaar afstuderen. In China alleen al. Met andere woorden,niet alleen is er geen gebrek aan mensen en monden in China, en is er wel degelijk behoefte aan goede voeding in de komende tijd, maar ook is er geen gebrek aan intellect in China; momenteel is China heel actief in Afrika, vanwege de grondstoffen. China heeft net de levering van een bijzonder metaal aan Japan gestaakt. En dan hebben we het nog niet gehad over India. Toevallig is Mittal - Indiase familie - bezig met de wereldstaal markt. Hoogovens zijn al van Mittal.
  De Arabieren, maar ook Afrikanen en Aziatische landen, gaan over olie.
  Rusland heeft ook aardige voorraden.
  En denk nu echt maar niet dat alleen wij internet hebben.

  De ontwikkelingen in de wereld gaan allemachtig snel. Er is allemachtig veel kennis en er is allemachtig veel geld.
  En de hele wereld is bereikbaar.
  Informatie schuift 24/7 over de wereld, en dat heeft invloed.

  Dat geldt voor economische verhoudingen, dat geldt ook voor opleidingen en voor beroepen. We hebben nu vele beroepen die in 2004 nog niet bestonden.

  Wat betekenen al deze uitweidingen nu voor dit forum: dat hoewel er een enorme ontwikkeling over de wereld raast, waardoor machtsverhoudingen grondig kunnen veranderen...de oude waarheid nog steeds is dat de landbouw aan de basis staat van elke beschaving. Werumeus Buning dichtte al: "en de boer, hij ploegde voort"
  Onthou dat voor de komende tijd..

  Europa is bezig met een raketschild aan te leggen. Misschien nog niet zo gek.
  Maar daarnaast zou het ook verstandig zijn als Europa het grote belang van de landbouw onderkent, en dat de Nederlandse overheid onderkent wat een goud zij in handen heeft aan planologische kennis en ervaring. En wellicht kunnen burgers, boeren en natuurjongens zich ook eens realiseren dat je van elkaar kunt leren en dan tot belangrijke waardevolle inzichten kan komen. Want we zullen dat hard nodig hebben voor de komende tijd. En anders onze kinderen wel. (Amen)

 • no-profile-image

  exact

  Mooi stuk, Rose. Lang van stof, maar elke letter is het waard om te lezen.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Met al die dijken en dammen gaan dat zowiezo nooit meer lukken Herkauwer. Dan mot er vanzelf een bombardement aan te pas kommen, net als in 1944 op Walcheren. Dat daar toen vroeger niet iedereen verzopen is vind Marnix Verhagen nog steeds klote! Maar ik zijn blij dat d'r in het CDA nog een Koppejan met ballen zit!

 • no-profile-image

  herkauw herkauwer

  Kritische Lezer, als Amsterdamse boer zou jij als geen ander behoren te weten hoe belangrijk natuur en milieu zijn voor het welbevinden van honderdduizenden mensen Plattelanders en stedelingen! Om natuur- en milieubeleid als 'gezemel' af te doen zegt helaas wel erg veel over jouzelf. Ik had je ruimdenkender ingeschat! Beste Wim, inderdaad staat het water op Saeftighe zelden aan de dijk, waaruit al volgt dat men in Hedwige alleen een getijdenmoeras kan doen ontstaan door het gebied eerst te gaan ontgronden. Anders komt er alleen bij springtij of stormvloed een bak water op het land te staan, dat na een paar uur weer wegvloeit. Ik heb dat hele plan van meet af aan al door idioten bedacht gekkenwerk gevonden. Maar nu weet ik iets veel beters. Om 13.04u reageerde Hans op dit forum. Hans boert nu nog ergens in Lemsterland of omgeving en ligt overhoop met DLG. Die dienst is toevallig ook actief met grondaankopen in de Hedwigepolder! Beste Hans: Spotvogel hielp je onlangs al een beetje op streek, maar ik denk dat ik nu voor jou het gouden kievitsei gevonden heb. Je kunt jouw moerige Fryske gronden wellicht uitruilen tegen de puike klei van Hedwigepolder! DLG ziet je vast en zeker graag komen als eerste beheerboer, die jaarrond voedsel verbouwd voor de 20-30.000 grauwe ganzen die er in Saeftinghe leven. Dat zou jou meteen genezen van jouw afkeer van de natuur en van al wat daarin leeft! Als je de stap waagt, dan gaan jij en jouw gezin een stralende toekomst tegemoet, want Hedwige ligt onder de onzichtbare rook (wat men ziet is de damp van het hete koelwater) van de kerncentrale Doel en maar een flinke steenworp vanaf Borssele. Twee afgeschreven kerncentarles die nog jarenlang open mogen blijven. Lijkt me een veel spannender leven dan om alledag tegen de zendmast van Spannenburg aan te staren!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Een ander nadeel van de combinatie landbouw/milieu is dat Wageningen ook nog steeds gekoppeld zal blijven aan het LNV deel van het nieuwe ministerie. De "gouden driehoek" blijft dus gewoon in stand. Dit terwijl het jaren geleden al uit elkaar getrokken had moeten zijn, om de onafhankelijkheid van Wageningen te bevorderen.

 • no-profile-image

  nederlander

  natuurwaarde niet bereiken, wat een flauwekul.

  wat voor rendement geef ons eigenlijk natuur? nul komma nul: het kost ons alleen maar geld. (grondaankoop / exploitatie / beheer en onderhoud)

  Landbouwgrond heeft weldegelijk economisch rendement, namelijk de steeds groter wordende wereldbevolking voeden.

  Kabinet rutte verhagen, ga zo door!!

 • no-profile-image

  gert

  kabinet met moed,klasse !

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rose, voor de inrichtingsplannen van Hedwigepolder zul je wel bij DLG moeten zijn en ik denk dat het project weleens uitgevoerd had kunnen gaan worden door Arcadis. De klei die uitgegraven moest worden zou waarschijnlijk gebruikt zijn om de Hedwigedijk te verzwaren, want de huidige slaperdijk zou dan op Deltahoogte gebracht moeten worden. Zand zou er niet veel vrijkomen schat ik in, want het is niet de bedoeling om er een plas maar om een moeras aan te leggen. Het is hoe dan ook hoogstonwaarschijnlijk dat de vrijkomende Hedwigegrond gebruikt zou gaan worden voor ophoogaarde elders, want in natuurontwikkelprojecten wordt vaak kunstmatig natuurlijk uitziend reliëf aangebracht. En daar is grond voor nodig. Dat Nederland bruist kan ik niet zeggen en de swing is er ook al lang geleden uitgeramd. Om precies te zijn, op het moment waarop profeet JanPeter den urste vanaf de torentransen van Kapelle Biezelinge zijn zak vol normloze waarden over de natie uitstortte. Ach, mochten wij ooit nog een Elizabethvloed beleven, laat dan dat Zak van Bevelandse onheilsoord, waar stervelingen als Janpeter en Jankees het levenslicht aanschouwden, voorgoed in grauwe Scheldegolven verzinken. Gelijk het oude Saeftinghe. Amen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Jan. Koppejan staat voor zijn p r i n c i p e s! Verhagen heeft er geen benul van wat dat voor dingen zijn. Een soort Zeeuwse Krakelingen, denkt ie. Met roomboter van Zeeuws Meisje gebakken. In Zoutelande. Dit kan nog een boeiende regeerperiode gaan worden!

 • no-profile-image

  Hans

  En nu maar hopen dat de al aangekochte gronden die nog niet ingericht zijn voor natuur , terug gedraaid worden , en weer de agrarische bestemming krijgen . Laat de hele natuurbeweging maar naar de kloten gaan . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik las vanmorgen in de krant dat bij het nieuwe ministerie van bedrijvigheid de landbouw wordt ondergebracht SAMEN MET MILIEU!!!! Ben dus bang dat we als landbouw voorlopig niet van het natuur- en milieugezemel af zijn.

 • no-profile-image

  exact

  Je vindt het waarschijnlijk heel vindingrijk van jezelf: die vloed die over de Zak van Zuid-Beveland moet gaan; ik vind het van een zelden geziene lompigheid jegens medemens en slachtoffers van de ramp in 1953 getuigen! Waarom gebruik je trouwens steeds Amen! als afsluiter? Kerkelijk aan het worden?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Hans, ik wilde alleen maar aan iedereen laten zien dat jij absoluut geen gevoel voor humor en realiteitsbesef hebt. Beheerboeren schieten immers niet op de dieren waarvan zij financieel in de benen blijven en windboeren bouwen geen turbines pal in de luwte van koeltorens van honderd meter hoog! Ik heb trouwens een tip voor je, want ik zag onlangs tijdens een Middeneuropees ganzenrondje puike landbouwgrond te koop bij Guestrow in Mecklenburg-Vorpommern. Wiesenflaechen, Rueben-, Getreide- en Maisland. Voor een spotprijs. En ook qua jacht kun je daar pas écht goed aan jouw trekken komen. Want dat bedrijf ligt tussen de Ortschaften Rumkogel en Kirchkogel! Geen grapje hoor, zoek maar even via Google earth! En er zit een Tukkerse maatschap als Nachbar! Kun je dus toch 'over de grens praten'!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Klasse, hopelijk krijgt de milieu taliban wat minder invloed in Den Haag en Koppejan zal nu ook wel blij zijn met dit kabinet

 • no-profile-image

  hans

  Herkauwer , dat je ons graag wil verplaatsen naar de Hedwigepolder om daar de ganzen te verzorgen lijkt mij niet zo'n goed plan voor deze ganzen , ze zouden tegen tegen iets aan kunnen vliegen waardoor ze uit de lucht tuimelen . Ben nogal gehecht aan windmolens en die wil ik daar graag plaatsen in deze winderige streek . Groenestroom opwekken is natuurlijk beter voor de samenleving dan een kerncentrale . Trouwens mochten wij uitgekocht worden uit dit gebied door DLG dan zullen wij ons niet alleen in nederland, boerderijen gaan bekijken , maar zeker ook over de grens . Deze zomer zijn wij met zijn tweeen al door Duitsland getourd , en de nodige informatie opgedaan . De beoogde opvolger heeft dit voorjaar 5 maanden stage gelopen in frankrijk en kan al aardig over de grens praten . Straks als de herfst vakantie er is gaan we naar frankrijk en gaan we naar de stage boer van onze opvolger om daar de omgeving te verkennen . Dus Herkauwer wij zijn nogal breed georienteerd en daar maken wij zelf een keuze in en daar hoeven we jou rotganzen niet erbij hebben .

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.