Home

Achtergrond 197 x bekeken

Meer LNV-geld naar natuur

Het ministerie van LNV geeft komend jaar bijna 100 miljoen euro meer uit aan de aankoop van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor de aanleg van grootschalig groen bij steden is bijna 150 miljoen euro meer beschikbaar. Dat blijkt uit de begroting van LNV voor 2011, die gisteren is gepubliceerd. De extra uitgaven betreffen een inhaalslag. Begin 2009 besloot het kabinet om de natuuruitgaven voor dat jaar en 2010, samen 200 miljoen euro, op te schorten tot 2011. Dat hield verband met de economische crisis.

Het grootste gedeelte van genoemde natuuruitgaven wordt besteed via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De provincies voeren hiermee natuur- en plattelandsbeleid uit. De rijksoverheid draagt voor de periode 2007-2013 bijna 4 miljard euro bij aan het ILG, dat dit jaar wordt geëvalueerd door het Planbureau voor de Leefomgeving.

LNV heeft daarnaast structureel 7 miljoen euro extra ingeruimd op zijn begroting, voor het Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer. Via dat stelsel betalen de provincies subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer. Het ministerie van LNV heeft voor volgend jaar in totaal een bedrag van 2,63 miljard euro aan uitgaven begroot. Dat is 138 miljoen euro (5,5 procent) meer dan de begrote uitgaven in 2010.

Op de uitgaven voor duurzaam ondernemen, onder andere voor de verbetering van het dierenwelzijn, en aan kennis en innovatie geeft LNV volgend jaar tientallen miljoenen euro’s minder uit dan in 2010.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.