Home

Achtergrond 185 x bekeken 1 reactie

Maak vangnet waterdicht

De brede weersverzekering dekt schade door overstroming niet. Dat moet anders.

De regen kwam met bakken uit de hemel twee weken geleden. Flevoland, Twente en een strook tussen Doetinchem en Winterswijk (Achterhoek) kregen er flink van langs. In dat laatste gebied moet zo’n 1.000 hectare aardappelen als verloren worden beschouwd. De totale schade (niet alléén landbouw) wordt geschat op €9 miljoen.

Dus weerklinkt de voorspelbare roep om schadevergoeding. Zo bekijken in de Achterhoek een aantal boeren hoe het waterschap aansprakelijk kan worden gesteld. Dat wordt een lastig verhaal, want de waterschappen zijn sinds 2003 juist hard bezig om wateroverlast door extreme regenval zoveel mogelijk te beteugelen. In dat jaar is namelijk het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. In het NBW is afgesproken dat de extra waterberging in 2015 een feit moet zijn. De waterschappen stellen dat 99 procent van het waterbeheer is gerealiseerd, waardoor de schade nu in historisch perspectief meevalt.

Maar als getroffen Achterhoekse akkerbouwer zit je wel mooi met de gebakken peren. Hoe zuur voor die akkerbouwer ook, de conclusie kan niet anders zijn dat het weer zich niet laat vangen in modellen, plannen en tijdspaden. Ondanks alle maatregelen blijft het risico van overstromingen bestaan. Het is en blijft wel zaak dat risico te minimaliseren. Waterschappen moeten klimaatontwikkelingen scherp in de gaten houden en indien nodig bijsturen. Niet alleen door inzet van nóg meer hectares waterberging, maar ook door ruimte te geven aan technische mogelijkheden als tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil of drainage. Boeren moeten een risico-analyse maken: wat gebeurt er op mijn bedrijf als er 100 millimeter valt? Dat kan leiden tot een hernieuwde kosten/baten-afweging over de brede weerszekering. Maar die weersverzekering moet dan wel nóg breder worden. Want schade als gevolg van overstroming wordt nu niet vergoed. Dat moet anders. Het laatste vangnet moet wel waterdicht zijn.

Foto

Rochus Kingmans

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Bij een eventuele verzekering tegen overstromingen van je land en daarmee het verlies aan oogst >wie betaalt de premie

Of registreer je om te kunnen reageren.