Home

Achtergrond 158 x bekeken

Koningin: stabiel bestuur nodig

Nederland heeft een stabiel bestuur nodig als het daadkrachtig de economische groei wil herstellen.

Die boodschap gaf koningin Beatrix dinsdag op Prinsjesdag tijdens de troonrede. Daarin schetste de vorstin hoe onvermijdelijk ingrijpende bezuinigingen zijn om de hoge tekorten op de begroting terug te dringen. "Staatsschuld en tekort stijgen tot een hoogte die op den duur niet houdbaar is'', aldus de koningin. Omdat het huidige kabinet demissionair is, past volgens de koningin terughoudendheid bij het doen van nieuwe voorstellen. Ze wees erop dat er "intensief'' wordt gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet.

In de troonrede staat daarom geen opsomming van plannen maar een schets van hoe het land er op een aantal belangrijke terreinen voor staat. Zo sprak de vorstin over het verscherpte toezicht in de financiële sector, het robuust houden van het pensioenstelsel, onderwijs als prioriteit en het belang van een verantwoorde loonontwikkeling vanwege de toenemende internationale concurrentie.

De koningin deed in de troonrede een oproep om de tegenstellingen en verschillen van opvatting in Nederland "beheersbaar'' te houden. "Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.'' Ze maakte ook duidelijk dat het "actief beveiligen en beschermen van de samenleving en de burger tegen intimidatie, discriminatie en geweld'' hoge prioriteit blijft houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.