Home

Achtergrond 195 x bekeken

ING ziet strijd om afval

De hoeveelheid afval zal minder hard groeien dan de overheid veronderstelt, aldus een rapport van het Economisch Bureau van ING.

Dat staat in een rapport van het Economisch Bureau van ING. De denktank schat de omvang van de afvalmarkt op ongeveer 13 miljard euro. Hierover wordt zeker tot 2013 stevig strijd gevoerd tussen de afvalverbranders en de hergebruikers.

De capaciteit van installaties die afval verbranden, neemt toe en dat zet de tarieven voor verbranden onder druk. Afval zal echter op lange termijn minder worden gebruikt als brandstof om energie op te wekken. Het zal meer opnieuw worden gebruikt, aldus ING.

De denktank gaat ervan uit dat de hoeveelheid afval in 2015 niet zal uitkomen boven 62 megaton. De overheid schat in het Landelijke Afvalbeheerplan 68 megaton.

De bouwsector brengt meer dan een derde voort van de totale hoeveelheid afval die in Nederland wordt verwerkt, de industrie meer dan een kwart en de huishoudens een zesde. Volgens ING is de groei van het bouwafval overschat, doordat er minder gebouwen gesloopt zullen worden dan verwacht. Een stijging van het afval in de industrie is niet te verwachten, omdat daar inmiddels zuiniger wordt omgegaan met materialen.

Ruim 50 miljoen ton van het in Nederland verwerkte afval werd in 2007 hergebruikt, ofwel 83 procent. Bijna 6 miljoen toen, 14 procent, werd verbrand en 4 miljoen ton (3 procent) werd gestort. In de andere landen van de Europese Unie wordt slechts 43 procent hergebruikt, 5 procent verbrand en 52 procent, het meeste dus, gestort.

De capaciteit van de installaties die afval verbranden (avi's) zou toenemen tot 8 megaton in 2012, maar volgens de ING is die raming aan de lage kant. Om de installaties rendabel te houden verlagen zij de tarieven om zo grotere hoeveelheden afval aan te trekken. Een besluit om niet uit te breiden zou verlichting kunnen bieden. ING wijst er echter op dat de afschrijvingskosten van de verbrandingsinstallaties lager worden en dat de opbrengst aan elektriciteit stijgt door een verbetering van het rendement. Daardoor hebben hergebruikers voorlopig een harde dobber aan de concurrentie van de verbranders.

ING heeft zich op het afval gestort om een beeld te krijgen van investeringen in onder meer inzamelvoertuigen en vuilniswagens. Volgens het rapport zal leasen als vorm van financiering voor dit soort machines toenemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.