Home

Achtergrond 452 x bekeken 9 reacties

'Dieper meten nitraat lijkt weinig zinvol'

Het dieper meten van de nitraatconcentratie in het grondwater leidt tot betrouwbaarder, maar niet tot wezenlijk ándere conclusies.

Bovendien kunnen de kosten ervan aardig oplopen. Dat schrijft minister Tineke Huizinga (Vrom), mede namens collega-minister Gerda Verburg (LNV), in een brief aan de Kamer. De brief is een reactie op de aangenomen motie van Ger Koopmans (CDA), om het nitraatgehalte niet in de eerste, maar in de bovenste vijf meter van het grondwater te meten. Aanname bij de motie is dat het nitraatgehalte dieper in de bodem afneemt.

Huizinga heeft onderzoekers van het RIVM, Alterra, Deltares en het LEI gevraagd de mogelijkheden voor het dieper meten uit te zoeken. Zij hebben verschillende varianten onderzocht voor de zandgronden – waar de nitraatproblematiek het sterkst speelt.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het nitraatgehalte op droge zandgronden in de eerste vijf meter nauwelijks afneemt; bij natte en overige zandgronden is dat wel het geval. Dit is in overeenstemming met eerdere studies naar de mogelijkheden van een lagere toetsdiepte voor nitraat.

Volgens de onderzoekers kan het beste worden aangesloten bij het landelijk mestmeetnet. De kosten belopen dan echter 15 tot 30 miljoen euro in de komende vier jaar. De meetresultaten komen in dat geval pas begin 2013 beschikbaar. Dat heeft als nadeel dat de onderhandelingen met Brussel over het mestbeleid na 2013 dan al weer zijn begonnen.

Het werken met een rekenmodel is, vanwege minder meetpunten, aanzienlijk goedkoper en leidt tot snellere resultaten. De uitkomsten hiervan zijn echter te weinig betrouwbaar om er beleidsconclusies op te baseren. Huizinga laat een beleidsoordeel aan een nieuw kabinet.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  In Wageningen kloppen wel meer dingen niet, Wipstaartje! Het is zaak om daar zo ver mogelijk uit de buurt te blijven.

 • no-profile-image

  Leen

  Aanvoer - benutting = verlies
  Daarvan gaat een deel de lucht in (80% N) De rest zou uit kunnen spoelen. Dat komt neer op oplossen in 400 liter per m2 (neerslagoverschot) resultante = nitraatgehalte. Dit is een natuurkundige benadering, maar dat snappen de ambtenaren niet. Deze rekenwijze elimineerd de nitraatoverschreiding.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ga eerst maar eens onderzoek doen naar de werking van de verschillende mineralen. Dan kan er meteen een streep door àl die kosten. Wat zijn we toch met een hoop onzin bezig.

 • no-profile-image

  boer

  Zolang het nitraatgehalte onder de bossen op zandgrond hoger is dan wat er bij de boeren onder hun grasland gemeten word ,hoeven we ons geen zorgen te maken. Het nitraatgehalte onder bos heeft een puur natuurlijke oorsprong. Sterker nog, zonder nitraat zou het bos doodgaan ,omdat met nitraat het giftige alluminium moet uitspoelen. Meteen het antwoord op de vraag, waarom de bossen niet sterven door verzuring.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Kritische lezer, ik zit hier op 55 meter hoog in Wageningen-Nude en het stinkt en ruft hier overal al dagenlang naar mest. Vanmiddag sprak ik een volkstuinmanneke op de Oostereng en die zei dat er geen grondwater meer is, maar enkel nog strontwater! Weet jij hoe dat zit want ik ben maar een simpele virtuele typegeit.

 • no-profile-image

  koetje

  Misschien een heleboel ijzer in de grond daar bij jullie Wipstaart?Daar wordt het grondwater bruin van.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Kritische lezer, wéér zo'n onzinnig uitspruitsel uit de mestwetgeving. Zo er in zandgebieden al nitraatuitspoeling is naar de diepere ondergrond dan zéker niet in vochtige of natte zandgronden, want nitraat kan niet dieper in de bodem wegzakken dan de reguliere grondwaterspiegel. Deze fluctueert weliswaar, maar dan binnen redelijke boven en ondergrenzen. Bij het handmatig zetten van grondwaterboringen is 2.5 meter wel het uiterst haalbare. Tot vijf meter boren op droge zandgronden geeft allerlei problemen met oer- en grindbanken of met gortdroge zandlagen waarin het zand uit de boor vloeit zodat er niet dieper in te boren valt. Dan zou er machinaal geboord moeten worden en er moet water in het boorgat om het zand vast te maken. Dat kost tijd en zo kunnen er per werkdag maar weinig boringen gezet worden. Dan zit je inderdaad maar zo op tientallen miljoenen euro's als er landelijk op alle plekken in de strata geboord moet worden teneinde significante nitraatcijfers te verkrijgen. En dan nog: waar zijn ze mee bezig?

 • no-profile-image

  Veehouder

  Weer een onzin verhaal, het gaat toch om het echte probleem. Hier wordt beleid op gemaakt. Als door deze manier van werken de aanwendingsnormen van de mest worden vastgesteld en nog maals bij wet, gaat het helemaal fout. Het is simpel, op de meeste plaatsen is nitraat gehalte op 5 meter diepte veel lager dan op 1 meter diepte. We kunnen de conclussie trekken dat meten op 1 meter diepte bewust gebeurd! Alle middelen inzetten om de landbouw de nek om te draaien!!!! Waar blijft het goed rentmeesterschap wat we verplicht zijn voor ons nageslacht!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Leen, je voert anorganische mineralen aan en je oogst organische mineralen. Kun je me uitleggen waarom je denkt dit zomaar van elkaar af te kunnen trekken? Kijk, dat een topuniversiteit niet weet dat je 2 verschillende dingen niet van elkaar af kunt trekken, oké. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij dat ook niet kunnen weten....

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.