Home

Achtergrond 166 x bekeken

Bloembollensector wil verduidelijking heffingverordening

De bloembollensector wil de verordeningen voor de vakheffing over de jaren 2005 tot en met 2010 aanpassen.

De nieuwe tekst van de verordening omschrijft duidelijker de rechten en plichten van ondernemers. De grondslagen en hoogte van de heffing die in deze jaren aan ondernemers is opgelegd blijven ongewijzigd. De PT-sectorcommissie Bloembollen wil zo de bestaande heffingpraktijk bekrachtigen.

De aanpassing volgt op een uitspraak van het College van Beroep van het Bedrijfsleven. Het CBb oordeelde begin mei van dit jaar dat de heffingverordening over het oogstjaar 2004/2005 onverbindend was. Als reden gaf het CBb onder meer dat de heffingplicht van de zelftelende broeier niet logisch voortvloeide uit het systeem van de verordening. Ook was de mogelijkheid voor restitutie voor de broeiers die bollen aankopen niet opgenomen. Enkele ondernemers die bezwaar maakten tegen de PT-heffing werden daarop in het gelijk gesteld. Zij krijgen over het jaar 2004/2005 de betaalde heffing terug. De wijzigingen verduidelijken de al van oudsher bestaande praktijk dat zelftelende broeiers heffing betalen en aankopende broeiers restitutie krijgen.

Met de aanpassing wil de sectorcommissie overeenkomstig de opvatting van het CBb duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen. De verordeningen over de jaren 2005 tot en met 2010 kennen namelijk dezelfde systematiek. Bij eventuele nieuwe beroepszaken, kan het CBb in zijn oordeel de gangbare praktijk dan beter herleiden uit de verordeningtekst. De aanpassingen bieden de vereiste duidelijkheid over de rechten en plichten van de aankopende broeiers. Hun recht op restitutie is – conform de bestaande praktijk – nu expliciet opgenomen in de verordening.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.