Home

Achtergrond 194 x bekeken

Bemonstering mest door Bureau Heffingen betrouwbaar

Hof ’s-Hertogenbosch is het niet met een rundveehouder eens dat de bemonstering van de mest door het Bureau Heffingen niet betrouwbaar is. De naheffingsaanslagen blijven in stand.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende, X, oefent een rundveebedrijf uit. In 1998 voert hij 45 vrachten bemonsterde mest aan. Omdat X de verschuldigde fosfaat- en stikstofheffing niet heeft voldaan, zijn er naheffingsaanslagen opgelegd. X bestrijdt deze naheffingsaanslagen met de stelling dat de bemonstering van de mest niet betrouwbaar is.

Hof ’s-Hertogenbosch is het niet met X eens dat de bemonstering van de mest door het Bureau Heffingen niet betrouwbaar is. X heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de monsternemers bij de bemonstering zijn afgeweken van het landelijke protocol. X heeft slechts in algemene termen beschreven op welke onjuiste wijze de monsternemers de bemonstering zouden uitvoeren. Niet aannemelijk is dat X dit op basis van eigen waarneming of onderzoek heeft vastgesteld. De opmerkingen van X vormen daarom onvoldoende grond om de resultaten van de bemonstering niet te accepteren als grondslag voor de heffing. Daarbij komt nog dat X heeft nagelaten de analyseresultaten aan een contra-analyse te onderwerpen. Het hof verwerpt verder de stelling van X dat de lange duur van de behandeling van zijn beroep in strijd is met artikel 6 EVRM. Het hof overweegt hierbij dat, nu er geen boete is opgelegd, er geen sprake is van strafrechtelijke vervolging als bedoeld in artikel 6 EVRM. Het beroep van X is ongegrond.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, MK I, 10 juni 2010, nummer 03/02097

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.