Home

Achtergrond 239 x bekeken

Akkoord over voordeliger loonkosten seizoenswerk

LTO Noord, de Nederlandse Fruittelers Organisatie en de Belastingdienst hebben een overeenkomst gesloten die seizoensarbeid voor werkgevers goedkoper en ook voor werknemers voordeliger maakt.

Gebruik van de zogenoemde cafetaria-constructie levert leden van LTO Noord een besparing op van 5 procent op de loonkosten voor seizoenskrachten. De cafetaria-regeling werd al toegepast, maar moest eerder nog op individuele basis worden bedongen bij de Belastingdienst. Het nieuwe akoord voorziet in een brede basis en geeft veel minder administratieve rompslomp. Van de oude regeling werd maar modjesmaat gebruikt gemaakt. LTO Noord verwacht dat de animo nu veel groter zal zijn.

Buitenlandse seizoenskrachten maken kosten voor het reizen naar Nederland, de huisvesting, levensonderhoud en bijvoorbeeld het bellen met de familie in eigen land. Volgens de nieuwe constructie kunnen de werknemers, vooral Polen, een deel van deze kosten verrekenen met de overuren die ze maken. Hierover kunnen ze nu per direct in de arbeidsovereenkomst afspraken maken.

De werkgever bespaart door het wegvallen van de afdracht van sociale verplichtingen zo op loonkosten, terwijl de werknemer netto meer in handen krijgt. De regeling geldt per kalenderjaar maximaal voor zes maanden per werknemer. Omdat seizoensarbeid per definitie kortstondig is, kan de periode worden opgeknipt in meerdere delen.

LTO-bestuurder Mans Vulto: "Dit draagt bij aan de doelstelling om werknemers aan ons te binden. Het helpt bovendien mee om schijnconstructies die zich richten op de verlaging van loonkosten, te voorkomen." Het wordt ook aantrekkelijker seizoensarbeiders weer zelf in dienst te nemen, in plaats van in zee te gaan met uitzendbureaus die soms schipperen met regels.

LTO Noord ziet de regeling ook als een stap die buitenlandse arbeid in de Nederlandse agrarische sector meer sociaal acceptabel maakt. Eerder werd in dat kader onder meer een certificaat voor goede huisvesting ingevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.