Home

Achtergrond 200 x bekeken

8 miljoen euro voor mest- en energiemaatregelen

Het ministerie van LNV stelt 8 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om de milieuschade door mest te verminderen en minder afhankelijk te worden van fossiele energie.

Het extra geld is beschikbaar gekomen door een wijziging van de Europese plattelandssteun. Al in 2008 werd besloten om extra middelen uit te trekken voor de zogenoemde ’nieuwe uitdagingen’: klimaatverandering, duurzame energie, waterbeheer en biodiversiteit.

De voorstellen zijn uitgewerkt in de nieuwe regeling. Daarbij is 6,4 miljoen euro beschikbaar voor: mestverwerking (scheiden van fracties); investeringen in rijenbemesters; het vergroten met minimaal één maand van de mestopslagcapaciteit; investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.