Home

Achtergrond 828 x bekeken

White House Farm melkt met robots

Lely Taurus Astronaut melksysteem maakt robotmelken haalbaar voor White House Farm in Great Smeaton, Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1989 runt George Leggott, samen met zijn zoon Andrew, het melkveebedrijf White House Farm met 55 hectare land in Great Smeaton, North Yorkshire. Ze zijn destijds met 60 koeien begonnen. George Leggott komt voort uit een lange traditie van melkveehouders; de lijn gaat 60 jaar terug.

Andrew Leggott is heel z'n leven al enthousiast over de melkveehouderij en heeft George, zijn vader, in de afgelopen 20 jaar kunnen helpen bij de ontwikkeling van het bedrijf en de groei van productiviteit en winst. De groei van de kudde en de melkproductie is ten opzichte van 1989 ruim verviervoudigd; de melkveehouders hebben gewerkt vanuit de noodzaak om winstgevend te blijven en om in te spelen op de eisen en behoeften van de hedendaagse melkveehouderij.

Ze hebben de productie vanaf 1989 uitgebreid en momenteel melken ze 240 hoogproductieve koeien (gemiddeld 11.000 liter) met een totale jaarproductie van meer dan 2,2 miljoen liter, afkomstig van een afgeschermde kudde met hoogwaardig stamboekvee.

Hoewel de melkprijs momenteel relatief stabiel lijkt, is dat bepaald niet altijd het geval geweest op de wisselvallige zuivelmarkt. Zowel George als Andrew zijn toegespitst op een zo efficiënt mogelijke melkproductie met gebruik van de nieuwste technologie; ze streven naar een maximale opbrengst van de kudde, echter zonder compromissen aan melkkwaliteit en met behoud van optimaal dierenwelzijn.

"Goed verzorgde koeien geven langere tijd melk van een goede kwaliteit en dat is van wezenlijk belang voor de winstgevendheid van White House Farm."

De voordelen van driemaal daags melken

Toen het Verenigd Koninkrijk in 2001 werd getroffen door mond- en klauwzeer, werd de productie op White House Farm vanwege de toegenomen vraag naar melk verhoogd. Andrew en George begonnen toen driemaal daags te melken en stelden vast dat de melkopbrengst uiteraard aanzienlijk hoger lag dan bij tweemaal daags melken. Een nadeel was echter de druk van driemaal daags melken en uiteindelijk had dat een weerslag op George en Andrew. Het werd steeds moeilijker om goed personeel aan te trekken voor het driemaal daags melken en daarom werd weer teruggegaan naar tweemaal daags melken. De conclusie was duidelijk; om te profiteren van de voordelen van een hogere melkproductie zouden vader en zoon het liefst driemaal daags melken. Dat zou echter alleen acceptabel zijn als er driemaal per dag kon worden gemolken zonder de bijkomende zware werkdruk en de noodzaak om aanvullend en duur personeel aan te trekken.

Nieuwe investering voor verhoogde melkproductie

In 2007 besloten de veehouders dat ze moesten investeren in hun bedrijf als ze de melkproductie wilden verhogen en ook in de toekomst zeker wilden zijn van een levensvatbare en winstgevende onderneming. In die tijd molken ze nog in een heel oude 20/20 Alfa Laval visgraatstal, die dringend aan vervanging toe was. Onderdeel van de uitbreiding, die was gericht op een groter aantal koeien, was de bouw van een nieuwe stal. In 2007 had de melkprijs met circa 17 pence/liter in het Verenigd Koninkrijk zo ongeveer een dieptepunt bereikt. George en Andrew hadden nog steeds de ambitie om de melkproductie te verhogen door een groter aantal koeien te melken en een systeem van driemaal daags melken in te voeren. Het was de ambitie van Andrew om de gemiddelde jaarproductie op te voeren van 9.000 naar 12.000 liter om de winstgevendheid van het bedrijf op langere termijn te verbeteren.

Het dilemma van de Leggotts was: hoe konden ze hun ambitieuze plannen voor een verhoging van de melkproductie financieren? Een nieuwe, traditionele melkstal zou duur uitvallen. Als onderdeel van een integraal veemanagementsysteem was er immers behoefte aan efficiënte bewaking van melkkwaliteit en uiergezondheid plus een goed voermanagement. Daarnaast zou de nieuwe melkstal moeten worden uitgebreid bij gebrek aan mogelijkheden om de oude stal uit te breiden en aan te passen. Extra huisvesting zou neerkomen op een dure nieuwe stal en om driemaal daags te kunnen melken zou ook de extra arbeid een aanzienlijke kostenpost vormen. Daarnaast zouden Andrew en George zelfs in een nieuwe melkstal moeten omgaan met de werkdruk van driemaal daags melken.

Robotmelken voldoet aan basisbehoeften voor maximale melkproductie

Andrew had robotmelken in het vizier en had met Tim Gibson van het lokale Lely Center (Bedale) al gesproken over de mogelijkheden van een geautomatiseerd melksysteem. De prijs voor de drie Astronaut robotboxen die nodig waren om 150 koeien te melken, lag buiten het budget. Hoewel deze optie perfect aansloot op de behoeften, was een dergelijke investering bij de melkprijs van dat moment uitgesloten.

Er moest een beslissing worden genomen en net op dat moment bood Tim Gibson een oplossing aan waarmee een geautomatiseerd melksysteem van Lely net binnen handbereik kwam; Lely had gebruikte en gerenoveerde Astronaut A2 robots - met Taurus-certificaat - in de aanbieding.

Hoewel de kosten nog steeds hoog waren, was de investering nu haalbaar. In vergelijking met een traditionele melkstal zouden de extra kosten voor nieuwbouw van een stal vervallen. Lely zag namelijk kans om de melk- en stalgedeelten zodanig in te richten dat de gerenoveerde melkrobots zonder ingrijpende nieuwbouw konden worden ingepast. Er werd een nieuwe stal gebouwd voor twee van de drie Lely Astronaut melkrobots; de derde machine kwam te staan in een gebouw bij de originele koeienstal. Het totale project kon nu worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget van George.

Robotmelken; een nieuw tijdperk voor White House Farm

Andrew bereidde zich goed voor op de intrede van het robotmelken op White House Farm. De bouw en de installatie van de robots werden met zorg gepland om optimaal koeverkeer binnen de nieuwe geautomatiseerde melksystemen te waarborgen. De koeien werden er, nog voordat de systemen in bedrijf kwamen, enkele weken in getraind om door de robots te lopen. Het veemanagement werd opgezet en Andrew deed er alles aan om de enorme hoeveelheid informatie te vertalen naar optimaal management en zorg voor de koeien.

In juli 2007 ging het Astronaut-systeem van start en daarmee brak een nieuw tijdperk aan voor White House Farm. Onvermijdelijk kregen Andrew en George te maken met startproblemen, net als de koeien; na enkele maanden hard werken en goede ondersteuning van Lely werd 95% van de koeien echter met succes gemolken door de Astronaut robots. Het gemiddelde aantal dagelijkse melkingen per koe lag al gauw op 2,7 en daarmee steeg de melkproductie aanmerkelijk.

Vanaf dat punt werkt Andrew er - in samenwerking met BOCM PAULS - hard aan om de doelstelling van 12.000 liter te behalen; daartoe gebruikt hij alle informatie van het Lely managementsysteem om de inname van energie voor de hele kudde te bewaken met het oog op een optimale productie. In 2009 werd de kudde verder uitgebreid en werd een vierde Astronaut A2 "Taurus" aangeschaft.

Momenteel werkt het bedrijf met drie arbeidskrachten. Andrew is de meewerkende manager en twee andere medewerkers helpen mee bij de dagelijkse werkzaamheden op een melkveebedrijf met 240 koeien. Als het nodig is, springt George ook bij.

Het basisdoel - gemiddeld driemaal daags melken - is behaald; het gemidddelde ligt op 2,8 melkingen per dag. En dat zonder de noodzaak van dure extra arbeid, én zonder de druk en het gebrek aan flexibiliteit dat gepaard gaat met driemaal daags handmatig melken. De extra melkproductie is gerealiseerd en het gemiddelde van de kudde ligt momenteel net boven 11.000 liter per koe; een cijfer dat nog steeds stijgt. Dat komt neer op een toename van 2.000 liter per koe/jaar. Bij 240 koeien betekent dat een verhoging van de melkproductie met 480.000 liter, ofwel momenteel een extra inkomen van ongeveer £120,000.

Dankzij het geautomatiseerde melksysteem kan Andrew veel tijd besteden aan zijn veemanagement. De vruchtbaarheidsindex is teruggegaan tot 400 dagen in plaats van 437 vóór de komst van de robot. Het streefcijfer - een index van 385 - wordt aangejaagd door dierenarts Mark Glover en RMS-monteur George Armstrong, die met de jaren steeds scherper worden! Droge koeien zijn duur en het terugdringen van de vruchtbaarheidsindex met bijna 40 dagen betekent een aanzienlijke verhoging van melkproductie en winst.

Commentaar van Andrew Leggott: "Ik begrijp melkveehouders die zeggen dat ze hun koeien in een traditionele melkstal elke dag zien en daarom menen dat ze problemen sneller kunnen waarnemen. Met een robot kun je veel tijd doorbrengen bij de koeien in de stal; daarnaast laat de door het Lely managementsysteem aangedragen informatie snel zien wanneer de prestaties van koeien achterblijven. Via een rapport over verminderde melkproductie, achterblijvend bezoek aan de Astronaut of hoge cijfers voor geleidbaarheid, weten we dat er iets niet in orde is. Dankzij die directe informatie herkennen we problemen snel en kunnen we de betreffende koeien tijdig controleren."

In de afgelopen twee jaar is de kudde van White House Farm snel uitgebreid, maar alleen door zelf opgefokte koeien op te nemen. Bij een afvoerpercentage van 14 kunnen de vaarzen worden gebruikt om de getalssterkte te verhogen, en niet alleen om afgevoerde koeien te vervangen. Met meer dan 80 vaarzen in de kudde kan de - al hoge - gemiddelde opbrengst alleen maar beter worden naarmate de gemiddelde leeftijd zich gelijkmatiger ontwikkeld.

Andrew vindt het belangrijk dat de kudde wordt opgesplitst in twee groepen: hoogproductieve en minder productieve koeien. Bij twee afzonderlijke groepen kun je je beter concentreren op een maximale melkproductie en welzijn voor alle koeien. Naarmate de koeien aan het eind van de lactatie minder vitaal worden, is het belangrijk dat ze niet te zwaar worden, en fit en gezond blijven voor het afkalven. Hoogproductieve koeien hebben veel energie nodig om de hoge melkproductie in stand te houden en daarom worden die dieren vaker gemolken als ze de robot bezoeken om het krachtvoer in te nemen dat ze nodig hebben.

Andrew wil de kudde verder uitbreiden tot circa 300 melkkoeien. Voor de infrastructuur van het bedrijf is die uitbreiding geen probleem en er hoeft alleen te worden geïnvesteerd in een extra Lely Astronaut.

"We hebben onze inspanningen altijd gericht op het maximaliseren van onze winst op melk. Het melkrobotsysteem is ideaal voor kuddes met een hoge melkproductie; frequenter melken leidt immer tot een hogere melkopbrengst. Dankzij de robots krijgen wij de tijd om de kudde goed te begeleiden en om ons management in de praktijk voortdurend aan te scherpen. Ik sta elke dag nog steeds om half zes op, maar 's avonds om half zes weet ik dat ik veel meer heb bereikt dan in de tijd toen ik nog handmatig molk. Ik kan nu naar huis gaan en samen met mijn verloofde genieten van het leven, zonder de terugkerende zorg van het melken aan het eind van de middag."

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.