Home

Achtergrond 165 x bekeken 4 reacties

Natuurlijk kapitaal staat onder druk

Een nieuw kabinet moet ambitieus beleid voeren om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Dat betoogt Robbert Koops, adviseur voor bureau Schuttelaar & Partners. Niets doen zou miljoenen in honger en armoede drijven.

De noodzaak om biodiversiteit te behouden en te koppelen aan duurzame en economische doelstellingen is evident. Dit vraagt om ambitieus en stringent beleid. Alleen al daarom is het van belang dat het nieuwe kabinet zich uitspreekt over de noodzaak van het behoud van biodiversiteit en de wijze waarop dat nationaal en mondiaal wordt georganiseerd.

Dat zou dan ook een piketpaal voor een nieuw regeerakkoord moeten zijn. Maar of dat ook moet leiden tot nieuwe regels, toezicht, fiscale afspraken of certificering is niet duidelijk.

Nederland heeft zich in 1992 verplicht tot het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Om aan de internationale afspraken te voldoen zal een forse omslag in beleid en uitvoering moeten worden gemaakt. Nieuwe maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van de achteruitgang van biodiversiteit – ons natuurlijk kapitaal – zijn hoogst noodzakelijk. Niets doen is geen optie, omdat het duurzaam economisch herstel in de weg staat en miljoenen mensen in honger en armoede drijft.

Het stoppen van het dramatische verlies van biodiversiteit vormt daarom de meest belangrijke, mondiale milieuopgave van de komende decennia. Het ontbreekt echter aan een helder maatschappelijk en politiek begrip van de waarde en het belang hiervan.

De Coalitie Biodiversiteit is in het kader van het VN-jaar van de biodiversiteit actief aan de slag om hiervoor draagvlak te ontwikkelen. Maar er is meer nodig om alle geformuleerde, ambitieuze doelstellingen te bereiken. Zo heeft de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen de nodige aanbevelingen gepubliceerd over de internationale verantwoordelijkheid van ons land waar het gaat om het taakstellend terugdringen van de ecologische voetafdruk van burgers en de ambitie om de industrie biodiversiteitneutraal te laten zijn.

Uiteindelijk zullen dergelijke ambities en maatregelen kunnen leiden tot een bio-based economy. Dat mag geen romantisch of idealistisch doel meer zijn, maar een keihard, onoverkomelijk systeem waarin economie en duurzaamheid elkaar versterken en in balans houden.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  karel

  Krachtig artikel, het zou zo uit het programma van de Partij voor de Dieren kunnen komen. Ik lees in de Koerant juli 2009: "Duurzaamheid duldt geen verder uitstel!" Een poging van het kabinet om duurzaamheiddoelen naar beneden toe bij te stellen wegens de economische recessie is in de kiem gesmoord.... dankzij een moeti van M.Thieme.

 • no-profile-image

  Han

  Behoud van >biodiversiteit< is volgens mij alleen mogelijk als we dit thema intergreren in de andere belangijke activiteit die gebruik maakt van de openruimte >landbouw<. Laat de landbouw het voortouw nemen en met voorstellen komen bij de natuurlobby. Afwachten heeft de landbouw nu 50 jaar gedaan en resultaat, Steess minder invloed bij invulling openruimte. Ik zie bescherming diversiteit alleen als de landbouw en de natuur weer samen gaan op het zelfde land. Het inrichten zgn. Natuurgebieden blijkt niet d eoplossing te zijn, dan maar terug naar de tijd dat er wel diversiteit was en opnieuw de rekensom maken "Wat kost natuurbehoud met behoud van landbouw productie t.o.v. het huidige natuurbeschermings beleid".

 • no-profile-image

  jan

  behoud van biodiversiteit is helemaal niet evident, het is een conservatief menselijk idee waar de natuur helemaal geen rekening mee houdt. zoals de meeste religie's is deze menselijke gedachte ingegeven door angst en onzekerheid.
  Nog eenovereenkomst met godsdienst is dat deze angsten gebruikt orden om macht te vergaren.
  Sinds het ontstaan van de mens hebben we het nog nooit zo goed gehad, en ja ,we vernietigen onze oorspronkelijke leefwereld door ons succes.Volledig volgens de wetten van de natuur.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het woord duurzaamheid is bij de overheid synoniem geworden voor belastingverhoging en extra regelgeving om hun dubbele agenda mee uit te voeren. Als je op die manier duurzaam wilt worden dan wordt het helemaal niks. Dan roep je het onheil wat Geert Wilders heet over jezelf af als overheid

Of registreer je om te kunnen reageren.