Home

Achtergrond 249 x bekeken

Maatwerk mestbeleid lastig

Het is juridisch mogelijk om het Nederlandse mestbeleid verder uit te splitsen naar gebied en gewas.

Maar het is in de praktijk lastig uit te voeren. Bovendien leidt maatwerk tot hogere lasten voor boeren en de overheid.

Dat concluderen onderzoekers van Alterra en de Universiteit Utrecht in het rapport Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn, dat minister Gerda Verburg (LNV) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Kamer had om het onderzoek gevraagd, via een motie van Tweede Kamerlid Janneke Snijder van de VVD. Volgens die motie voldoet het grootste deel van Nederland aan de Nitraatrichtlijn, en worden boeren in die gebieden benadeeld omdat heel Nederland is aangewezen als één kwetsbare zone.

Volgens de onderzoekers is deze aanname niet terecht: weliswaar wordt de norm van maximaal 50 milligram nitraat per liter grondwater in de lager gelegen delen van het land gehaald; maar in die gebieden is weer sprake van vermesting van het oppervlaktewater en de richtlijn is ook bedoeld om dat tegen te gaan.

Bovendien zijn de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst nauwelijks gedaald door de aangescherpte mestnormen; dat zou opgaan voor nog geen 5 procent van het landbouwareaal. Het uitzonderen van een gebied als zijnde minder kwetsbaar lijkt dus nauwelijks zin te hebben.

Datzelfde geldt voor het verder differentiëren van de gebruiksnormen, menen de onderzoekers. Technisch is differentiëren mogelijk, maar het zal leiden tot hogere kosten voor controle en handhaving.

De onderzoekers bevelen aan om de voor- en nadelen van zo’n verdere differentiatie na te gaan. Zo’n inventarisatie zou gebruikt kunnen worden voor het mestbeleid na 2014. Dan loopt het huidige actieprogramma Nitraatrichtlijn af.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.