Home

Achtergrond 388 x bekeken 20 reacties

'Landbouw moet belangrijke plek houden'

De landbouw- en voedselsector moet een belangrijke plek krijgen in een nieuw kabinet.

Onder meer omdat landbouw een belangrijk onderdeel vormt van de Nederlandse economie met een bijdrage van 10 procent aan de werkgelegenheid en 10 procent van het binnenlands bruto product.

Dat zei demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag na afloop van de ministerraad. Ze reageerde op geluiden dat een nieuw minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV het aantal ministeries wil terugdringen. Dagblad Trouw meldde vabdaag onder meer dat de partijen LNV willen samensmelten met het ministerie van Economische Zaken.

Inhoudelijk wilde Verburg niet ingaan op de vermeende plannen. "Er wordt van alles besproken, maar er staat nog niets vast.'' Ze wees erop dat een krant van vandaag de volgende dag alweer oud is.

Ook VROM en Verkeer en Waterstaat zouden samengaan. Verder zou het gezag over de politie van Binnenlandse Zaken naar Justitie gaan. De projectministeries Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en Jeugd en Gezin zouden worden opgeheven.

Demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) zei vrijdag het Trouwverhaal, als het juist is, niet meteen af te wijzen. "Het kan een voordeel zijn als het efficiënter werken oplevert'', schetste hij. "Het belangrijkste is dat de neuzen dezelfde kant op staan, dat we geen tegenwerking hebben.''

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie ziet "alle reden te kijken naar taken die elkaar overlappen''. Maar volgens hem kan dat niet betekenen dat twee ministeries simpelweg worden samengevoegd. Hij denkt dat Binnenlandse Zaken zich kan richten op het openbaar bestuur en een ander ministerie op zaken als rechtshandhaving, rechtstaat en veiligheid.

Demissionair minister André Rouvoet (ChristenUnie) van Jeugd en Gezin vindt dat zijn ministerie zou moeten doorgaan. "Onafhankelijke rapporten hebben de meerwaarde aangetoond'', stelde hij. Zijn ambtsgenoot Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) van WWI wees erop dat vraagstukken van integratie belangrijk blijven. "Hoe het nieuwe kabinet het uitvoert en door wie is van ondergeschikt belang'', stelde hij.

Lees ook Einde LNV nadert snel

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Landbouw is niet meer van belang in Nederland, de agrarische sector wordt al jaren lang stelselmatig geschoffeerd en uitgebuit door overheid en samenleving

 • no-profile-image

  gert

  Verburg komt met mosterd na de maaltijd,ze zat al veel teveel met Veerman op de natuurtour,het stikt er op het ministerie van de natuurfreaks

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Daar heb je gelijk in Geen Boer. Het landschap is mooi door de afwisseling. Buitenlanders kijken inderdaad met bewondering rond hier. Van het aanleggen van moerassen en oeverloze onkruidvelden wordt niets en niemand beter, behalve die paar mensen die hun zakken staan te vullen doordat de grond op hun naam is gekomen. (Op kosten van de belastingbetaler uiteraand). Binnenkort hebben we behalve met die onkruidvelden ook nog te maken met een troosteloos aandoende landbouw vanwege het gebrek aan bemesting. Mooi visitekaartje voor "landbouwuniversiteit Wageningen". Ik ben het met je eens dat Wageningen samen met LNV zo spoedig mogelijk moet verdwijnen. Er is daar geen enkel landbouwkundig benul meer aanwezig.

 • no-profile-image

  geen boer

  alle landbouw vervangen door 'toerisme' en 'natuur'? En dan er financieel beter van worden? Man man man, ik zal niet zeggen dat toerisme geen geld oplevert, integendeel, maar de twee kunnen prima naast elkaar bestaan. Hier hoeft beslist niet méér landbouw opgeofferd te worden voor natuur. Toerisme én landbouw leveren allebei geld op, en ons veelzijdige en bedrijvige platteland (alleen al op landbouwgebied) wordt door vele buitenlanders uitermate gewaardeerd. Terug on-topic: ik denk dat behalve LNV óók Wageningen maar beter opgeheven kan worden en vervangen door één of meerdere landbouwfaculteiten aan de bestaande universiteiten. Dikke besparing; er wordt veel te veel moreel superieure, ver van de praktijk staande, budgettair uit de hand gierende flauwekul uitgedokterd, alleen om zichzelf in stand te houden.

 • no-profile-image

  exact

  Tuurlijk Henk... Waar zit je verstand man!

 • no-profile-image

  Chris

  Het wordt weer tijd voor een honger wintertje!
  Zonder boeren en tuinders geen eten.
  Zo simpel is het!
  Rusland gooit de grenzen dicht geen graan! (ivm met de branden en droogte.) Geen graan is dus geen brood voor degene die het soms vergeten zijn, brood bakt men van granen.
  Of willen wij afhanklijk worden voor ons voedsel van Zuid Amrika waar men alle tropische regen wouden kapt?
  De boeren mogen al haast niets meer bemesten.
  Voordat wij verdrinken door de stijgende water door klimaat veranderingen zijn wij al lang verhongerd en verdroogd in de wereld.
  Er sterven nog steeds heel veel mensen door de honger!

 • no-profile-image

  Steven

  @ Chris. Fijn dat je je medewensen honger toewenst. Een vergelijking die ook om andere reden ongepast is. Sla de CBS statiestieken er eens op na, het merendeel van ons voedsel komt uit andere landen. Een belangrijk deel van wat we in Nederland produceren is bedoeld voor de export (en eten we dus niet zelf op).
  Dat er elders honger is heeft vooral ook te maken met het feit dat het daar meer geld opleverd om soja voor onze varkens te verbouwen dan om graan of rijst voor eigen consumptie te verbouwen. Een paar mensen verdienen daarmee geld (en wij veel geld) en heel veel mensen zijn de dupe en lijden honger.

 • no-profile-image

  grondstoffen producent door dik en dun

  Primaire voedsel en producenten met een inkomen gestaafd aan de overige beloningen in een maatshappij;is en blijft glosy.

 • no-profile-image

  Henk

  @exact: lees eens wat onderzoeksrapporten door die door diverse grote accountantsbureaus zijn opgesteld (KPMG, Ernst & Young, Triple E). Zij tonen allemaal aan dat investeren in natuur en landschap veel geld oplevert via o.a. hogere belastinginkomsten en waardestijgingen in onroerend goed. En dat hebben we het niet bepaald over groene jongens die dit beweren!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Henk, het is best mogelijk dat toerisme, recreatie en natuur meer opleveren. Maar dat is nog geen reden om bestaande bedrijven gewoon weg te pesten. (Dierziektes, mestproblemen aanpraten). Kijk eens wat dit de afgelopen jaren heeft gekost. Voor dat geld had men boeren ook fatsoenlijk uit kunnen kopen. Was goedkoper geweest en dan was Nederland een fatsoenlijk land gebleven. Waar men nu mee bezig is lijkt helemaal nergens op.

 • no-profile-image

  Carla

  Veerman is helemaal geen natuurman, niet voor niets is er binnen de kringen van natuurbeschermen veel kritiek op zijn aanstelling en functioneren als voorzitter van natuurmonumenten. Hij is vooral daar neergezet om het verzet vanuit de groene hoek in te dammen; of weg te polderen zoals we dat in Nederland noemen.

 • no-profile-image

  gert

  had ze eens tegen Cees Veerman moeten zeggen de voorzitter van Natuurmonumenten,ze komt nu met mosterd na de maaltijd met haar kiekendiefbeleid

 • no-profile-image

  Han

  Als Den Haag daadwerkelijk de landbouw een belangrijke plaats toe dicht en wil dat de landbouw die plaats kan behouden. Is er maar één goede oplossing, geef de boer een inkomen waar hij en zijn gezin normaal van kunnen leven en zijn bedrijf op tijd kan worden gemoderniseerd. Nog beter waarbij de boer ook tijd en energie kan stoppen in natuurbeheer, zoals de boeren vroeger ook deden. Zijn en de boeren en de weidevogels gered.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Raar is dat. Landbouw belangrijk vinden maar wel veel landbouwgrond omzetten in natuurgebieden. Wie gelooft dit soort onzin nog?

 • no-profile-image

  Henk

  Natuurgebieden, leveren via horeca, recreatie en toerisme veel meer op dan de meeste vormen van landbouw. Logisch dus dat de overheid daarin investeert. Het rendement is veel hoger.
  En dan hebben we het nog niet eens over alle verborgen kosten als gevolg van milieu vervuiling door de landbouw.

 • no-profile-image

  Henk

  @ Kristische lezer: dat ben ik met je eens, maar dat heeft te maken met de manier waarop het beleid is uitgevoerd en niet het doel dat nagestreeft wordt. Ik ben het dan ook niet met Gert eens dat het ministerie stikt van de natuurfreaks. In tegendeel. Ik denk dat veel beleid ook niet door LNV wordt bepaald maar door andere ministeries (waarnaar LNV zich dan maar te voegen heeft). Veel beleid is gestuurd door de gedachte dat macro economisch de grote bedrijven (die niets meer met een boerderij te maken hebben) veel interessanter zijn dan familiebedrijven. De aanpak van varkenspest, milieuproblematiek en natuurontwikkeling zijn dan ook vooral gebruikt om de "kleintjes" uit de weg te ruimen en vrij baan te maken voor de groten. En daar zijn maar weinigen gelukkig van geworden; niet de boeren en niet de natuurbeschermers. De verdeel en heerst tactiek heeft ervoor gezorgd dat ze steeds meer tegenover elkaar zijn komen te staan en het elkaar lastig maken, en dan lopen de derden er met het been heen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Henk, dit beleid wordt toch JUIST uitgevoerd om het doel: boeren wegtreiteren, te bereiken? Het is (althans mij) bekend dat er dierziektes moesten komen en een mestprobleem. Met die dierziektes zijn ze uiteindelijk niets opgeschoten, omdat de burgers de kant van de boeren kozen. Met het mestprobleem draaien ze binnenkort ook muurvast, omdat het is gebaseerd op leugens. (lees: rekenkundig broddelwerk). De schadeclaims zullen er niet om liegen. Men heeft er blijkbaar op gegokt dat boeren zich toch van alles wijs laten maken. Voor een groot deel is dit ook wel zo, maar je hoeft er maar één te hebben die wat slimmer is......

 • no-profile-image

  Maak 't

  Carla, Veerman is juist als minister van landbouw neergezet om de boeren weer aan de leiband te krijgen. Brinkhorst had dit goed verknald met zijn polariserende gedrag. Veerman had precies hetzelfde doel, maar is veel smeriger.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, al in de jaren '60 werkte er bij het CBS een verlicht mens: Doctor Roeffie Hueting. Ook niet onverdienstelijk saxofonist in The Downtown Jazzband! Met zijn afdeling milieustatistiek kwantificeerde hij de materieele waarde van de natuur. De nota "Wat is de natuur ons waard?" is een van de talloze ambtelijke juweeltjes waar politici decennialang hun reet mee hebben afgeveegd. Dat tij is nu aan het keren. Onafwendbaar. Het boerenmachtsblok heeft niet alleen het platteland, maar gans ons territoir verkloot en verziekt. Dat neem ik persoonlijk niet de dag en nacht keihard werkende boeren kwalijk, want die mensen moeten ook leven en hebben, net als iedere Nederlander, recht op een goed inkomen. De schuldigen zijn de politici, die jaar na jaar werkelijk alle waardevolle handreikingen in de cylindrische archieftrommel mikten, na er eerst hun achterwerk mee afgeveegd te hebben. Die politici waren voor 95% CDA! Inmiddels baat driekwart van de boeren allerlei nevenactiviteiten uit, die door de burgerij gewaardeerd worden en zodoende een niet te versmaden inkomensbestanddeel opleveren. Daar ligt dus de toekomst en dus zouden boeren de natuur en het landschap moeten koesteren en daarvan hun core-bussiness moeten maken. De boer als voedselproducerend behoeder van Gods en onze vrije natuur en van ons wereldberoemd unieke landschap! Daarmee valt te scoren, niet met oproepen zoals die van vandaag in de Gelderlander. Want als 'de Boer' oproept om onze wilde ganzen vogelvrij te verklaren, dan heeft hij zijn nek al in de strop en hoeft alleen nog maar te gaan hangen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han, je zegt het kort, bondig en correct. Dank daarvoor. Steven noemt een heel belangrijke oorzaak van erg veel wereldellende en Geen Boer moet eens wat grootschaliger gaan denken. "Maak 't effe", je hebt geen gelijk, want dat mag Leersumse Carla claimen. Met dien verstande dat Veerman niet het soort romp op benen is dat zich 'ergens neer laat zetten'. Dat vleesgeworden oerrund werd bij oekaze minister, om met ongekend wrede repressie de doodsteek aan een grote groep kleinere veehouders (en peuters,kleuters, pubers, huismoeders, nonnen, invaliden en andere kwetsbare dierenliefhebbers/sters) toe dienen en vertrok meteen daarna voor zijn grootste klus: het terugpakken van een groot deel van ons landelijk natuurgebied om dat via projectontwikkelaars te Vermarkten! Dit heb jij goed begrepen, Henk uit Veendam. Het gaat in onze natuurgebieden allang niet meer om 'groene jongens', maar om vroegoude geldwolven in zilverkleurige danwel zwarte SUV's en gestoken in uitvaartcostuum met slabber voor. Doorgaans op gaatjesschoeisel. En met de Financiele Telegaaf onder de arm geklemd! Ach Kritische Lezer, terwijl Exact zijn eigen verstand aan het zoeken is weten wij beiden wel waaraan het in dit land schort. En ik word daar niet erg vrolijk van.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.