Home

Achtergrond 893 x bekeken

Grote verkoopwinst perceel grond niet belast als ROW

Als een perceel grond met winst wordt verkocht, is het altijd de vraag of deze winst belast is als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW). Als dat het geval is dan kan de belastingheffing oplopen tot 52 procent.

Voordat aan belastingheffing kan worden toegekomen moet er sprake zijn van meer werkzaamheden dan “normaal vermogensbeheer”. De inspecteur moet dat bewijzen.

Dat dit geen eenvoudige opdracht is voor de inspecteur blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de rechtbank Breda. Deze rechtbank stelt dat het te koop aanbieden van een onroerende zaak aan potentiële kopers geen belaste ROW-winst oplevert. De verkoopwinst van € 1.826.625 is niet belast.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:

Belanghebbende, exploitant van een autohandel in exclusieve auto’s, heeft een koopoptie verkregen op een perceel voor een bedrag van € 1.100.000. Belanghebbende heeft het perceel vervolgens verkocht aan Y voor een bedrag van € 2.926.625. De inspecteur heeft de gerealiseerde winst belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

De rechtbank acht de inspecteur niet geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van een werkzaamheid in de zin van art. 3.90 Wet IB 2001. Vaststaat dat belanghebbende geen autohandel op het perceel mocht exploiteren. Diverse pogingen van belanghebbende het perceel aan detailhandelaren te verkopen zijn mislukt omdat detailhandel niet was toegestaan.

Uiteindelijk heeft belanghebbende het perceel aan Y verkocht. De rechtbank overweegt dat het te koop aanbieden van een onroerende zaak aan een of meer mogelijk gegadigden normaal vermogensbeheer is en geen werkzaamheid als bedoeld in de Wet IB 2001. Belanghebbende heeft nog geprobeerd de bestemming van het perceel te wijzigingen, maar nu dit niet gelukt is is de meerwaarde van het perceel niet ontstaan door werkzaamheden van belanghebbende maar al begrepen in de lage aankoopprijs van het perceel. Voorts is niet gebleken dat belanghebbende voorkennis had van de meerwaarde.

Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Breda 30 juni 2010, 09/03945, LJN BN2047

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.