Home

Achtergrond 411 x bekeken 36 reacties

De helft zoveel insecten in biologische koeienvlaaien

Koeienvlaaien op biologische melkveebedrijven en natuurterreinen waar runderen grazen zijn rijker aan insecten dan vlaaien op conventionele bedrijven. Dat blijk uit onderzoek van Wageningen Universiteit.

In koeienvlaaien op biologische- en natuurweiden bevinden zich de helft meer ongewervelde dieren, zoals insecten, dan in vlaaien op conventionele graslanden. "Koeienvlaaien zijn een belangrijke bron van voedsel voor weidevogels", legt een van de vier onderzoekers, Geert de Snoo, uit. "Een jonge weidevogel zoals de grutto eet dagelijks zo’n 8.000 insecten."

In Nederland is dat een probleem. ”Het gaat niet goed met de reproductie van de weidevogels”, aldus De Snoo. Jonge weidevogels hebben moeite om genoeg voedsel te vinden. Daarom is het volgens hem nodig om de voedselvoorziening te verbeteren.

Dat kan onder meer door te zorgen voor kruidenrijk grasland. Maar ook de aanwezigheid, en de aanwezigheidsduur van koeienvlaaien in het grasland spelen hierbij een rol. Vliegen en kevers gebruiken de vlaaien als broedkamer voor hun eitjes. Weidevogels als grutto’s en kievieten doen zich hier vervolgens te goed aan.

Door te intensief graslandbeheer verdwijnt deze voedingsbron voor de jonge weidevogels. Verdere aanpassingen in het graslandbeheer door agrariërs bieden volgens De Snoo mogelijk oplossingen voor dit probleem.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Welke sukkel gaat hier nu weer op promoveren?

 • no-profile-image

  koekoek

  Ja hoor(t), daar gaat ie weer, meneer de connaisZEUR.

 • no-profile-image

  HANS

  De mest injecteur moet uit het land blijven en er moet gewoon weer bovengronds uit gereden worden . Dit geeft een veel beterde verdeling over het land , hierdoor is de voedsel voorziening voor de weidevogel ook geregeld. Insecten , vliegen , larven zullen nu volop aanwezig zijn . De bodem leven [biodiversiteit ]zal met sprongen toenemen en dit wil men toch . GEGROET HANS SUD-FRYSLAN

 • no-profile-image

  gewoon dierlijke bemseting gebruiken anders

  in gangbare runderdrijfmest zit het 1000voudige aan levende organismen in vergelijking met alle (namaak/chemische kunstmesten).

 • no-profile-image

  johan

  Is die biologische mest dan slechter verteerd dan de gangbare, zodat insecten en vliegen er nog wat uit kunnen halen???

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt helemaal gelijk Bioboer. Deze Wageningse Snoodaard zou zich eerst eens grondig moeten verdiepen in alle kennis die er al op schrift is gesteld over deze materie. Dat gaat terug tot in de tijd van de Verkadealbums van Dr. Jac P Thijsse (begin vorige eeuw) en ik beveel hem het album "De Bonte Wei" van harte aan. Helaas was er in Wageningen al in de jaren '50 zekere prof Dinant de Vries actief met 'graslandverbetering' bezig. Gelukkig was die man ook nog enthousiast amateurornitholoog en heeft hij met zijn 20 ha blokken-inventarisatiemethode de eerste aanzet van de telloogang van weide-ecosystemen in het Wageningse Binnenveld vastgelegd. Al in een tijd waarin de ouders van de Snoo zelfs nog niet in de maak waren! Kortom: de WUR? Waar praten we eigenlijk over?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Kijk en dat hangt nu allemaal weer nauw samen met de mestwet. Dat injecteren en die uitrijperiodes zijn daar rechtstreekse gevolgen van. Dit is allemaal gebaseerd op de gedachte dat we 'uitstoot' hebben. Mensen, word nu toch eindelijk eens wakker. Erken de blunders in de mestwet en help mee die onzin van tafel te krijgen.

 • no-profile-image

  piet

  Veel ambtenaren werken toch al ongemotiveerd na al die jaren Balkenende. Als ze nu ook nog minder gaan verdienen en straks misschien worden weggesaneerd zal dat de inzet en werkijver niet ten goede komen. Daarin heeft herkauwer wel gelijk!

 • no-profile-image

  Mar©

  Er is een behoorlijk verschil tussen 'de helft zoveel' en de 'de helft meer'. De kop is er zowaar zwaar suggestief van!

 • no-profile-image

  henk smit

  veebezetting lager op biologisch land, dus knap minder vlaaien per ha.
  Biologisch: knap lagere insect bezetting per ha, niet zo goed voor weide vogels

 • no-profile-image

  Leen

  Jan Willem maar even inboergeren. Nedrlanse taal moeielijk. Kennelijk heeft hij het oorzakelijk verband ontdekt tussen biologische vlaaien en wijdevogelstand. Suggestiviteit van de bovenste plank denk ik dan maar.

 • no-profile-image

  koetje

  Zijn ze bij de WUR op zoek naar een vrijbrief om nog meer gehoornde haarballen uit te zetten of is dit een promo-tour voor biologisch?Hallo WUR-pikkies, natuurgebieden kun je inderdaad veel beter door bio-boeren laten beheren.Die doen het beter,goedkoper en veeeel diervriendelijker.

 • no-profile-image

  Han

  Hoe we het ook wenden of keren vlaaien met vel of weing insecten en maden. Moderne veehouderij heeft helemaal geen vlaaien meer en doet ijverig haar best alle andere leven (insecten, vliegen, maden) uit haar weiden te weren. Eén ding maakt dit stuk duidelijk er is geen vreten voor de jonge weide vogels en dus vertrekken de oude vogels naar plaatsen waar wel vreten is of ze zijn gedwongen uit te sterven dankzij onze wil om kost wat het kost voor de laagste prijs te gaan. Ik wil niet lullig doen maar na de dieren is de mens aan de beurt.

 • no-profile-image

  gert

  een jonge weidevogel is weer goed voor de kiekendief ,die zo verheerlijkt wordt,dan is de cirkel weer rond

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert doe me een lol en houd op met die onzinpraat. Roofdieren vervullen een heel belangrijke functie in het hele natuurgebeuren en zij zorgen ervoor dat dierpopulaties gezond blijven. De mens vernietigd complete landschappen en staat letterlijk alles naar het leven. Zoals Han terecht stelt: uiteindelijk zal de mens zichzelf de das om doen. Ga jij er dus maar alvast eentje uitzoeken bij Wibra of Zeeman in Assen, Hoogeveen of Emmen.

 • no-profile-image

  -

  verstrooide professors!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is evident dat een rijk gevarieerd insectenleven een rijk geschakeerde vogelstand oplevert. Maar toevallig doe ik al bijna een halve eeuw onderzoek aan weidevogels en ik zie er de noodzaak niet van in dat WURkneuzen het wiel nog eens opnieuw gaan uitvinden. Mijnheer de Snoo: kievitpullen foerageren bijna 100% op of nabij koeienvlaaien, maar Gruttopullen jagen juist heel mobiel op insecten in percelen met lang gras en daar liggen helemaal geen vlaaien. Tureluurpullen foerageren vooral in greppels en slootkanten en die staan ook niet stijf van de vlaaien. Vroeger jawel: toen zag ik Kemphennetjes en Watersnippen met hun kroost wel in ouderwetse weilanden rond de toenmalige biovlaaien scharrelen. De snippen peuterden daar het voedsel uit en voerden dat aan hun kuikens. Precies datzelfde doen ook scholeksters wel, want die kuikens zijn ook nestvlieders die door de ouders gevoerd moeten worden. Maar mijnheer de Snoo, het zijn toch niet kievit en scholekster die ons zorgen baren, dacht ik? Probeer GVD eerst eens te lézen en ga vervolgens literatuuronderzoek doen. Want alles is al uitgebreid onderzocht en gepubliceerd. Stelletje stompzinnige WUR hufters!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, wat zou jij ervan denken als er bij wijze van proef een kudde gestraalde WUR-studenten werd ingeschaard op onbemest weiland van kalvermester Piet Wisse? Lijkt mij ook prima met het oog op interne kennisoverdracht!

 • no-profile-image

  koetje

  Weet je Herkauwer,die flut onderzoeken die ze tegenwoordig allemaal uitvoeren is allemaal geldverspilling.De praktijk en de geschiedenis is de beste leermeester.Al die zaken die jij hier noemt weten we eigenlijk al lang met zijn allen.Maar we doen er niks mee omdat onze wetgevers op een dwaalspoor zijn gebracht door allerhande fake-wetenschappers die koste wat kost,de BV Nederland niet willen schaden.Ouwe steenbulten worden op de monumentenlijst geplaatst onder het mom van cultureel erfgoed.Die levende weidevogels zijn ook cultureel erfgoed.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Helemaal mee eens Koetje Boe. Jou hoef ik niks meer te vertellen, maar voor al die andere lezers van dit forum leg ik het nog maar eens uit. Weidevogels zijn een uniek Nederlands fenomeen. Nergens ter wereld komt een gezelschap naast elkaar levende graslandvogelsoorten voor zoals we dat in Nederland kennen of, helaas, gekend hebben. Scholeksters van de zandige kustvlakten, kieviten van steppegebieden, grutto's van open hoogvenen, heide en poesta's, tureluurs van zilte moerassen, watersnippen van open zoetwatermoerassen en kemphanen van noordelijke toendragebieden zijn vanaf de late middeleeuwen steeds méér in de Nederlandse graslanden gaan broeden en vormden hier de WEIDEVOGELGEMEENSCHAP. Uniek in de wereld en inderdaad: een ONVERVANGBAAR CULTUURGOED. Dit alles is moedwillig vanaf de jaren '70 om zeep geholpen om ruim baan te krijgen voor een, regelrecht in het zelfgegraven ravijn stortende, megalandbouw. LNV heeft de natuur altijd als een ongewenst kind bejegend en er alles aan gedaan om het zo stiefmoederlijk mogelijk te behandelen. De uitvinding van de 'natuurontwikkeling' en de 'nieuwe natuur' door zakkenvullende nepwetenschappers en cultuurtechnici, werd dan ook gretig aangegrepen om korte metten te maken met onze nog resterende weidevogelpopulaties. Dat 'project' is nu in een eindfase. Kemphaan en Snip zijn al nagenoeg geheel verdwenen, de grutto en tureluur zullen snel volgen en ook kievit en scholekster hebben het steeds moeilijker. Van de geprivatiseerde WUR en SBB valt absoluut niks positiefs te verwachten. Want dankzij de vanuit de VS geimporteerde Kenniseconomie doen waarheid en wetenschappelijke zuiverheid allang niet meer ter zake. Om het met Randy Newman te zeggen: "it's money that matters!"

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat gaat niet werken dus. Jij gaat teveel uit van de goede bedoelingen van de 'natuurjongens'. Vergeet niet dat LNV/WUR een dubbele agenda hebben: vergaren van zoveel mogelijk gronden en wel zo goedkoop mogelijk. Laatst is nog boven water gekomen dat LNV een grondbank beheerd. Dit is ook na veel geploeter bekendgemaakt. Tel daarbij op dat bij de WUR al jarenlang gewerkt wordt aan de "herinrichting van Nederland" dat er op zeer welgevallige plaatsen dierziektes uitbreken en dat de (niet kloppende) mestwet er ook op gericht is om boeren kapot te maken en je weet genoeg.

 • no-profile-image

  bio boer

  Met zulke voorstanders heb je geen vijanden meer nodig als bio boer. Het is voor een wetenschapper wel handig om het juiste verband tussen oorzaak en gevolg te vinden, daar gaat dat vak over.
  Het helpt ook het als je enigzins juist weet te formuleren: de helft zoveel insecten, is toch iets anders dan de helft meer insecten.
  Als deze snuggere Snoo beter heeft geteld dan nagedacht, was hij er misschien wel op uitgekomen dat de correlatie tussen bio en de aantallen waarschijnlijk toch wat minder sterk is dan die tussen de aantallen en factoren als koeien in de wei, soort grasland, etc.
  Wij zien uit naar de volgende baanbrekende bevindingen van deze wetenschapper.

 • no-profile-image

  Han

  Uitgaande van de gegevens in onderstaander reacties weer gegeven, komen tot de conclusie dat er een samenhang is tussen koeien in de weide en vogels terug in de weide. We kunnen blijven doen wat we doen al onze goede ideeën spuien op Boerderij blog, maar we kunnen ook trachten een beleid te ontwikkelen waarbij en boeren en natuur beschermers tevreden zijn, zonder dat één van beide partijen zich bedonderd voelt. Ik zou dan ook zeggen laten we als weide boeren om tafel gaan en een plan maken dat ons en de weisevogels een toekomst biedt die >duurzaam< is en daarmee naae rde natuur jongens gaan om te zien of er met hun geld en onze ideeën een duurzame toekomst te maken is. Zo het nu gaat, Elkaar voor rotte vis uitschelden, geeft geen toekomst perspectief en kost de weidevogels hun leven.

 • no-profile-image

  Hans

  Als het LNV al zou verdwijnen dan verdwijnt alleen de naam. Het departement wordt ondergebracht onder de paraplu van een ander groter departement waarschijnlijk zo iets als VROM of EZ. Het beleid blijft, de meeste mensen blijven, de mentaliteit blijft.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Daar zijn we dan mooi gezegend mee.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Maar daar kunnenwij wél wat aan doen!!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat dan, Herkauwer?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoe dan Kritische Lezer? De koppen bij elkaar steken en in aktie komen natuurlijk. Er is ruimschoots feitenmateriaal genoeg om mee aan het werk te gaan en om te beginnen moeten alle veehouders wiens bedrijf vanaf januari 1997 geruim is en die daarvoor niet door LNV schadeloos zijn gesteld, alsnog gaan procederen. Niet als eenling, maar massaal! Het CDA wil toch zo graag terug op het pluche? Nou, laten die rundleerklevers dan ook maar de rekening van honderden miljoenen aan bedrijfschade en dervingen ophoesten. Doe het! Maar doe het snel en speel het keihard via de media. Met Neerlands topadvocaten. Dat is namelijk de enige manier om Recht te krijgen! Bovendien: door de voorgenomen bevriezing van ambtenarensalarissen is er van die zijde weinig animo voor scherpe weerstand te verwachten. De tijd is dus rijp en het tij is gunstig.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, lang niet alle 'natuurjongens' zijn uit watermerkzieke zachthoutooibostwijgen gesneden. En als het goed is dan wordt de macht van LNV straks danig getemperd. Er was trouwens al jarenlang een Bureau Beheer Landbouwgronden dat zich door de vele jaren heen ongestoord heeft kunnen ontwikkelen tot een vermogende grondbank. Waar denk je dat professor doctor Cees Veerman's (de producent van het proefschrift: "Grond en Grondprijzen") hoofdinteresse naar uitging toen hij in 2002 als minister op LNV kwam? Driemaal raden! Zoals Spotvogel destijds heeft uiteengezet in zijn dossier 'de Pestvogels van Veerman' moeten er ingevolge de Recontructiewet Concentratiegebieden Veehouderij voor 2015 minstens 6000 bedrijven verdwijnen. Hij zag in 2003 hoe rond hem heen op Alterra de voorbereidingen in volle gang waren om een team te formeren dat inrichtingsschetsen voor de leeg te bulldozeren gebieden moest gaan ontwikkelen. Hij waarschuwde er voor, maar niemand kwam in beweging. Ook niet toen LNV met de Q-koorts het smerige kunstje andermaal flikte. Kijk, en daar word ik nou moedeloos van!

 • no-profile-image

  leo

  doe mij maar een limburgsevlaai daar krijgen hier de insecten geen kans die hebben we al op voor de insecten ze in de smiezen krijgen.

 • no-profile-image

  gerrie

  Tegenwoordig kun je overal in afstuderen. Zoals de studierichting zuurkool. Als je iets over de opwarming van de aarde wilt vertellen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kijk aan Hans, ik ben het met jou eens. De mestinjector zou zo snel mogelijk naar het Museum van Agridwalingen moeten. Want met te overvloedige zodebemesting maakt men de structuur, het bodemleven en de biodiversiteit kapot. Bij drijfmest sproeien komt wél alles onder de stront te zitten (ook weidevogeleieren, pullen en jonge hazen), maar per saldo levert dit een beter insectenleven op en is ook beter voor de structuur van de toplaag en de zode. Natuurboer, vroeger werd de (ruige) mest handmatig of met de strooiwagen over het greideland uitgereden. Dat gebeurde meestal vanaf eind februari en het wemelde overal van de weidevogels. Door de komst van de ligboxenstal verdween de ruige mest en kwam de drijfmest die bovengronds werd uitgereden. En dat werd weer gevolgd door de mestinjector. Doordat er daarmee kwistig mestoverschotten werden weggewerkt gingen bodemstructuur én bodemleven naar de mallebiezen. Dat nekte veel weidevogels. Volgens mij zou het veel beter zijn om in het najaar ruige mest op de weide te brengen die dan de hele winter kan verteren en de structuur van de zode kan verbeteren. Als er dan in maart ook nog heel dun ruige mest wordt gestrooid, dan wordt er aan veel basisvoorwaarden voor een rijk insectenleven en een mooie weidevogelstand voldaan. Als de drooglegging maar niet meer dan 40 cm is!

 • no-profile-image

  natuurboer

  De insecten van het bodemleven hebben dierlijke mest nodig om te overleven en zich te vermeerderen. Maar die insecten van het bodemleven kunnen zich alleen vermeerderen wanneer ze jaarond de beschikking over dierlijke mest krijgen.
  De huidige mestuitrijperiodes in de mestwet zijn te kort om bodemleven de kans te geven om zich te vermeerderen. In het belang van het bodemleven is het gewenst dat er in het najaar ook (een lage dosis) mest op het (gras)land wordt uitgereden. Maar dat mag weer niet volgens onze kromme mestwet. Kortom, je kunt stellen dat de huidige mestwet het bodemleven verarmt, zoniet uit laat sterven..

 • no-profile-image

  anne

  ander voer, minder of geen antibiotica,
  dus meer beestjes

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Kritische Lezer, het lijkt ook mij zinvol dat de huidige mestwet van tafel moet. Alleen wat krijg je er voor in de plaats. Geen mestwet meer en boeren de vrije hand geven met mest aanwenden lijkt me ook niet verstandig. Volgens mij is het beter dat er een nieuwe mestwet dient te komen. Eentje die veel meer gebaseerd is op de praktijk en zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurwetten rondom mest. Het is dan meer de vraag wie doet er mee om een betere mestwet te krijgen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Prima voorstel Han. Nu de dagen van LNV geteld lijken te zijn komen er wellicht goede mogelijkheden om een productief samenwerkingsverband tussen gemotiveerde boeren en ter zake kundige natuurbeschermers tot stand te brengen. Daarin zou ik uiteraard wel een rol willen spelen. De natuur blijkt altijd over meer 'veerkracht' te beschikken dan wij weleens denken. Het is dus misschien nog niet te laat om in ieder geval de basale weidevogelstand (ik bedoel dan kievit, grutto, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend, kuifeend, gele kwikstaart en nog enkele soorten zoals patrijs en graspieper) te behouden of terug te doen keren. Voor kemphaan/hen en snip zal dat op de meeste plaatsen wel niet meer lukken. Helaas!

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.