Home

Achtergrond 246 x bekeken

Zandzakken versterken kade Helenavaart

Medewerkers van waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Aa en Maas hebben de kade langs de Helenavaart versterkt om de instroom van water in natuurgebied Mariapeel zoveel mogelijk te beperken. De wateraanvoer blijft verminderd tot de bomen en takken verwijderd.

De storm van woensdagavond heeft flinke schade veroorzaakt bij de Helenavaart tussen Helenaveen en Griendtsveen. Er zijn veel bomen en takken in de Helenavaart terecht gekomen, waardoor het water lokaal wordt opgestuwd. Ook hebben omgewaaide bomen flinke gaten in de kade geslagen. Water van de Helenavaart sijpelt de Mariapeel in. De Helenavaart vervult voor Waterschap Peel en Maasvallei een belangrijke functie voor de wateraanvoer naar het achterland.

De waterschappen en de gemeente Deurne gaan de bomen en takken de volgende week verwijderen. De waterschappen handhaven de huidige wateraanvoer in het Helenavaart van 3 kubieke meter per seconde om opstuwing van water zoveel mogelijk te verminderen. Minder water betekent minder druk op de kade. Hierdoor blijft deze meer stabiel. De verminderde wateraanvoer heeft geen gevolgen voor het achterland (benedenstrooms), aldus het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.