Home

Achtergrond 250 x bekeken

ZLTO is tegen handel in uitstoot van licht

ZLTO is tegen handel in lichtuitstoot, zoals voorgesteld door provincie Noord-Brabant en de gemeenten Steenbergen en Halderberge.

Volgens vakgroepvoorzitter Tiny Aerts levert het plan niets dan extra kosten op en maakt het concentratie van glastuinbouw een stuk lastiger. Provinciale Staten van Noord-Brabant verwerkt in een inpassingsplan een 'agro & foodcluster' met 220 hectare glas in West-Brabant. In het plan zijn echter veel stringentere regels voor lichtuitstoot opgenomen dan het Besluit Glastuinbouw voorschrijft. Zo is gekozen voor versnelde toepassing Besluit Glastuinbouw 2014, een convenant van de sector en de Stichting Natuur en Milieu. Dat betekent dat tuinders direct aan de slag moeten met schermen die 98 procent verduisteren.]

"Daar zijn we voor, omdat het zinvol is nu te investeren in de toekomst", aldus Aerts. Hij is minder te spreken over het idee dat 5 procent van het totaaloppervlakte van de kas mag kieren. Dat is veel strenger dan de 25 procent die wettelijk is vastgesteld. "Gemeenten mogen daar blijkbaar in bepaalde gevallen van afwijken", aldus Aerts. "Dat is zeer onwenselijk omdat het zorgt voor onzekerheid in de sector. Een generieke maatregel zorgt voor een gelijk speelveld."

In het voorstel staat ook dat telers die in de nacht niks uitstoten, hun 5 procent ruimte mogen verkopen. "Welk maatschappelijk nut dient de regel nog, als bepaalde delen van het cluster veel meer uitstoten dan andere? Bovendien: voor veel teelten is 25 procent echt het minimum. De beschikbaarheid en prijs van rechten schept opnieuw onzekerheid."

Of registreer je om te kunnen reageren.