Home

Achtergrond 1058 x bekeken

Stabilisatie van prijzen voor bloembollengrond

Schaalvergroting zorgt ervoor dat er volop vraag is naar bloembollengrond.

Het enige wat telers op dit moment tegenhoudt om de bollengrond te kopen, is de huidige marktsituatie van bloembollen. Dit meldt Frans van der Geer, directeur van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale makelaardij (CNB). De eerste signalen voor de bloembollenafzet van dit seizoen zijn goed. Toch wachten telers nog even af tot ze meer zekerheid hebben voordat ze gaan investeren. "Telers zijn wel aan het rondkijken. Met name de kapitaalkrachtige bedrijven zijn op zoek naar grond", zegt Van der Geer. De CNB-directeur is tevens voorzitter van Agrarisch Vastgoed Pro.

De lage prijzen van afgelopen seizoen zorgen er echter voor dat telers nog even een pas op de plaats maken. Van der Geer verwacht dat de prijs van bloembollengrond gaat stabilliseren. "Zeker naar de goede zandgrond is genoeg vraag." De verkoop van grond levert geen directe problemen op. Het is meer de verkoop van bedrijfslocaties die voor problemen zorgt. "Als de bedrijven up-to-date zijn raken we ze nog wel kwijt, maar bij de verouderde bedrijven lukt dat niet meer."

Het gaat dan om bedrijven van mensen die met pensioen gaan en geen opvolger hebben. Dit zou kunnen resulteren in een landschap met leegstaande en verwaarloosde gebouwen. Met het Groei en Ontwikkelingsfonds (GON) van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord moet die verwaarlozing worden tegengegaan. "Deze GON-regeling is per 1 januari van start gegaan", zegt Van der Geer. "Via deze regeling wordt het mogelijk om een bouwblok te verplaatsen naar je bedrijf." Zo is uitbreiding van een bedrijf mogelijk.

Er is al een hele lijst met aanmeldingen voor de GON-regeling. "Deze moeten nog wel bekeken worden, maar daaruit blijkt wel dat er veel vraag is naar uitbreiding van het bouwblok. Tevens voorkom je hiermee leegstand en krijgt het gebied een meer open karakter."

Herma van den Pol

Of registreer je om te kunnen reageren.