Home

Achtergrond 218 x bekeken

'Fouten halen klimaatrapport niet onderuit'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft nieuwe onvolkomenheden gevonden in een toch al veel bekritiseerd rapport dat het internationale klimaatpanel IPCC drie jaar geleden uitbracht.

Desondanks blijven de hoofdconclusies volgens het PBL fier overeind. Wel vindt het adviesorgaan dat de kwaliteitscontrole bij het IPCC beter moet, zo maakte het maandag bekend.

Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer gaf het PBL eind januari opdracht het lijvige IPCC-verslag uit 2007 op hoofdlijnen tegen het licht te houden. In de Tweede Kamer was twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke informatie waarop het Nederlandse klimaatbeleid is gebaseerd. Foute aannames in het IPCC-rapport over het tempo waarin gletsjers in de Himalaya smelten en over het percentage van Nederland dat onder zeeniveau ligt, waren daarvoor de aanleiding.

Het PBL beperkte zich tot het deel van het rapport waarin de mogelijke regionale gevolgen van de opwarming van de aarde beschreven staan, en de overkoepelende samenvatting. De hoofdstukken die ingaan op de relatie tussen klimaatverandering en de stijging van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer, bleven buiten beschouwing, evenals de deelrapporten over mogelijke maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De evaluatie van het PBL, onder het toeziend oog van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), heeft een reeks nieuwe onvolkomenheden aan het licht gebracht, waaronder één echt inhoudelijke fout. Maar ook daarvoor geldt volgens het PBL dat zij de hoofdconclusies van het rapport intact laten. Wel schort het in sommige gevallen aan de onderbouwing. Wetenschappers moeten in het vervolg beter uitleggen hoe zij tot hun conclusies zijn gekomen, meent het PBL.

"Jammer dat er nog een onzorgvuldigheid is gevonden'', reageerde minister Tineke Huizinga, die het rapport in ontvangst nam. Het is volgens de bewindsvrouw goed dat het PBL kritisch naar de werkwijze van het IPCC heeft gekeken en met aanbevelingen komt voor verbetering. Voorkomen moet worden dat ook toekomstige publicaties van het klimaatpanel fouten bevatten, zei zij. Huizinga zei verder dat het PBL er geen twijfel over laat bestaan dat Nederland moet doorgaan met zijn klimaatbeleid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.