Home

Achtergrond 290 x bekeken

Eerder verpachte grond op openingsbalans voor waarde vrij

Een echtgenote van een akkerbouwer mag de door haar eerder aan haar man verpachte grond voor de vrije waarde inbrengen op haar openingsbalans.

Door deze uitspraak is voorkomen dat er een groot belastbaar pachtersvoordeel ontstaat op het moment dat zij een man-vrouwmaatschap aangaan.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Haarlem de volgende:

Belanghebbende verpachtte grond aan haar echtgenoot, die deze gebruikte voor het voeren van een akkerbouwbedrijf. Deze pachtovereenkomst is eind december 2000 ontbonden en sinds 1 januari 2001 is belanghebbende een maatschap aangegaan met haar echtgenoot, met als gevolg dat zij vanaf dat moment winst uit onderneming is gaan genieten. Zij heeft de waarde van de grond op de openingsbalans opgenomen tegen de waarde in vrij opleverbare staat. In de loop van 2004 is het akkerbouwbedrijf gestaakt en heeft belanghebbende de grond tegen een lagere waarde dan opgenomen op de openingsbalans verkocht aan een derde. De inspecteur is van mening dat belanghebbende de grond had moeten opnemen tegen de waarde in verpachte staat en subsidiair dat sprake is van fraus legis omdat de transacties reële praktische betekenis missen. De rechtbank stelt vast dat de grond op de openingsbalans moest worden opgenomen tegen de waarde in het economische verkeer. Nu de pachtovereenkomst is ontbonden, is deze waarde de waarde in vrij opleverbare staat. Ook is geen sprake van fraus legis. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem 10 juni 2010, nr. 08/06368

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.