Home

Achtergrond 420 x bekeken

Biologische teelt als middel tegen honger

Om honger in de wereld terug te dringen, kan kennis over biologische landbouw zeer nuttig zijn, zegt Bertus Buizer, zelfstandig landbouwadviseur. Behaalde successen moeten meer worden gedeeld met meer mensen.

Het gebruik van kunstmest en chemische middelen in de afgelopen decennia heeft niet voorkomen dat het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt tot recordhoogte is gestegen. Ruim een miljard personen heeft structureel te weinig eten.

Het overgrote deel van de boeren ten zuiden van de Sahara is in staat gebleken om langer met traditionele landbouwmethoden zonder kunstmest in hun bestaan te voorzien. In Kameroen, waar ik in de jaren 70 werkte, was ik onder de indruk van hoe boerinnen hun gewassen bemestten. Voor de teelt maakten zij ruggen bovenop een rij plantenresten. Vervolgens staken zij die in brand, zodat de mineralen daaruit benut konden worden door het gewas. Vervolgens zaaiden zij in de teeltruggen pinda’s, bonen en mais en plantten zij verspreid ook stekken van bananenplanten. Een mengteelt dus van twee vlinderbloemige en twee niet-vlinderbloemige gewassen.

Toepassing van compostering van organisch afval, dierlijke organische mest, mengteelt, waterbronnen, (klassieke) veredeling, N-efficiëntie, zouttolerantie, en kennis kunnen helpen de voedselproductie substantieel te vergroten. Uitgangspunt daarbij is een goede gezondheid van bodem en bodemleven voor een gezond en productief gewas. Dat is precies ook de basis van biologisch. En dat werkt! Uit het jaarverslag van het United Nations Environmental Programme 2008 blijkt dat bij 114 projecten in 24 Afrikaanse landen de oogst meer dan verdubbelde door toepassing van biologische of bijna-biologische productiemethoden.

Wat is er nodig? Om de honger in de wereld aanzienlijk te verminderen moeten wij leren van de inzichten van de boerinnen ten zuiden van de Sahara. We zullen de successen die de biologische landbouw heeft geboekt met meer boerinnen, boeren en burgers in ontwikkelingslanden moeten vertalen naar hun situatie.

Goede communicatie, microkredieten, goed landbouwonderwijs, goede kadervorming en internationaal samenwerken met boerenorganisaties horen er allemaal bij. Het moet om veel meer gaan dan stikstof, fosfaat, kali en water. En Europa moet meer zijn eigen (eiwitrijke) veevoeders verbouwen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.