Home

Achtergrond 291 x bekeken 1 reactie

Weinig kans uitkruising transgeen koolzaad

De kans dat transgeen koolzaad in Nederland uitkruist naar wilde soorten is kleiner dan tot nu toe is aangenomen.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) is uitgevoerd. Bij de beoordeling van milieurisico’s bij de toelating van genetisch veranderde koolzaadsoorten wordt nu uitgegaan van de Nederlandse Flora en Fauna database, waarin de gegevens over de verspreiding van verschillende plantensoorten zijn verzameld.

Volgens Cogem is raapzaad waarschijnlijk aangezien voor koolzaad, vanwege de grote uiterlijke overeenkomsten met koolzaad. Daardoor staat in de database meer koolzaad geregistreerd, dan er in feite in Nederland groeit. Raapzaad komt in Nederland veel vaker en in grote populaties voor dan koolzaad. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Leiden, kan worden afgeleid dat koolzaad zich slecht in de Nederlandse natuur kan vestigen.

Cogem wil nader laten onderzoeken of de ingebouwde genen in transgeen koolzaad zich door uitkruising kunnen verspreiden in het wilde raapzaad. Koolzaad en raapzaad kunnen kruisen. Onderzoekers hebben op verschillende plaatsen in Nederland dergelijke kruisingen aangetroffen. De vraag is of deze hybriden kunnen terugkruisen met raapzaad en of hybriden zich kunnen vestigen in de Nederlandse natuur.

De onderzoekers stellen dat het heel goed mogelijk dat niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa de gegevens over de verspreiding van koolzaad niet betrouwbaar zijn. Volgens de inventarisatie is raapzaad vooral te vinden in het westen van het land en in het rivierengebied. In het oosten en zuiden van het land –  op de hogere zandgronden – is raapzaad niet algemeen.

Koolzaad wordt wel in heel Nederland waargenomen, zowel in landelijke gebieden als in de stad. Koolzaad komt vooral voor op plekken waar de bodem is verstoord en op plekken waar is gemorst met zaad bij teelt, overslag, transport of waar het zaad is gebruikt als vogelvoer.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Cogem gaat dus onderzoeken wat in Noord Amerika reeds op praktijk schaal is gebeurd. Dit geeft mij te denken. Onderzoeken wat de praktijk in andere delen van de wereld al weet. Er bestaan RR wilde brassica's, zeker spontane mutanten!!

Of registreer je om te kunnen reageren.