Home

Achtergrond 448 x bekeken

Vrom keurt vier nieuwe emissiearme stalsystemen goed

Het ministerie van Vrom heeft vier nieuwe emissiearme stalsystemen toegevoegd aan de lijst goedgekeurde systemen.

Verder heeft het ook een nieuwe gecombineerde luchtwasser voor varkensstallen toegelaten. Dat blijkt uit aanpassingen van respectievelijk de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), vandaag in de Staatscourant.

De vier nieuwe vormen van emissiearme huisvesting betreffen een nieuw type ligboxenstal voor melkvee (met sleufvloer met noppen en mestschuif); een stal met mestbeluchting via buizen onder de beun voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens; een stal met warmtewisselaar voor vleeskuikens; en een gecombineerde luchtwasser voor varkens.

Dat laatste systeem is ook goedgekeurd als luchtwasser onder de Rgv. Voorts is binnen de Rav nog een nieuwe techniek toegevoegd om de ammoniakemissie in de varkenshouderij te verminderen, namelijk via drijvende ballen in de mest; die zouden de uitstoot met bijna 30 procent doen afnemen.

Het ministerie van Vrom hanteert voortaan ook een verbeterde versie van het model V-stacks waarmee de geurhinder wordt berekend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.