Home

Achtergrond 194 x bekeken

Voort op coöperatieve voet

De coöperatieve zuivelsector doet al wat de high level Group on milk aanbeveelt.

Dat het eindrapport van de High Level Expert Group on Milk weinig elementen zou bevatten op basis waarvan de boerenmelkprijs kostendekkend zou worden, was te verwachten.

De High Level Expert Group on Milk (HLG) is na de zuivelacties in oktober 2009 door de Europese commissie ingesteld. Deze groep met vertegenwoordigers uit de 27 EU-landen moest gaan nadenken over het toekomstige zuivelbeleid. Daarbij gaat het om de middellange termijn en de situatie na 2015, het jaar waarin de huidige melkquotering afloopt.

Kort gezegd is de HLG op pad gestuurd met de opdracht om eens uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de primaire producent in de toekomst een wat steviger positie in de keten te geven, ofwel zicht op een betere melkprijs op termijn.

Het was van het begin af aan nauwelijks voorstelbaar dat de Nederlandse boer er wat aan zou hebben. Dat deze High Level Group zou komen met aanbevelingen voor een geleide economie voor de zuivelsector zat er niet in. Geen muur rond Europa en geen van bovenaf aangestuurde structurering van de melkveehouderijsector. Dus ook geen beheersbaar kostendekkende melkprijs voor de boer.

Hoe sympathiek zo’n systeem met inkomenszekerheid voor het doorsnee gezinsbedrijf soms mag overkomen, het klimaat in de wereld en in Europa is er niet naar om invoering ervan maar enigszins reëel te achten.

Dan de aanbevelingen waar de HLG wel mee komt: daar val je ook niet van achterover. Ze zijn niet verplichtend, en daarmee feitelijk betekenisloos. Niet dat ze onzinnig zijn, maar omdat ze juist zo voor de hand liggen dat ze al worden gehanteerd. Je hoeft niet zo veel fantasie te hebben om er elementen van een functionerende coöperatieve zuivelsector in te herkennen.

Misschien dat de aanbevelingen elders in Europa in goede aarde vallen, maar de coöperatief georganiseerde zuivelsector in Nederland en omringende landen kan er niet veel mee.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.