Home

Achtergrond 316 x bekeken 1 reactie

Veehouderij vooral duurzamer door regelgeving

De Nederlandse veehouderij is de afgelopen tien jaar duurzamer geworden, zij het langzaam.

De vooruitgang is vooral het gevolg van strengere Europese en nationale regels; veranderingen in de marktvraag droegen nauwelijks bij.
Dat blijkt uit de studie Op weg naar een duurzame veehouderij; ontwikkelingen tussen 2000 en 2010 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dieren kregen de afgelopen tien jaar meer leefruimte, hun gezondheid verbeterde, en de uitstoot van mineralen en broeikasgassen door de veehouderij daalde.

Het PBL erkent dat minister Gerda Verburg (LNV) ambities voor verdere verduurzaming van de veehouderij heeft geformuleerd in de Toekomstvisie op de veehouderij (2008) en de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij (2009), maar stelt tegelijk vast dat dit beleid onvoldoende duidelijk is over doelen en tijdspad.

De consumptie van duurzaam geproduceerd vlees, kaas en eieren neemt maar mondjesmaat toe. Consumenten weten over het algemeen weinig van de milieueffecten van dierlijke producten en voelen zich nauwelijks verantwoordelijk voor milieu en dierenwelzijn.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    Het zijn niet alleen de consumenten die te weinig weten over milieueffecten van dierlijke producten. Kijk naar de bende die LNV en de WUR er van maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.