Home

Achtergrond 229 x bekeken

Tuinders laten CO2 vaak ongebruikt

Tuinders met een warmtekrachtinstallatie (WKK) gebruiken de meeste geproduceerde warmte in de kas.

Dat geldt echter niet altijd voor de CO2, die in de regel via de schoorsteen wordt uitgestoten.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Vrom-inspectie op basis van interviews met negentien tuinders. Reden voor het onderzoek is de ontwikkeling van het CO2-vereveningssysteem in de glastuinbouw, waarbij Vrom is betrokken.

Of warmte ongebruikt de lucht ingaat, hangt vooral af van de elektriciteitsprijs: als die hoog is (meer dan 80 euro per megawatt) zijn veel tuinders geneigd de WKK-installatie aan te zetten om stroom te verkopen. De extra warmte kan lang niet altijd worden gebruikt, omdat te veel warmte sommige gewassen schaadt.

Opvallend is het verschil tussen de groente- en sierteelt. Groentetelers gebruiken een aanzienlijk deel van de CO2 wel, terwijl dit bij siertelers sterk varieert.

Verder merken de onderzoekers op dat zeventien van de negentien bedrijven geen noodkoeler hebben, waarmee warmte kan worden 'weggekoeld'. Tuinders hebben veelal geen inzicht in de optredende warmteverliezen tussen de opwekking van warmte in de WKK en de warmtebuffer.

Een eigen systeem voor de verevening van de uitstoot van broeikasgassen voor de glastuinbouw staat in de steigers. Zo’n systeem zou vanaf volgend jaar moeten gaan draaien; dan geldt een collectieve bovengrens voor de CO2-emissie voor zo’n drieduizend glastuinders, zo is afgesproken in het Schoon & Zuinig-akkoord dat de sector heeft gesloten met de rijksoverheid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.