Home

Achtergrond 286 x bekeken

Snelle invoer Vleeskuikenbesluit

De nieuwe welzijnsregels voor de vleeskuikenhouderij worden op 30 juni van kracht.

Formeel kunnen Tweede en Eerste Kamer nog bezwaar aantekenen, maar omdat op die datum de Europese deadline verstrijkt, rekent minister Gerda Verburg op medewerking van het parlement. Het zogeheten Vleeskuikenbesluit werkt als een drietrapsraket. In de eerste plaats worden er eisen gesteld aan alle houders met betrekking tot drinkvoorziening, strooisel, ventilatie en verwarming, geluidsemissie, lucht en hygiëne. Hierbij geldt een maximum van het aantal in de stal te houden vleeskuikens van 33 kilo levend gewicht per vierkante meter.

Ondernemers die aanvullende managementmaatregelen nemen, mogen de bezettingsgraad verhogen tot 39 kilo. Dit betreft onder meer het bijhouden en verzamelen van gegevens. Wie hiervan gebruik wil maken, moet dit aan het ministerie melden. Een verdere verhoging van het aantal dieren tot 42 kilo is mogelijk indien de houder aan nog meer aanvullende voorwaarden voldoet, zoals gebruikmaking van gidsen voor goede praktijken en het terugdringen van het percentage sterftegevallen.

De Europese richtlijn, waarop dit besluit is gebaseerd, schrijft voor dat de regels uiterlijk op 30 juni van dit jaar moeten zijn geïmplementeerd. Formeel is echter nog een zogeheten nahangprocedure bij de Tweede en Eerste Kamer nodig; dit betekent dat het parlement een maand de tijd krijgt om te reageren op de regels en deze eventueel te wijzigen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.