Home

Achtergrond 262 x bekeken

Nauwelijks ecologisch risico door uitspoeling koper

Een overschrijding van de oppervlaktewaternorm voor koper heeft nauwelijks risico’s voor de omliggende natuur. Dat risico is er wel voor zink.

Dat concludeert onderzoeksinstituut Alterra in een studie naar de uitspoeling van zware metalen uit bodems naar het oppervlaktewater. Alterra onderzocht meer dan duizend grondwatermonsters. Het ministerie van LNV had opdracht gegeven voor het onderzoek.

De hoeveelheid zware metalen in de bodem is sinds 1940 fors toegenomen, aldus de onderzoekers, met als voornaamste oorzaak bemesting door de landbouw. Vooral in gebieden met een hoge grondwaterstand treedt een sterke uitspoeling naar het oppervlaktewater op.

Het onderzoek is van belang voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Die schrijft voor dat oppervlaktewater in 2015 in een 'goede ecologische toestand' moeten verkeren. In de praktijk betekent dit dat de waterkwaliteit in elk geval niet mag verslechteren en liefst moet verbeteren. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de gevolgen voor economische bedrijvigheid en de kosten van waterzuivering.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.