Home

Achtergrond 379 x bekeken 8 reacties

Misschien zou ik wel op Ernst Cramer stemmen

Ernst Cramer van de ChristenUnie legde me uit dat als Nederlandse burgers niet bereid zijn te betalen voor hun landschap en hun eten, ze ook niet moeten zeuren over intensieve veehouderij. Dat is een confronterend standpunt.

Het gaat om keuzes maken, zegt hij. De CU kiest voor natuur en landschap en wil de prijs betalen. Met zo’n standpunt ligt de CU dicht bij linkse partijen. Het klinkt alleen zo verfrissend 'echt' en niet ideologisch. Ik sprak met hem in het kader van foodlog.nl's eetpolitieke serie en legde hem onze 4 vier vragen voor. Hier en daar stelde ik tussendoor nog wat extra vragen. Als ik heel eerlijk ben, ik ben niet confessioneel, maar zou bijna omgaan.

Als we CU stemmen, wat eten we dan straks?
We zouden graag zien dat mensen eten kopen van boeren die daarvan kunnen leven. In landen als Frankrijk en Duitsland zijn mensen trots op producten uit hun eigen streek en willen ze die ook van hun producenten uit de buurt. Wij hebben dat laten liggen. Neem nou onze Goudse kaas. Dat is een merk dat de lading allang niet meer dekt. Erkende Goudse kaas mag niet eens uit Gouda komen. Als invoerland kunnen Nederlanders zoveel kopen terwijl we zelf bergen eten zonder identiteit maken. Zodoende hebben we geen aandacht meer voor wat we hier zelf allemaal aan bijzonders maken. Daarmee hebben we onszelf ernstig tekort gedaan.

Die trots op ons eigen product hebben wij niet. Wat gaat de CU eraan doen om die 'even' terug te brengen?
Wij hameren op een eerlijke prijs voor boeren in eigen land. Ze moeten kunnen werken in een mooi landschap. We willen ook dat ze het landschap kunnen onderhouden, er mensen mee bekend maken en daarvoor betaald worden. Zo’n landschap ziet er heel anders uit dan een landschap dat alleen maar produceert voor de wereldmarkt. Dat heeft een prijs en betekent een keuze. Daar willen we mensen zich bewust van maken. Natuurlijk zal dat niet van vandaag op morgen gaan.

Hoe gezond zijn we dan?
Als ik dat wist ging ik meteen een gezondheidsbureau starten. We zijn dus een beetje bescheidener. Ik denk dat we teveel houdbaar zijn gaan eten en dat we meer vers en minder lang houdbaar zouden moeten eten. Dat mag best bewerkt zijn, maar het zou met veel minder toevoegingen moeten. Als dingen wel erg lang houdbaar worden, moet je je afvragen hoe dat nou eigenlijk kan. Het motto 'weet wat je eet', zal veel kunnen bijdragen aan een bewustere voeding.

Hoe ziet het platteland er dan uit?
Een mooi en betaalbaar landschap is een heel belangrijk punt in ons programma. Volgens het CPB scoren we daarop het beste. In ons platteland kunnen ondernemers ondernemen. Niet alleen als boer, maar ook met activiteiten daarnaast, zoals agrarisch natuurbeheer. Daar worden ze voor betaald en dat zorgt voor een mooi landschap.
Wij vinden dat het onze samenleving veel waard moet zijn en dat daar de middelen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor gebruikt moeten worden.

Om dat voor elkaar te krijgen is een sterke overheid nodig, anders lukt niet. Ik hanteer een heel simpele stelling. Als je niet bereid bent te betalen voor een mooi en economisch goed leefbaar platteland, dan moet je ook niet zeuren over intensieve veehouderij. Pak het dus aan en zorg voor een goeie regisseur. Dat moet de overheid zijn, want we kunnen de rekening van de overgang van de huidige landbouw naar een duurzamere en mooiere niet zomaar aan de boeren presenteren.

Ik was vorige week bij een Haags debat over de landbouw en constateerde dat die discussie muurvast zit. Om te bereiken wat u schetst is lef nodig om afspraken te maken die boven de belangen van alle partijen uitsteken. Gaat dat lukken?
Daar raakt u een heel belangrijk punt. Bij LNV en LTO is heel lang alleen maar aandacht geweest voor het economische aspect van onze landbouw. Nog steeds hebben ze heel veel moeite om te constateren dat er gewoon een eind is aan schaalvergroting in Nederland en het louter economische denken over landbouw. We kunnen dieren heel efficiënt op industrieterreinen gaan houden, maar in mijn ervaring willen boeren dat zelf helemaal niet. De maatschappij ook niet. Waarom zouden we dat dus doen? Niet alleen economisch, maar ook moreel hebben we kennelijk de grenzen bereikt. Voor ons is dat een wezenlijk punt, al realiseren we ons dat we moeten faseren en regisseren. Maar de keuzen, die moeten wel NU gemaakt worden.

Hoeveel boerenproduct en ander voedsel im- en exporteren we dan?
Die vraag sluit aan bij de eerste en de derde. Consumenten zouden met meer aandacht hun eten moeten kopen. Omdat ons eigen voedsel ons nauwelijks interesseert, zijn Nederlandse boeren gedwongen om voor de wereldmarkt te produceren en moeten ze steeds meer bulk maken om in prijs mee te kunnen. Als we ervoor kunnen zorgen dat we hier bereid zijn te kiezen voor eten van hier dat in een wat rustiger tempo geteeld en gemest wordt, dan kan de boer nog steeds leven, maar hoeft hij minder omzet te draaien. Op die manier kunnen we zorgen voor zaken als dierwelzijn, duurzaamheid, de kwaliteit van onze leefomgeving en de onderscheidendheid van het product.

Nederland maakt ruim meer dan vijf keer wat het zelf opeet. Dat valt op deze manier niet te verkopen en valt dus weg. Mag ik constateren dat de ChristenUnie bereid is om een deel van onze export van onze handelsbalans weg te strepen?
Het is maar de vraag of omzet waarop geen winst te behalen valt waarde heeft voor onze handelsbalans. We moeten onze kennis exporteren, niet onze producten zodat de productie in andere landen omhoog gaat met behulp van onze hoogwaardige kennis. Zo hoeven we veel minder voedsel over de wereld te slepen. Om een helder antwoord op de vraag te geven: ja, daar zijn wij toe bereid. Om de reden die ik aangaf. We hebben iets beters te verkopen dan bulk voor de wereldmarkt. In Nederland kunnen we daar niet concurrerend meer mee zijn en bovendien pikken we het als maatschappij niet meer. Een heel groot aantal mensen van vandaag maakt heel duidelijk andere keuzen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  natuurboer

  Allemaal mooie landbouwtheoriën van de CU.( En alle andere politieke partijen). Maar hoe zal de praktijk zijn. Volgens berichten stoppen er vandaag de dag in Nederland 50 boeren per week. Dat betekent dat er met steeds minder boeren eenzelfde hoeveelheid werk zal moeten worden verzet. En dat kan alleen lukken door meer grootschaligheid en meer bulk. Het wordt wel eens vergeten dat in Nederland voor een landbouwproductiehoeveelheid ook een aantal werkuren nodig zijn. En de Nederlandse boer van tegenwoordig zit al aan het plafond van werkuren per dag/week. Laat staan dat er met minder boeren en meer werk, er ook meer werkuren beschikbaar zullen zijn. En dat staat zonder meer haaks op de wens van verkiezingsprogramma`s van welke politieke partij ook. Minder bulk en minder grootschaligheid is schering en inslag. Maar het betekent dan meer werkuren voor een verminderd aantal boeren...!!!!???? Het kan alleen als er in de verkiezingsprogramma`s ook was vermeld dat er onmiddelijk landbouwbeleid moet zijn dat gaat voorkomen dat morgen en overmorgen er nog een boer gaat stoppen. Er zijn juist méér boeren in Nederland nodig om bulkproductie en grootschaligheid tegen te gaan. De hele waslijst aan wensen in de verschillende verkiezingsprogramma`s kun je daarom herleiden tot een simpele regel. ER MOETEN MEER BOEREN IN NEDERLAND KOMEN. Maar er is blijkbaar geen enkele politicus die dat hardop durft te roepen om de landbouwparagraaf van de verkiezingprogramma`s kracht bij te zetten. Daarom doe ik het maar.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat hoeft niet, hier in de buurt loopt een project met een oud aardappelras genaamd Waldgieltsje,dit is met recht een streekproduct te noemen,de supermarkten en groenteboeren staan er voor in de rij en men zoekt er zelfs nieuwe telers voor.http://bilgaard.blogse.nl/log/winkelcentrum-bilgaard/waldgieltsjes-ze-zijn-er-weer.html

 • no-profile-image

  Han

  Voor mij blijft de vraag waar de CU het geld voor deze nobele plannen vandaan haalt? Alleen met kennis export komen we niet ver! Als wij onze landbouw gaan richten op minder, maar lekkerder en vriendelijker produceren, zal de landbouw op mondiaal niveau niet op onze kenis zitten te wachten, zij moet straks zo efficient mogelijk 9 miljard mensen voeden of zet de CU ook een stop op de bevolkings aanwas? Het artikel heeft bij mij meer vragen op geroepen dan antwoorden gegeven. Ook de dhr. Cramer en met hem de CU komen niet verder dan het uitspreken van een wens, waarvan een ieder weet dat hier veel overheids geld mee gemoeid is en dat dat de eerste decennia niet voorhanden is. De geschienis heeft ons toch geleerd, dat brood, wijn en spelen is wat de burger graag wil, maar dat het tegelijker tijd het land naar de afgrond leidt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Het vraaggesprek met Ernst Cramer heeft op mij wel indruk gemaakt. Naar mijn mening zal het een kwestie van tijd worden 1,2,3,of 5 jaar dan zal naar mijn mening de agrarische bulkproductie verhuizen naar andere landen waar de kostprijs lager is!!!... Het begin is toch reeds een feit !!!... (?)

 • no-profile-image

  geen boer

  nou Dick jij bent ook makkelijk te overtuigen. Wat mij betreft een hele hoop gratuite bullshit en open deuren. Ik heb niks tegen religieuze kant van de CU, maar wel tegen hun naieve kijk op de wereld, en toch ook wel de ondeskundigheid die ze deze regeringsperiode hebben tentoongespreid. Beste mensen: in Duitsland en Frankrijk is de consument net zo gemeen als in NL hoor, ook die willen more for less. Iets anders; topografisch gezien exporteert NL heel veel, maar wanneer we het op iets grotere schaal bekijken, dan produceren we gewoon voor onze thuismarkt west-Europa hoor. Overal op de wereld zie je gebieden met dergelijke concentraties, alleen staan er hier toevallig landsgrenzen omheen. Tenslotte: we hebben nog nooit zo gezond gegeten als heden ten dage. Dat we tegelijkertijd lichamelijk geen donder meer uitvoeren en daardoor volvetten is iets anders, maar kom me niet aanzetten dat men vroeger beter at! Zeg dát nou eens CU!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Natuurboer, ik denk dat de opvatting van die politieke partijen is dat er niet meer boeren in Nederland moeten komen maar dat de (export)productie verminderd moet worden. Hun insteek zal, los van economisch verlies, gebaseerd zijn op een productie niveau die voldoende is voor een kleinschaliger gebied en op een hoger niveau van kwaliteit en dierenwelzijn. Die keuze bijt zich met het kostprijsvechten in de bulkproductie. De kunst en moeilijkheid die daar ontstaat zal zonder stringente regulering van de overheid liggen in het maken van afspraken en convenanten met partijen in de keten. Als het lukt om daar onderscheidend te zijn ligt er een marktkans voor de sector. Het zal niet eenvoudig zijn en in iedere sector toepasbaar maar dit land is met een ieder jaar krimpend areaal landbouwgrond niet geschikt voor boerenbulkproductie. Ik schrijf met opzet boerenbulkproductie omdat bij verdergaande opschaling om economisch profijt in Nederland te houden het begrip boer in de afvalcontainer kan.

 • no-profile-image

  Sybren

  Idd. met kennisexport komen we niet ver. Om de export ineens in te dammen gaat het wel ten koste van de Nederlandse economie. Kijk naar de Zuid-Europese landen die meer importeren dan exporteren zitten diep in de crisis, dat zal voor NL ook gaan gelden als de CU plannen werkelijkheid worden. De burger gaat heus niet meer betalen voor voedsel. En als de overheid dat gat moet gaan vullen kost het de samenleving ook. Allemaal leuk en aardig deze ideeen, maar blijf toch wel realistisch.

 • no-profile-image

  wil Hoogeboom

  "produkten uit de eigen streek", is voor toeristen, bezoekers van een regio een aandachtstrekker, waar positief op gereageerd wordt. Voor mij als recreatie-ondernemer een belangrijke bron van promotie en omzet. Zodra de toerist weer thuis is, wordt het wekelijkse reclameblaadje er snel bij gepakt met aanbieden van kiloknallers enz. M.a.w. het mag wat kosten als je op vakantie bent, maar zo 'doordeweeks' geen cent teveel a.u.b. Of...
  onbekend maakt onbemind. Mijn schapen-geitenkaasboer vertelde laatst dat een franchise-ondernemer van een grote supermarkt wel heel graag zijn bijzondere kaasjes in het schap wilde leggen, maar ... bij evt. narigheid zouden alle risico's gelegd worden bij de kaasboer zelf. Dus is hij afgehaakt. Als om te beginnen het op dit lokale/regionale niveau goed geregeld wordt, dan heb je kans de 'gewone boodschapper' rechtstreeks te beinvloeden.
  Voor het overige: ik overtuig mijn buurboervrouw niet met mijn aankopen van biologische bananen en ananassen. "Als je geld uit je zakken wilt laten kloppen, geef het dan maar aan mij!"
  met hartelijke groet
  Wil Hoogeboom

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.