Home

Achtergrond 185 x bekeken

Investeren in groene glastuinbouw loont

Rijk en provincies moeten een fonds instellen voor het herstructureren van tuinbouwgebieden, betoogt gedeputeerde Asje van Dijk.

De glastuinbouw is een aanjager van de Nederlandse economie. We moeten onze greenports koesteren. Dat is onlangs opnieuw onderstreept door het innovatieplatform en door de Adviesgroep Tuinbouwcluster, beter bekend als de commissie Nijkamp. De rijksoverheid moet, net als voor bedrijfsterreinen, een herstructureringsfonds voor de tuinbouw instellen.

De positie van de greenports is qua economisch belang vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. De exportwaarde van de greenports is 14 miljard euro, zij leveren meer dan 260.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen op. Wil je de internationale marktpositie versterken dan gaat het vooral om zaken als: duurzame productie, een innovatief toeleverende industrie, toegevoegde waarde, slimme logistieke concepten en kennisontwikkeling.

Bij steden geven we tegenwoordig de voorkeur aan inbreiden. Bij bedrijfsterreinen verleggen we het accent van nieuwbouw naar herstructurering van verouderde terreinen. Dat moeten we ook bij de greenports gaan doen. De herstructurering van de tuinbouwgebieden levert economisch en maatschappelijk grote winst op.

Alleen al in Zuid-Holland moet de komende jaren 4.000 hectare tuinbouwareaal worden opgeknapt. Geherstructureerde gebieden gaan zuiniger met energie om en maken beter gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte.Op dit moment zien we dat de kosten voor herstructurering in eerste instantie bij de ondernemers worden gelegd. Dat is terecht voor zover dat economische meerwaarde voor de bedrijven oplevert.

Maar er is ook veel te zeggen voor een actieve rol van de overheid, gelet op de verbeteringen ten aanzien van milieu en landschap. Nu uit het advies blijkt dat daadwerkelijk een nationaal belang speelt, zou het rijk zich moeten inspannen om samen met de provincies een fonds in te stellen dat een deel van de onrendabele top van herstructureringsprojecten financiert. Wanneer de overheid bereid is te investeren, zijn ook andere partijen bereid om risico's te nemen.

Ik wil een nieuw kabinet oproepen om de greenports serieus te nemen en dat te vertalen in een bijdrage van het rijk aan de structuurverbetering en innovatie van de greenports. Investeren in groene glastuinbouw loont.

Asje van Dijk is gedeputeerde voor economie provincie Zuid-Holland

Lees ook: Provincie: fonds reconstructie glastuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.