Home

Achtergrond 712 x bekeken

Hof: toeslagrecht is van pachter

Het toeslagrecht op een landbouwbedrijf komt toe aan de pachter.

Bij de beëindiging van de pacht komen de toeslagrechten niet aan de verpachter toe en de pachter hoeft niet voor de verworven rechten te betalen. Dat heeft het Arnhemse gerechtshof beslist in een proefprocedure die was aangespannen door de gemeente Kampen. Kampen nam het standpunt in dat verpachters de helft van het toeslagrecht moeten afstaan aan de verpachter. Bij de pachtkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad kreeg Kampen nog gelijk.

Het gerechtshof heeft de kwestie in 2008 voorgelegd aan de Europese rechter, die in januari van dit jaar oordeelde dat uit het Europese recht niet valt af te leiden dat de pachter (een deel van) het toeslagrecht moet afstaan aan de verpachter bij beëindiging van de pacht. Het Arnhemse hof zegt nu dat zo’n verplichting ook niet uit de Nederlandse regels volgt. Het hof maakt een principieel onderscheid tussen productierechten (zoals het melkquotum) en toeslagrechten.

Productierechten zijn bedoeld om de landbouwmarkt te ordenen, terwijl toeslagrechten onder meer beogen de agrarisch ondernemers van een redelijke levensstandaard te verzekeren. De uitspraak van het hof is definitief. Mocht nu een vergelijkbare zaak aanhangig worden gemaakt, dan kan die worden uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad.

LTO Nederland reageert verheugd op de beslissing van het hof. "Toeslagrechten zijn inkomenscompensatie voor agrarische ondernemers en horen bij de ondernemers", reageert Arnold Michielsen, voorzitter LTO-werkgroep Pacht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.