Home

Achtergrond 185 x bekeken

Een meedenkende overheid graag!

De Nederlandse tuinbouw heeft een grote voorsprong ten opzichte van andere landen. Dat moeten we zo houden, vindt Meiny Prins. Bepalend hierin is de opstelling van de overheid.

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft internationaal een enorme voorsprong. Deze kunnen we alleen behouden als we onze kennis in al haar facetten kunnen internationaliseren en daar de regie op kunnen houden. Daar heb je als sector wel een stevige thuisbasis voor nodig, waar veel nieuwe ontwikkelingen en innovaties zijn.

Innoveren kan niet zonder een meedenkende overheid. De manier waarop deze met innovatie en met name de financiële ondersteuning daarvan omgaat, is bepalend voor het behoud van de innovatieve slagkracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Innovatie gebeurt over grenzen van bedrijven, van sectoren, van landen, heen. Het werkt dus niet bevorderlijk als de overheid in hokjes denkt.

Bijvoorbeeld: subsidies worden uitgegeven binnen de kaders van ministeries met als gevolg dat je bijna genoodzaakt bent om een subsidieaanvraag in drie stukken te hakken: een stukje voor het ministerie van LNV, een stukje voor EZ en een stukje voor OCW.
Niet te doen, dus het schiet zijn doel voorbij. Nog een voorbeeld: de overheid richt zich met subsidies op MKB of multinationals, maar vergeet dat daar ook nog een 'paar' bedrijven tussenin zitten die qua subsidie tussen wal en schip belanden. Dus: extra aandacht voor de middelgrote bedrijven.

Daarnaast moet de overheid ervoor waken niet slechts op nieuwe technologieën in te zetten, maar juist het toepassen van bestaande technologieën te stimuleren. De huidige afzetproblematiek in de tuinbouw gaan we niet oplossen door via innovatiepotjes nog meer geld te pompen in nog meer nieuwe technische ontwikkelingen, die allemaal zorgen voor het nog beter kunnen beheersen van onze kosten op het gebied van klimaat, water, energie en arbeid.

De tuinbouwsector is dus het meest gebaat bij een overheid die meedenkt met het creëren van toegevoegde waarde in plaats van kostenreductie. Mee investeert in nieuwe marktconcepten, in nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarmee houden we de Nederlandse tuinbouw sterk en gezond!

Meiny Prins is directeur van Priva, bedrijf voor klimaatbeheersing en procesbeheer in onder meer de tuinbouw. In 2009 werd ze uitverkozen tot Zakenvrouw van het Jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.