Home

Achtergrond 228 x bekeken

'Dierrechten lossen probleem niet op'

Het invoeren van dierrechten voor grondgebonden sectoren zorgt voor extra kosten en zorgt niet voor een oplossing van de milieudoelstellingen.

Dat zegt voorzitter Siem-jan Schenk van LTO rundveehouderij.

"Het voldoen aan de milieudoelstellingen is de verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer. Als hij zijn bedrijf wil uitbreiden zal hij moeten investeren in technische maatregelen om aan de milieudoelstellingen te voldoen. Het kan niet zo zijn dat een sector die voor 90 procent grondgebonden is ook nog moet investeren om dieren te houden op eigen grond", vindt Schenk, in reactie op het onderzoek van Capgeminim naar de beheersing van de veehouderij om te voorkomen dat de milieugebruiksruimte wordt overschreden.

Schenk vreest dat de invoering van dierrechten de Nederlandse melkveehouderij op achterstand zet ten opzichte van de rest van Europa. "Bovendien moet er een stimulans zijn om milieumaatregelen te nemen. Als je niet aan de milieunormen kan voldoen, kun je niet uitbreiden. De invoering van een extra kostenpost frustreert juist innovatie van de sector, terwijl er technisch nog veel winst is te behalen op milieugebied", vindt Schenk.

Hij vindt dat de opstellers van het rapport weinig oog hebben voor vernieuwing. "Ze gaan verder met de oude denkrichting die er was, zonder naar nieuwe mogelijkheden te kijken." Schenk zegt dat hij niet tegen het aanscherpen van de milieunormen is.

Voorzitter Wyno Zwanenburg van de NVV vreest dat de uitvoering van dierrechten voor alle sectoren lastig wordt. "De basis van de dierrechten ligt bij verschillende mest- en milieuregels die allemaal hun eigen dynamiek en tijdspad hebben. Daardoor is het lastig om dit voorstel uit te voeren", aldus Zwanenburg. "Het lastige is dat je begint met een bestaande situatie met grote verschillen tussen sectoren, waardoor de beginsituatie ook niet eenvoudig is."

Ook de NVV ziet liever dat geld benut wordt voor aanpassingen voor de milieudoelstellingen. "Dat komt ook terug in ons mineralenplan, waarbij via een rechtensysteem collectief geïnvesteerd wordt in mestverwerking."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.