Home

Achtergrond 471 x bekeken 25 reacties

Billboard Partij voor de Dieren weggehaald

De gemeente Haarlemmermeer heeft een enorm billboard van de Partij voor de Dieren weg laten halen.

Het reclamebord stond op een stuk grond langs de rijksweg A4, dat in bezit is van de gemeente. Volgens een woordvoerder van Haarlemmermeer was het zonder vergunning neergezet. De gemeente verpacht de grond aan een boer. Omdat Haarlemmermeer de grond in eigendom heeft, is een vergunning nodig om daar een billboard op te mogen zetten.

Lieke Keller, directeur van het partijbureau van de Partij voor de Dieren, vindt het optreden van de gemeente Haarlemmermeer "ongehoord''. "Er zal best iets fout zijn gegaan, maar de gemeente speelt nu voor eigen rechter. Ze hebben die agrariër onder druk gezet om het bord weg te halen, anders kwamen ze het zelf weghalen. Ze hadden hem ook gewoon kunnen aanschrijven, dan kan iemand nog naar de rechter gaan.''

De Partij voor de Dieren snapt niet waarom Haarlemmermeer het bord zo snel weg wilde hebben. "De urgentie kunnen we op geen enkele manier plaatsen'', zei Keller. "Er is geen gevaar voor de verkeersveiligheid; het is een solide bord. Het is nota bene verkiezingstijd. We vinden het heel raar hoe de gemeente nu optreedt.'' De Partij voor de Dieren bezint zich nog op verdere stappen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Melkveeknecht

  Je kunt wel weer zien wat voor een niveau de stemmers van pvdD hebben als ze dit als reclame zien. Ze moesten zich schamen maar zoals hier al eerder gezegd is pvdd houd wel van illegaliteiten. Schande dat zoiets in politiek zit

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dit is bestuurlijk van de zotte en ook ongehoord dat idioten zoals Jagertje en Pieter den Ouden hier op reageren alsof de PvdD laakbaar zou hebben gehandeld. Als de bewuste boer, die pachter is van de gemeentegrond, de PvdD toetemming heeft gegeven om dat bord te plaatsen dan staat het daar RECHTENS! Tenzij de gemeente expliciet en op straffe van sancties in de pachtakte heeft vastgelegd, dat het verboden is om verkiezingsborden op het land te plaatsen. Dit is exact hetzelfde als dat een wooncorporatie eigenmachtig raam-, deur- of tuinaffiches bij huurders zou komen verwijderen! Haarlemmermeer is duidelijk een exponent van het totalitaire Nederland, waarheen we dankzij de ongeciviliseerde Hunnenhorden van het CDA afgegleden zijn. Gekker moet het niet worden!

 • no-profile-image

  ??

  Leo toch, moet toch niet gekker worden.
  Dus het is nu de schuld van de direkte beheerders, is het niet zo, dat die een directie hebben die besluiten hoeveel beheerders er zijn en hoeveel dieren en zit daar niet de fout.
  En kom op, hoe groot kan je "bord voor je hoofd zijn" als je zegt, dat met fout vlees wil weren.
  We leven in Europa, je weet wel anders google eens. WIJ MOGEN NIKS WEREN, DAT IS EUROPA. Dus we moeten volgens jou maar uit Europa(PvdD). Weet je wat dat gaat kosten?
  Graag volgende keer reageren met iets meer inhoud, waar je mee ook wat kan.

 • no-profile-image

  eigen

  Spotvogel, in de APV van de de desbetreffende gemeente staat inderdaad het verbod van reclame uitingen. het kan wel maar dan moeten ze een vergunning aanvragen. Deze zal altijd terecht geweigerd worden, omdat het niet binnen het bestemmingsplan past. Iedereen moet zich aan de wet houden dus ook een rechtspersoon als PvdD.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is zorgelijk gesteld met ons land, want reactionaire gekken als Jagertje, ??.??, Eigen
  Rechter cum suis verdraaien de feiten en vinden het kennelijk normaal dat een verpachter zoiets alledaags democratisch als het plaatsen van een verkiezingsbord (op gehuurde en dus betaalde) grond meent te kunnen verbieden. Nu worden er allerlei argumenten bij gesleept die er helemaal niet toe doen in dit artikel. De wind waait duidelijk van rechts: straight uit de muffe prehistorisch-reactionaire catacomben van het totalitaire CDA. Weg ermee dus!

 • no-profile-image

  Leo de Groot

  @j@gertje: Het CDA heeft langzaam de sector om zeep geholpen. Door hun beleid kunnen familiebedrijven nauwelijks meer bestaan. De partij voor de Dieren (en boeren) is voor een arbeidsintensieve kleinschalige agrarische sector, waar met meer personeel, minder dieren en vooral meer alternatieven voor dieren worden 'geproduceerd'. Een importverbod op 'fout vlees' houd de concurrentie op afstand.

  Dat verhaal van de Oostvaardersplassen moet iedereen maar eens bestuderen. Alle experts zijn het er over eens dat het dierenwelzijn er het meest mee gediend is wanneer niet wordt bijgevoerd. De oorzaak van creperen van dieren lag bij de ondermaatse bezetting van wildbeheerders die 90% euthanesie van verzwakte dieren zouden moeten halen. Er is ook maar één partij die heeft staan schreeuwen om meer wildbeheerders die dit soort ellende kunnen voorkomen.

  Tot slot staat de PvdD al tijden weer op 2 zetels in de peiling en het worden er 3.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Roland,
  Laat je niet misleiden door foto’s die de PvdD en aanverwante groeperingen publiceren.
  Enkele voorbeelden: De stichting varkens in nood publiceerde een foto van een aantal op één gepakte varkens in een stal.
  Dit was echter niet in de stal waar de varkens normaal in verbleven maar in de verzamelruimte om direct daarna op transport naar de slachterij te gaan.
  Varkens in nood heeft deze berichtgeving moeten rectificeren omdat aangetoond werd dat zij foutieve informatie hadden weergegeven.
  De foto van de op één gepakte geiten van de PvdD is exact het zelfde verhaal.
  Een geit is een heel nieuwsgierig dier, je gaat in de stal staan en trekt hun aandacht waarop ze allemaal komen kijken.
  Vervolgens maak je een foto van al die geiten kopjes op een kluit maar zorgt er wel voor dat je de lege stalruimte achter de geiten niet in beeld brengt.
  Zo heb je weer een mooi vertekend beeld om de geitenhouders in een kwaad daglicht te zetten.
  De Faunabescherming publiceert een foto van een ree die ze eerst hebben opgeschrikt.
  Je zet er de tekst onder “een ree in blinde paniek want er zijn jagers in de buurt”.
  Op de foto is echter geen jager te bekennen maar je hebt wel weer een mooi verhaal.
  De Q-koorts had grotendeels voorkomen kunnen worden als er op advies van het RIVM op tijd met enten was begonnen.
  Ook schapen en zelfs reewild kan met Q-koorts besmet zijn en is nooit uit te bannen.
  De recente uitbaak had voorkomen kunnen worden als er in den Haag adequaat op gereageerd was.
  Dat is dus niet te wijten aan de boeren maar aan de beleidsmakers.
  Wat betreft het te veel aan kippen in een hok: het is wetenschappelijk bewezen dat de kippen in een hok veel minder gevoelig zijn en gezonder dan de zgn ‘freiland kippen’.
  Op de OVP heerst al jaren een overbevolking aan dieren en er sterven ook al jaren veel dieren van honger en ellende.
  Vroegtijdig populatiebeheer is het enige middel om dit te voorkomen en bijvoeren is alleen een optie onder extreme omstandigheden.
  De PvdD heeft zich tegen beide opties fel verzet en dat lijkt hun nu veel stemmen te gaan kosten.
  Over de verkiezingsuitslagen ga ik niet speculeren maar na de definitieve uitslagen kom ik hier op terug.
  Een ieder is vrij om te stemmen waar hij op wil en dat moeten we met ons allen blijven respecteren maar je moet de dingen wel helder onder ogen blijven zien.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Elke verandering is nog geen verbetering.

  Het artikel ging over een billboard. En dan ontaard het in een discussie over wildbeheerders? Goed, goed. Doe ik ook een duit in het zakje. Een beheerder die toezicht houdt op wild, laat dat wild niet van de honger sterven. Dat zou hetzelfde zijn als een jager die het wild beheert en ook de laatste dieren van een soort afknalt. Nu is er al zoveel gezegd en geschreven over de jacht. Heel veel onoordeelkundig door buitenstaanders die goed kunnen schrijven, maar al keihard beginnen te gillen als ze een spin zien.
  In het verleden was het in de natuur nog zo gek niet geregeld. Een jachtopziener hield toezicht op de wildstand en op de jacht. Jagers werden door hem op de vingers gekeken. Dieren werden in zeer strenge winters bijgevoerd, als hevige sneeuwval of zeer strenge vorst de voedselvoorziening of drinkwatervoorziening te wensen overliet voor het wild.
  De ongelofelijke ontwikkeling sindsdien in het beheer van het wild is ontaard in een nog nooit vertoonde SCHANDE, die Oostvaardersplassen heet: Met de handen op de rug toekijken hoe dieren in Nederland sterven van de honger enof dorst. Dat is geen beheer. Dat is CRIMINEEL GEDRAG.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Die is goed zeg!!!
  Wel de mond vol hebben over z.g.n. illegaal geplaatse hoogzitten en jachthutten en dan zelf het boekje te buiten gaan.
  Erg vermakelijk...
  Groet, J@gertje

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ik hoop wel dat de kosten voor het verwijderen uit de partijkas betaald worden en niet van gemeenschapsgelden.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  100% Anti Jacht

  Dit is alleen maar weer mooie extra gratis reclame voor de Partij voor de Dieren in de media! Prachtig! hahaha

 • no-profile-image

  Marianne houdt gelukkig wel van motocross

  Wen er maar vast aan. Er zijn in Nederland heel veel mensen, waaronder ook ondernemers, die hun bord alleen maar vol kunnen krijgen bij de voedselbanken.
  Tja, met de politici in Den Haag die alles beter weten, het geld er doordraaien alsof het rotte tomaten zijn, zijn we toch maar weer beland in de oorlogsjaren: Voedselhalen bij een voedselbank.
  Tja, en lege borden zien we niet graag in Nederland. Er moet wel wat opliggen. Anders heeft een bord geen zin en dan halen we het weg. De ambtenaren in de Haarlemmermeer moet ook betaald worden uit de leges. Dat een politieke partij dat niet weet? Of mogen alleen de ondernemers in Nederland zich blauw betalen aan het loket van de gemeente. En dan nog wachten tot ze bijna failliet zijn voordat er een vergunning wordt afgegeven.
  Ja, dat maak je als PvdD niet mee, dat je moet wachten op een vergunning. Simpel toch, als je er niet eens 1 aanvraagt.
  Maar goed we maken allemaal wel een foutje.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Anti jacht,
  De beste reclame die de PvdD heeft gemaakt was afgelopen winter door volmondig achter het standpunt te blijven staan dat de dieren op de Oostvaarders plassen gewoon moesten blijven creperen.
  Sterker nog, Thieme liet zich niet eens zien tijdens de spoeddebatten in den Haag.
  Ester Ouwehand mocht voor haar het vuile werk opknappen om daarna een rotschop van Thieme te kunnen krijgen.
  In november stond de PvdD nog op 3 zetels en na deze geweldige ‘reclame stunt’ staan ze nu (terecht) nog op slechts 1 zetel
  Dat grote bord langs de snelweg kwam dus toch als mosterd na de maaltijd.

  Groet,
  J@agertje

 • no-profile-image

  Saskia

  Het bord staat er weer hoor! :-)

 • no-profile-image

  J@gertje

  Lijkt mij niet zo verwonderlijk als er een politieke splinterpartij komt die met graagte de gehele agrarische sector om zeep wil helpen.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  dier

  De lezers van het AGD maken zich altijd wel erg druk over de PVVD, vind ik.

 • no-profile-image

  Roland Wardenaar

  Beste j@gertje.
  De OVP:
  als je gaat bijvoederen, zijn er het volgende jaar nog meer dieren die in ellende de winter moeten overleven.
  Je kan in de OVP geen kudde op natuurlijke wijze laten leven. Die postzegel, waar de dieren op zitten geeft de dieren nl geen uitweg naar betere gebieden. Het is een veredelde dierentuin .

  Ja! laten we intensief gaan veehouden, lekker veel kippen in een hok.Oh jee, vogelziekte breekt uit. Oh , dan maar veel varkens in een hok proppen. Oh jee, weer alles ziek. Dan maar geiten op een hoop in en stal proppen. Goh, nu gaan ook zij allemaa dood.

  gaat er een belletje rinkelen????

  misschien werkt het niet, zoveel dieren bijelkaar in een stal......

  hoe vaak moeten dieren aan een uitbraak van ziekte sterven, doordat er teveel op elkaar in een stal staan, voordat er lessen uit getrokken worden???

  Je kan wel willen schaalvergroten, maar de natuur laat zich niet dwingen.

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer,
  Ik gevaarlijk? grappenmakertje, mijn lijst met misdaden zijn vrij, hoe zit met de zogenaamde dierenvriendjes lijst?
  Beginnen eens met Volkert doorgaan?
  De zogenaamde dierenvriendjes, zitten vaak informatie verkeerd voor te leggen!

 • no-profile-image

  Pieter J. den Ouden

  Illegaliteit houden ze wel van bij de PvdD; was het niet de fam. Koffeman/Hertsenberg, u weet wel die mensen die het altijd zo goed over een ander weten, die illegaal in Vierhouten een groter zwembad lieten aanleggen dan volgens de vergunning was toegestaan? Zijn zij ook niet die mensen die het een ander misgunnen om een Hollandse Highland Game in Vierhouten te houden omdat dat hun rust verstoort? De mensen ook die tegen windmolens zijn omdat ze landschappelijk ontsierend zijn? De mensen dus van letterlijk " ik alles en jij niets ".
  Een mens.

 • no-profile-image

  mink

  Ach de PvD houdt wel van illegale activiteiten. Het doel heiligt de middelen (lees hier belastinggeld) en dat weet mevr Keller heel goed hoe dat moet

 • no-profile-image

  Rustig

  Leo, volgens mij ben jij de idioot die telkens professionals die volgens het RECHT handelen bejegent alsof ze laakbaar handelen.

 • no-profile-image

  J@gertje

  @Leo,
  Als de PvdD voor een kleinschalige en arbeidsintensieve bedrijfsvoering met meer personeel is, dan draait deze club dus met graagte de gehele agrarische sector de nek om.
  Bovendien heb jij dan een leeg bordje voor je staan.
  Wij leven anno 2010 in Europees verband en niet in de dertiger jaren.
  Een goed voorbeeld zijn de boeren in Oost Europa.
  Die werken nog steeds op het dertiger jaren niveau en hebben geen nagel om hun reet te krabben.
  Van dierenwelzijn en milieuzorg hebben ze daar bovendien nog nooit van gehoord.
  Met het beleid van de PvdD gaan de hier hardwerkende ondernemers dezelfde kant op.
  Wat dacht je hoeveel werkgelegenheid er verloren zou gaan in bijv. de bouw, voedingsmiddelen en landbouwmechanisatie industrie als het beleid van de PvdD zou worden doorgevoerd?
  Wat de OVP betreft: Er was tijdens de spoeddebatten maar één persoon die onder geen beding wilde dat er bijgevoerd werd.
  Diezelfde persoon wilde verder onder geen beding dat de oplossing voor het dierenleed op de OVP uit de loop van een geweer zou komen.
  Dat is dus totaal wat anders dan lopen schreeuwen om meer wildbeheerders.
  Die ene persoon was mevr. Ouwehand van de PvdD.
  En wat die 3 zetels betreft: over 2 dagen zullen we het wel zien.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  J@gertje

  Crimineel gedrag??? Wel nee joh, dat noemen we natuur.

 • no-profile-image

  ??

  Net als die reclame dat de achterban het politieke programma niet begrijpt? Ofwel vul maar in.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Een hele opluchting om te horen dat het bord weer terug is, al het tenminste legaal is. Vrijheid van meningsuiting is immers een groot goed, ook al is de mening slecht onderbouwd en arealistisch.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.