Home

Achtergrond 246 x bekeken 1 reactie

Beperkt kwekersrecht komt in de wet

Tegen de dreigende monopolisering van octrooien op plantmateriaal hebben regering en Tweede Kamer vandaag een belangrijke stap gezet.

Ook al zijn nieuwe rassen of veredelingsmethoden met octrooien beschermd toch kunnen andere kwekers vrij gebruik maken van andermans innovaties bij het verder veredelen en ontwikkelen van nieuwe rassen.

De ministers Van der Hoeven (EZ) en Verburg (LNV) zullen daarvoor een beperkt kwekersrecht opnemen in de Rijksoctrooiwet 1995. Verburg deed de Kamer vanmiddag de toezegging dat aan de wetswijziging wordt doorgewerkt en niet wordt gewacht op een nieuw kabinet.

De wetswijziging heeft de instemming van de hele Tweede Kamer. De fracties van SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP willen wel verder gaan dan een beperkt kwekersrecht. Want dat recht verleent weliswaar aan collega-kwekers gebruik te maken van genetisch materiaal waarop een ander het patent heeft, maar als ze daarvan een eigen ras op de markt willen brengen moeten ze een (dure) licentie verkrijgen van de oorspronkelijke eigenaar. Deze fracties willen daarom liever een volledig kwekersrecht. Daarbij is bij het vermarkten geen licentie nodig.

De minister wees er op dat het volledige kwekersrecht alleen Europees is te regelen. Daarvoor is een wijziging nodig van de Europese Bio-octrooirichtlijn en daarvoor is geen draagvlak. De fracties van VVD, PvdA en CDA delen de mening van de minister dat een volledig kwekersrecht bovendien het risico heeft van onvoldoende bescherming van nieuwe rassen, en daardoor een afnemend animo er onderzoek naar te doen.

Lees ook CPB kijkt naar monopolisering in biotechnologie

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Een geluk bij een ongeluk is, dat de meeste toonaangevende planten veredelaars via fusie zijn toegetreden tot de groep Gewasbeschermings middel producenten, die toevallig ook de meeste octrooien op plant materiaal bezitten. Ten tijde van invoering van het octrooirecht op genetisch materiaal, had de overheid dit probleem moeten onderkennen, dan waren er vermoedelijk nog zelfstandige kwekers geweest om het monopolie te keren. Nu komt de regering met >mosterd na de maaltijd<.

Of registreer je om te kunnen reageren.