Home

Achtergrond 289 x bekeken

Verwachting bouw bedrijfswoning leidt tot belastingheffing

De landbouwvrijstelling op landbouwgrond geldt alleen maar als de waardeontwikkeling zich afspeelt binnen de agrarische sfeer.

Als de waardestijging wordt veroorzaakt door factoren buiten de landbouw dan is deze waardestijging belast. Het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer bij voortgezette agrarische bedrijfsuitoefening (WEVAB) en de waarde in het economisch verkeer (WEV) is belast.

De mogelijkheid van de bouw van een bedrijfswoning bij het bedrijf leidt vaak tot een waardestijging van de (vroegere) cultuurgrond. Deze waardestijging valt niet onder de werking van de landbouwvrijstelling. Dit blijkt (onder meer) uit een recente uitspraak van de rechtbank Haarlem.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Haarlem de volgende:

Aan een derde, die ten tijde van de koop en levering geen landbouwbedrijf exploiteerde, wordt voor € 140.000 een perceel land verkocht dat binnen de kwekerij van belanghebbende werd aangewend als cultuurgrond. De waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) bedroeg € 11.500. Volgens de makelaar van belanghebbende bedroeg de waarde € 150.000 wanneer de gemeente het perceel de bestemming ‘nieuwe agrarische bouwstede’ zou geven. Volgens belanghebbende had het perceel de bestemming ‘agrarisch gebied met potentieel bouwblok’ ten tijde van de verkoop en levering en bestaat er daarom geen verschil tussen de WEV en de WEVAB. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de inspecteur terecht een bedrag van € 128.500 (het verschil tussen de verkoopprijs en de WEVAB) tot de belastbare winst van belanghebbende gerekend. Het verschil tussen de WEV en de WEVAB ontstaat door de verwachting dat het perceel buiten de uitoefening van het landbouwbedrijf kan worden aangewend. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Haarlem 23 maart 2010, 09/00570, LJN BM2720

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.