Home

Achtergrond 457 x bekeken

'Stel duurzaamheidseisen aan energie uit biomassa'

Nederland moet duurzaamheidseisen stellen aan vaste en gasvormige biomassa, die worden gebruikt voor energieopwekking.

Voor kleinere installaties (tot 5 megawatt) kan een uitzondering worden gemaakt. Dat stelt de Commissie duurzaamheidsvraagstukken biomassa in een advies aan de ministers van Vrom en Economische zaken. De commissie, voorgezeten door voormalig Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA), is in 2009 ingesteld door toenmalig milieuminister Jacqueline Cramer.

De EU hanteert nu enkel duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen. Eisen voor vaste biomassa zullen er de komende jaren niet komen, verwacht de commissie. Niettemin zou Nederland er verstandig aan doen deze wel te formuleren. "Wij zijn van mening dat Nederland in de positie is om op dit terrein koploper te zijn", schrijft voorzitter Corbey in een begeleidende brief.

De duurzaamheidseisen moeten worden toegepast in subsidieregelingen zoals de SDE, maar ook in het inkoopbeleid van de overheid. Ze gelden dan met name de import van biomassa voor grootschalige bij- of meestook, zoals houtpellets uit Canada, VS, Rusland of Oekraïne.

De commissie adviseert verder om bedrijven te verplichten om over de aard, herkomst en duurzaamheid van gebruikte biomassa te rapporteren. Verder zou Nederland met omringende landen in de EU moeten lobbyen voor strengere duuurzaamheidseisen.
De duurzaamheidsrisico’s bij kleinschalige installaties zijn geringer, omdat vooral Nederlandse reststromen worden gebruikt, zoals mest in vergistingsinstallaties.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.