Home

Achtergrond 183 x bekeken

Rekenkamer: meer toezicht nodig bij plattelandsuitgaven

Het ministerie van LNV heeft te weinig zicht op hoe de provincies het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) besteden.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over het LNV-jaarverslag over 2009. Het ministerie kan volgens de Rekenkamer niet vaststellen aan welk van de (vier) beleidsdoelen het geld wordt uitgegeven, bijvoorbeeld aan 'natuur' of 'recreatie'. De Rekenkamer adviseert om hierover aanvullende afspraken te maken met de provincies.

Sinds 2007 heeft de rijksoverheid een aanzienlijk deel van de uitvoering van het plattelandsbeleid neergelegd bij de provincies. Die krijgen daarvoor een rijksbijdrage van 3,2 miljard euro in de periode 2007-2013. Provincies hebben in dit 'meerjarenprogramma' enige ruimte in de besteding van de gelden, zowel naar doel als in de tijd. Dit moet zorgen voor meer 'maatwerk'. In 2009 ontvingen de provincies een ILG-bijdrage van 430 miljoen euro.

De Rekenkamer is in grote lijnen tevreden over het financieel beheer door LNV. Als minpuntje merkt ze aan dat enkele opdrachten door de VWA niet Europees waren aanbesteed. Ook heeft het ministerie te weinig toegezien op de besteding van wachtgelden, die zijn uitbetaald aan voormalig medewerkers van geprivatiseerde LNV-onderdelen.

Lees ook: 'Controles op randvoorwaarden EU-steun onvoldoende'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.