Home

Achtergrond 317 x bekeken

VVD: ruimte voor landbouw in LOG’s niet inperken

De VVD wil echte ontwikkeling van de landbouw mogelijk maken in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), zodat bedrijven ongehinderd kunnen werken en ontwikkelen.

De voedselproductie wordt steeds belangrijker door de groeiende wereldbevolking.

Dit heeft het congres van de partij zaterdag uitgesproken. De partij toonde zich niet ongenuanceerd liberaal. Voor landbouwsubsidies geldt namelijk dat die pas kunnen worden afgeschaft als er een gelijk speelveld ontstaat.

Grondaankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wilde VVD voorlopig stopzetten. De eis dat de EHS in 2018 klaar moet zijn, noemt ze niet realistisch.

Boeren die bijdragen aan onderhoud en beheer van het landschap moeten dat betaald krijgen, naast een vergoeding voor eventuele opbrengstderving.

De partij wil naast het IJsselmeer een tweede zoetwaterreservoir aanwijzen: het Haringvliet en het Hollands Diep. Dit betekent dat het Kierbesluit, waar de landbouw in de regio fel tegen is, wordt teruggedraaid. Dit heeft als voordeel dat 1 miljard euro bespaard kan worden op compenserende maatregelen om de zoetwatervoorziening te garanderen.

Tot slot wil de partij toe naar één controlerende organisatie voor de landbouw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.