Home

Achtergrond 208 x bekeken

Spijsvertering grootste reden voor gebruik antibiotica

Vleeskuikens worden het meest behandeld met antibiotica voor digestie- en respiratieproblemen.

58,5 procent van de behandelingen met antibiotica zijn voor digestieproblemen en 32,9 procent voor respiratieproblemen. Deze cijfers komen naar voren uit een rapportage van de meting van het antibioticaverbruik in het jaar 2008 in de vleeskuikensector.

De meting werd uitgevoerd in het kader van het programma om het antibioticaverbruik terug te dringen. In de meting over 2008 zijn gegevens van ongeveer de helft van alle vleeskuikenbedrijven verwerkt. De meting is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in samenwerking met de gespecialiseerde pluimveepraktijken Nederland.

Andere redenen om de dieren antibiotica te verstrekken zijn problemen in de eerste week (5,1 procent van de behandelingen) en de locomotie (17,5 procent) van de dieren; 4,7 procent van de behandelingen wordt aan overige oorzaken toegeschreven.

Ook in 2006 en 2007 is op een kleiner aantal bedrijven het antibioticaverbruik geïnventariseerd. Vergeleken met de resultaten uit die jaren blijkt dat de dieren in hun laatste levensweek steeds minder behandeld worden. De laatste behandelingen van de vleeskuikens verschuiven naar eerdere levensweken.

Amoxicilline is bij vleeskuikens het meest gebruikte antibioticum. andere veelgebruikte antibiotica zijn doxycycline en tylosine. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft ook de dagdosering per dierjaar berekend voor 2008. Die komt uit op 26,6 dagdoseringen per dierjaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.