Home

Achtergrond 261 x bekeken 1 reactie

Ook Drenthe beperkt grootte van veehouderijen

Ook in de provincie Drenthe wordt de maximale grootte van het bouwblok voor bestaande intensieve veehouderijbedrijven gebonden aan de grens van maximaal 1,5 hectare.

Dat blijkt uit de omgevingsvisie die de provincie heeft vastgesteld. Een andere voorwaarde die de provincie wil opleggen is dat stallen uit één bouwlaag mogen bestaan. Nog een voorwaarde is dat met uitbreiding van bedrijven milieuwinst en/of winst op het gebied van dierenwelzijn wordt behaald. Drenthe had al in een eerder stadium nieuwvestiging van bedrijven uitgesloten.

De omgevingsvisie is tot stand gekomen in een interactief proces met bestuurlijke partners en belangenorganisaties. Inwoners van Drenthe zijn ook betrokken geweest bij het proces. De Statencommissie omgevingsbeleid zal zich in mei buigen over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Als alles goed gaat, wordt het document in de statenvergadering van 2 juni definitief vastgesteld. De omgevingsvisie dient als richtinggevend document voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van het ruimtelijk beleid.

Eén reactie

  • no-profile-image

    piet ui

    Heel verstandig Drenthe, de provincie is te mooi voor al die stinkboeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.