Home

Achtergrond 353 x bekeken 1 reactie

Onderzoek naar typen hennen voor alternatieve houderij

Welke eisen moet je stellen aan leghennen die in grote groepen worden gehouden in uitloop- en scharrelsystemen?

Die vraag staat centraal in een onderzoek dat wordt gedaan door Wageningen UR en Louis Bolk-instituut samen met het pluimveebedrijf ISA van Hendrix Genetics. Het onderzoek dat mede wordt gefinancierd door het ministerie van LNV maakt deel uit van een groot Europees onderzoeksproject met de naam Low Input Breeding.

De onderzoekers hebben in Frankrijk, Zwitserland en Nederland per land 100 leghennenbedrijven met uitloop (biologische en Freilandbedrijven) geïnterviewd. Daarbij lag de focus op de ervaringen van de pluimveehouders met deze systemen en op de vraag wat er anders zou moeten of kunnen.

Op het ogenblik worden de resultaten uit de enquête verwerkt. Ook komt daarbij aan de orde aan welke eisen en wensen een nieuw type leghen voor deze uitloopsys-temen zouden moeten voldoen.

Uiteindelijk kan het onderzoeksproject ertoe leiden dat nieuwe typen leghennen worden gefokt en uitgetest op de bedrijven die dat willen. In Nederland is het onderzoek eind 2009 gestart. Er worden bedrijven benaderd door de onderzoekers die informatie verzamelen over de ervaringen met koppels leghennen in scharrel- en uitloopsystemen.

Het grootschalige onderzoeksproject houdt zich niet alleen bezig met de pluimveehouderij. Er wordt ook onderzocht of en hoe de fokkerij zich moet toeleggen op het fokken van varkens, runderen en schapen voor de alternatieve (biologische) systemen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    leo

    nou echt hard zoeken doen ze niet ze zijn veelte bang dat ze die kip snel gevonden hebben maar geen bijpassende pluimveehouder . maar toch succes met jullie zoektocht grt leo

Of registreer je om te kunnen reageren.