Home

Achtergrond 224 x bekeken 2 reacties

Boer transformeert in landmanager

De moderne boer wordt landmanager. Hij produceert niet alleen voedsel, maar combineert dit met beheertaken tegen beloning, betoogt Ronnie van Woudenberg, secretaris-directeur FPG.

Een economisch en ecologisch vitaal platteland is onmisbaar voor een vitaal Europa. De land- en tuinbouwsector speelt als belangrijkste gebruiker en beheerder van het buitengebied een cruciale rol. De sector dient voldoende en veilig voedsel te produceren. Hij moet zich ook inspannen voor natuur en landschap en zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen.

Eind 2010 presenteert de Europese Commissie haar eerste ideeën over het landbouwbeleid voor 2014-2020. Het huidige systeem waarbij de inkomenssteun is gebaseerd op een historische situatie, heeft zijn langste tijd gehad.

Om in te spelen op de veranderingen is volgens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) een transitie van boer naar landmanager noodzakelijk. Daar waar de boer nu primair voedsel produceert, zal de toekomstige landmanager voedselproductie combineren met allerhande maatschappelijk gewenste functies als natuur- en landschapsbeheer, waterberging, de productie van duurzame energie. Een marktconforme beloning is hiervoor noodzakelijk!

De FPG is er daarom van overtuigd dat investeringen in de sector zeer noodzakelijk zijn. Vermindering van het EU-budget werkt averechts en zou, zo hier sprake van zijn, nationaal gecompenseerd dienen te worden. De FPG vindt dat EU-bijdragen (toeslagrechten) gekoppeld dienen te worden aan het grondeigendom ter voorkoming van ongewenste handel in deze rechten én is de FPG na 2013 voorstander van één (ontkoppelde) uniforme basistoeslag per hectare grondgebonden landbouw.

Additioneel zouden individuele aanvullende toeslagen per hectare, gekoppeld aan de extra-inspanningen die de agrariër verricht op het gebied van maatschappelijke diensten, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn en duurzaam waterbeheer mogelijk moeten zijn. Een samenhangend beleid is noodzakelijk om landbeheerders te helpen bij de realisatie.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    LTO-Hater

    Hoe onzinnig kun je bezig zijn. Met het GLB kunnen boeren kleinschalig blijven. Zonder moeten ze intensiveren om te overleven. Vervolgens moet er geld uitgetrokken worden om die zaken die automatisch bij kleinschalig boeren horen weer te gaan betalen. Wat een winst!

  • no-profile-image

    Han

    Of de verandering van FPG wel of niet reeel is laat ik in het midden. Ik weet wel dat et weer een enorme bureuacratie zal veroorzaken en de boer zal weer de sluitpost zijn van deze begroting.

Of registreer je om te kunnen reageren.