Home

Achtergrond 285 x bekeken

PVV herziet veefokkerijregelgeving

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) gaat de fokkerijregelgeving aanpassen wat betreft de erkenning van stamboeken en fokkerijorganisaties.

De wijzigingen betreffen het toezicht, de handhaving, het instellen van tijdelijke erkenningen, het instellen van een retributie en het instellen van een certificaat. Als reden geeft het PVV het willen vereenvoudigen van de regelgeving en het oplossen van een aantal knelpunten.

"We willen de regelgeving praktischer maken", legt beleidsmedewerker Margo Vonk uit. Daarbij is volgens haar de Europese regelgeving leidend. Duidelijkheid moet er komen over de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van erkende organisaties. De recente ontwikkelingen in de rundveefokkerij, waar een groot deel van de fokkerij-organisaties de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie de rug toekeerden, zijn volgens Vonk niet de aanleiding voor het herzien van de regelgeving. ”We zijn al een aantal jaar van plan om de regelgeving aan te pakken.”

Het PVV wil het toezicht en handhaving van de regelgeving verbeteren. Gesproken wordt over een systeem van straffen en belonen. Dat moet het duidelijker maken dat aan een erkenning rechten en plichten zijn verbonden. Ook wordt gedacht aan het aanstellen van een nieuwe onafhankelijke toezichthouder voor het verrichten van fysiek controles bij de stamboeken. "Dat hoeft niet per se een extern persoon te zijn", zegt Vonk.

Toezicht op verleende erkenning

Niet onbelangrijk is het instellen van een heffing voor het beoordelen van een aanvraag tot erkenning, en toezicht op een eenmaal verleende erkenning. Tot nu toe werd dit door LNV betaald. In de toekomst kan een vergoeding worden gevraagd aan betrokken organisaties. "Het gaat dan al snel om 1.000 euro", aldus Vonk.

De wijzigingen in de regelgeving gelden onder meer voor runderen, schapen, geiten en varkens. In mei worden de wijzigingen aan het bestuur voorgelegd. Het PVV is nu nog in overleg met LNV, vertegenwoordigers uit de sector, en met koepelorganisaties en fokkerijdeskundigen. In april moet de conceptregelgeving klaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.