Home

Achtergrond 1375 x bekeken 44 reacties

Martin Houben: ons denken binnen landsgrenzen is mijn grootste bedreiging

Martin Houben is duidelijk. "U vraagt wij draaien, dat is mijn geloof. Eigen concepten maken lukt niet. Daar is zelfs de allergrootste varkenshouder veel te klein voor."

Met 20.000 plaatsen voor zeugen en een productie van 65.000 vleesvarkens per jaar behoort Houben tot de grootste varkenshouders van ons land. Onlangs werd hij gehoord door de vaste landbouwcommissie van de Tweede Kamer die de verdeling van de marge in de voedselketen onderzoekt. Zijn Houbensteyn Groep is gevestigd in Ysselsteyn (Limburg). "We hebben gefaald in het maken van eigen concepten en gaan voor produceren tegen een concurrerende prijs." Toch wil hij dat supermarkten en de overheid de 'etikettering' van varkensvlees mogelijk maken. Houben is mijn elfde gesprekspartner in de serie Waait of stormt het?

Waait of stormt het?
Het waait hard, maar dat is het risico van het ondernemersvak. De storm die dreigt zit in het rare gedrag van de wetgever. Als onze regelgevers niet gaan begrijpen dat ze met twee maten meten krijgen we een orkaan. De varkenshouderij moet in Nederland aan normen voldoen die niet gelden voor de slagers en winkels die ons vlees verkopen. Het is voor ons ondoenlijk om straks aan hogere dan Europese eisen te voldoen, terwijl supermarkten buitenlands vlees mogen neerleggen naast het onze dat niet aan die normen hoeft te voldoen. Consumenten kunnen het verschil niet zien. Dat kan niet. Nationale overheden moeten gaan denken in termen van verzorgingsgebieden. Supers kopen hun vers niet nationaal in, maar in de regio Noord-West Europa. Daarom moeten er gelijke normen komen voor Noord-West Europa. Als het bij nationale wetgevingen blijft, gaat dat ons nekken. De wetgever kan het heel simpel oplossen door niet aan ons, maar aan de supers eisen te stellen. Dan gaan zij ons scherpe productie-eisen stellen en komen we er ook. Maar zonder eindeloze touwtrekkerij en faillissementen.

Je hebt ooit geprobeerd het Houbesteyn varken in de markt te zetten. Je eigen varken, met je eigen concept. Waarom ben je daarmee gestopt?
We hebben daarin gefaald en ik geloof er ook niet meer in. Zelfs de allergrootste varkenshouder is te klein om zijn eigen product met zijn eigen specificaties op het schap te krijgen. Supers willen het gewoon niet als de klant er niet om vraagt en die vraagt nou eenmaal niet om wat hij nog niet kent.
Zelfs al overtuig je supermarktmanagers dat ze mooie kansen hebben met een onderscheidend product, de verantwoordelijke inkoper kiest uiteindelijk op prijs want daar wordt hij op afgerekend. Er zijn ongetwijfeld veel goeie bedoelingen, maar voor je daar op kunt oogsten ben je failliet. Het is gewoon geen optie om als varkenshouder nieuwe consumentenconcepten te ontwikkelen als je belangrijkste afnemers die niet van harte ondersteunen. Daarom draai ik het tegenwoordig radicaal om: u vraagt, wij draaien en zorgen voor de beste prijs. Punt.

Wat vind je van AH die nu dan toch maar het ÈÈn ster varken als ondergrens gaat voeren?
Ik ben heel sceptisch over dat zogenaamde tussensegment om de redenen die ik net gaf. De super gaat uiteindelijk voor de prijs. Ik vind het besluit van AH geweldig klinken en het is een prestatie van de Dierenbescherming dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Zonder druk van de dierenbeweging was dit nooit mogelijk geweest. De druk heeft Albert Heijn tot de vraag aangezet waar ik het zojuist ook over had. Van ‘achteruit’ kun je dat niet veranderen. NGO’s en andere maatschappelijke organisatie met invloed op de publieke opinie kunnen dat wel zodat ik anders kan gaan werken. Ik vind het een geweldige prestatie dat Bert van den Berg [van de Dierenbescherming, DV] dit met Albert Heijn heeft weten te bereiken.

Toch ben je nog steeds sceptisch?
Ja. Het gaat om de grootste retailer van het land en een miljoen dieren. AH heeft aangegeven de meerkosten en een extra marge aan de varkenshouder te willen betalen. Daar ben ik sceptisch over. In het verleden zijn er verschillende initiatieven geweest om varkens met extra toegevoegde waarde in de markt te zetten. De supermarkten waren alleen niet bereid de kosten aan de varkenshouder te vergoeden, omdat daardoor het vlees duurder wordt. Het Milieukeurvarken zou een onderscheidend segment moeten zijn, maar de varkenshouder krijgt er niks extra voor. Het Livarvarken is het wel gelukt, maar levert geen vlees aan de supermarkten. Supermarkten hebben een heel sterke positie. Daar heb ik in principe weinig moeite mee als ze ook hun maatschappelijke plicht nemen om de wensen van burgers om te zetten in hun aanbod. Supermarkten kopen nu op verschillende plaatsen in Europa varkensvlees - 30% komt uit buitenland – omdat ze prijs zo’n belangrijke concurrentiefactor vinden. Het heeft dus helemaal geen zin om als varkenshouder te investeren in nog meer extra kwaliteitseisen. Die worden toch niet betaald. AH gaat nu na druk van de Dierenbescherming het varkensvlees met 1 ster op de markt brengen. Dat is heel ambitieus. Doel is dat niet alleen het varken, maar ook de varkenshouder hier beter van worden. Dat wil ik eerst zien, dan geloof ik het pas.

Dus je gaat er niet aan mee doen?
Dat zou dom zijn. Ik hoop van ganser harte dat het lukt, maar ben ook ondernemer en kan me geen dromen permitteren. Hopelijk slaag het nu wel omdat NGO's, waaronder de Dierenbescherming, dat eisen. Met druk van buiten kan het spel eerlijk gespeeld worden. Voor de varkenshouder is het belangrijk dat hij goed samenwerkt met de slachterij om die een sterke onderhandelingspositie te geven. Op die manier kun je toch een vuist maken.
Ik ga dus wel meedoen, maar alleen voor een deel van mijn productie. Met de grootte van mijn bedrijf kan het niet allemaal van mijn kant komen, maar moet ik wel al het mogelijke doen om het te laten slagen en er straks op door te kunnen bouwen. Ik kan niet mijn hele bedrijf omgooien omdat ik daarmee een te groot financieel risico zou inbouwen.

Je hebt kritiek op de focus op dierwelzijn, terwijl duurzaamheid in het gedrang komt in de discussie over intensieve dierhouderij. Hoe zit dat?
Dierwelzijn gaat over ruimte, maar ruimte zal altijd te weinig zijn. Mensen kunnen zich er niets bij voorstellen. Nederland heeft al een forse plus op het gebied van dierwelzijn ten opzichte van andere Europese landen. Bij ons hebben dieren een dikke 20% meer ruimte dan die in het buitenland. Ze liggen niet op roosters, maar op dichte en verwarmde vloeren.
Maar dat vindt men nog steeds niet genoeg. We moeten van 0.8 naar 1 vierkante meter per varken. Zelfs als het 1.2 is zal het nog te weinig zijn voor de publieke opinie die geen andere referentiepunten heeft. De kranten staan bol van de duurzaamheid, maar alle duurzaamheid met betrekking tot dieren gaat alleen over dierwelzijn terwijl het eten van dieren per definitie onduurzaam zou zijn. Dat is niet waar. Het varken is de kringloopsluiter bij uitstek. 95% van het voer van mijn dieren komt uit reststromen en voedselproductie die niet voor menselijke consumptie geschikt is. Dan zouden we al dat voer maar importeren. Ook dat is beslist niet waar. 85% van het voer dat ik zelf voor mijn dieren samenstel en zelf inkoop komt uit een straal van 200 kilometer om ons heen. Stel je voor dat we al dat afval zouden weggooien of alleen maar verbranden of vergisten. Het zou betekenen dat een groot deel van ons eten veel duurder zou worden en onze welvaart flink zou afnemen. Onze economie is ingesteld op het verwerken van die reststromen. Het is bovendien hartstikke duurzaam en laten we dus vooral ook focussen op het goede en de verdere verbeterpunten daarvan. Let wel, ik noem dierwelzijn niet onbelangrijk, maar er is zoveel meer. Al helemaal als we het over duurzaamheid hebben.

Als dat zo is, waarom weet het publiek daar dan nog steeds niks van?
Omdat we heel slecht communiceren. Dat kunnen we gewoon niet. Dat geldt zowel voor individuele boeren als onze organisaties.
De dieren en milieu NGO’s zouden het kunnen maar die hebben een andere en vaak biologische agenda. Als je er goed over nadenkt is dat krankzinnig en zelfs schandalig, want het leidt tot een veel minder duurzame wereld.

Hebben boeren het budget om het publiek goed voor te lichten?
Er zijn best middelen, maar we hebben de houding er niet voor. We duiken altijd maar en vertellen niks. Pas als iets uit de hand is gelopen stappen we schutterig en vanuit het defensief in het nieuws. Dan sta je dus al op een straatlengte achterstand.
We zijn trots op wat we doen en hebben het beste voor met onze dieren, maar laten het niet zien. Het publiek denkt – overigens net als in de voedingsmiddelenindustrie – dat we iets te verbergen hebben achter onze gesloten muren. Dat hebben we niet. Het zou een boel helpen als we op een aansprekende manier gewoon gingen vertellen en laten zien wat we doen. Het is meteen goeie marketing.

Je vertelde de Landbouwcommissie van de Tweede Kamer dat je vindt dat vlees geëtiketteerd moet worden. Wat bedoel je daar precies mee?
Je moet zorgen dat je 'plussen' zichtbaar zijn. Als niemand weet dat ons doodgewone Nederlandse varkensvlees nu al aan aanmerkelijke hogere eisen voldoet dan het meeste andere Europese vlees en het gewoon door elkaar ligt bij de super, dan zal het goedkoopste winnen en komen we niet verder. Een consument moet kunnen zien wat hij koopt.
Nu Albert Heijn eraan komt met zijn ene ster is dat een kans om te segmenteren. Het meest ontwikkelde concept aan de bovenkant van de markt is het Livarvarken van Frans de Rond en zijn collega’s. We zouden dat veel meer moeten ondersteunen omdat er zo echt keuze in de markt ontstaat. De consument gaat zich realiseren dat er te kiezen valt. De retailer gaat inzien dat die keuze-mogelijkheden te marketen vallen. Door die dynamiek komt de vraag en de betaalbereidheid van mensen weer in een spiraal naar boven. Zolang alles maar op een grote hoop wordt geveegd zal dat niet gebeuren.

Hoe zou dat etiketteren dan moeten?
Je moet laten zien aan welke normen het vlees voldoet en daar herkenbare 'merken' of standaards voor maken. De sterren van de Dierenbescherming en de Good Farming Star van Vion doen dat. Als we die hebben zouden we daar ook Europees op door moeten pakken en actief in Europa die onderscheiden en keuze aan consumenten en retailers moeten duidelijk maken.

Wat houdt jou en je collega’s tegen?
Alweer die landsgrenzen. Wij denken Nederlands, maar werken in die Noord-West Europese delta. Ik ben sneller in Noord-Frankrijk dan in Groningen en veel sneller in Duitsland dan in Amsterdam. Als wij onze productie op een hoger plan willen brengen, dan moeten we werken aan Europese normering en bijbehorende concepten en communicatie naar consumenten.

Als je die normen openstelt voor het buitenland, zit je toch met concurrentie?
Daar heb ik nou geen enkele moeite mee. Ondernemers moeten elkaar scherp houden. Als ze dat niet doen, komen er namelijk vanzelf nieuwe.

In 2013 moeten de varkenshouderij aan veel nieuwe normen voldoen. Er wordt voorspeld dat een flink aantal de pijp aan Maarten zal geven. Hoeveel varkenshouders denk jij dat er in 2020 nog zijn?
Het zijn er nu zo’n 9.000. Ik denk dat de helft zal zijn verdwenen.

Hoeveel dieren zullen ze houden?
Evenveel als vandaag. Dat wordt namelijk gelegitimeerd door de reststroom verwerking die het varken vroeger, vandaag en ook in de toekomst moet vervullen. Het aantal dieren is daarnaar gedimensioneerd. Dat is iets wat we het publiek veel duidelijker moeten maken.

Hoeveel zullen ze verdienen?
Ik hoop meer dan vandaag, maar ik verwacht evenveel als vandaag.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  erik

  Ik denk dat deze man gelijk heeft. het is heel leuk van AH maar als de hele sector erin mee gaat en we een paar jaar verder zijn is het gewoon, en zal het dus geen ster meer waard zijn. de kostprijs is gestegen, de opbrengsten weer terug bij af. en er liggen weer nieuwe eisen voor 1 ster vlees. zijn we dus weer net zo ver als we nu zijn. hij heeft gelijk als het gaat om het vertekende beeld van de vervuilende varkenshouderij. maar ik denk dat de houderij niet eens zo zeer het probleem is. de verwerking er achter denk ik meer. zat laatst met een aantal ´burger` vrienden een programma te kijken over de keten van varkensdarmen of iets dergelijks. tot de slachterij is er niets aan de hand. tot al de dieren aan de lopende band hangen en de industriele efficientie in aanraking komt met dieren. dat combineert in de ogen van de burger niet met elkaar. en ik moet zeggen dat ook ik het niet de meest prettige beelden vindt. communicatie naar de consument is dus een heel goed punt, maar op het punt waar de consument oe en aaaaah begint te schreeuwen zijn op het gebied van dierenwelzijn niet zoveel punten te winnen.

 • no-profile-image

  Teun

  Deze megafokker maakt bezwaar tegen de verschillende wetgeving in de landen. Maar het maakt toch wel wat uit of de productie plaats vindt in het druk bevolkte Brabant of in een zeer dunbevolkt Zuid Amerika? Je kunt dus domweg niet overal de zelfde wetgeving hebben. Als ik zijn filosofie lees dan denk ik:gooi de totale wereldmarkt maar open...... Ik zie in deze fokker geen varkensboer meer.....

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Teun, dat maakt uit. Veel zelfs. Houben gaat uit van dimensionering van onze varkens aan onze reststromen. Ons afval is van ons en hoort bij ons. Het teveel aan stront moet terug naar waar het nuttig is. Dat zal zeker niet allemaal hier zijn. Maar als we vinden dat er hier teveel gegeten en aan restromen wordt geproduceerd, dan is dat een demografisch vraagstuk. In gewone taal: dan moeten we de bevolkingsdichtheid hier omlaag brengen.

 • no-profile-image

  Teun

  Ik kom niet uit de varkenssector. Ik heb een vraag die m.i wel essentieel is: in hoeverre is er op wereldschaal vrijhandel in varkens en rundvlees? Die vraag is voor mij interessant om te kunnen zien waarop over 15 jaar de kansen liggen. Wie....?

 • no-profile-image

  erik

  ik begin de indruk te krijgen dat we op dit forum ook niet erg verder komen als het gaat om de toekomst van de landbouw. er ontstaat bij mij vooral een beeld van veel gepraat over hoe het was en hoe het niet zou moeten, maar behalve de bekende visie van dick komt er niet echt veel uit. en bloed ook dit weer dood. nou ja, leuk geprobeerd. en waait het nou?, of stormt het? zoals ik al zij, waaien doet het in Nederland altijd. En stormen ook zo nu en dan, maar gelukkig altijd voor korte duur. en niet zo hevig als elders in de wereld. Ik denk dat het elders in de wereld zelfs een stuk harder stormt, en niet persee op landbouw gebied. En wat betreft de landbouw in Nederland. Ik denk dat als alle agrariers gewoon rustig blijven, en ipv de wisselende koers van banken en adviseurs te volgen, lekker hun eigen ding gaan doen, het allemaal niet zo storm zal lopen. we hebben ons(en nog steeds) gek laten maken door allerlei stemmingmakers, en zijn daar nog heel gevoelig voor als sector. er hoeft maar een positief artikel in de boerderij te staan over wat dan ook, en de volgende dag is het uitverkocht. dat moeten we afleren, ik denk dat een cursus ondernemerschap en visie ontwikkeling voor velen een welkome aanvulling zou zijn op de rijke kennis die er op management gebied is.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Dirk, helder. Van jou mag het kleiner en minder 'alsof je een groot bedrijf bent.' Dat laatste is - zoals Houben laat zien - ook een optie maar vergt meer dan alleen boerenprofessionaliteit. Twee vragen aan jou: 1) waarom ben je meegegaan in groot als je klein wilde blijven en 2) kun je nog terug? Zo nee, waarom niet?

 • no-profile-image

  dirk

  Zo is dat Erik,veel gepraat hier en niets zal dat veranderen!Beroepspraters zoals van der Ploeg etc etc brengen voor hun eigen boterham steeds nietszeggende discussies opgang.Soms meer dan 100 reacties op niets!Ik kan me steeds beter beheersen door minder te reageren!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Dirk en Erik, ruim baan wat mij betreft voor wat jullie daar zeggen: het is allemaal gelul, er verandert toch niks. Geef eens aan: WAT moet er volgens jullie veranderen?

 • no-profile-image

  Remco

  Houben heeft een goed standpunt, wat berteft de kringloop van het varken gaat het nog verder.De mest als waardevol produkt wordt bijna nooit genoemd.Stel je eens voor dat varkensmest verdwijnt,zoveel kunstmest is er niet!!!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Josien, ik ben vanavond op pad om daarover een praatje te houden. Ik probeer het morgen in een paar eenvoudige zinnen neer te zetten. Gedachten waar we nog niet zo aan gewend zijn kosten meestal even.

 • no-profile-image

  Hans

  waar gaat dan al die geïmporteerde soja en tapioca naar toe?

 • no-profile-image

  Teun

  Dus we koppelen onze varkensfokkerij aan de rest c.q afval stromen. Dus het maatschappelijk nut van de varkensfokkerij is dus deze afval verwerking ? Ik meen zeker dat de fokkerij een bijdrage levert aan het oplossen van een afvalprobleem. Maar het creëert ook een afval probleem!!En daar dreigt het milieu de dupe van te worden. Vandaar dat hier strenge mestwetten voor zijn. ------Wij moeten de bevolking maar aanpassen aan de mate van reststromen? Ik zie meer in vergisting. Reststromen mengen met plantaardig afval lijkt mij veel duurzamer in dit land.Groenestroom. Dan krijgen we pas Boerenenergie.

 • no-profile-image

  Teun

  Piet de maatschappij bepaalt de grenzen waarin dit land geproduceerd wordt.Je kunt dat als ondernemer leuk vinden of niet maar dat is zo. Wij wonen in een klein dicht bevolkt land.Dat vereist andere regels.----- Ik ben geen varkensfokker maar toch zou ik graag eens van een fokker horen of deze voor totale vrijhandel is? Net zoals bij de bloemen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Vergisten doe je inderdaad met de resten die niet humaan en niet dierlijk meer met fatsoen gegeten kunnen worden. Ander zou het knoeien met eten zijn. Teun, ik kan je verzekeren dat Houben voor vrijhandel is, binnen normen zoals hij dat ook aangeeft. Hij kiest de super als plek van waaraf je dat afdwingt en ziet de overheid als toezichthouder op zgn. doelwetgeving.

 • no-profile-image

  Jan

  Teun,Zaltbommel
  Wat ik weet is dat de meeste landen import eisen hebben wat betreft vlees producten, zo wil de EU alleen vlees zonder groeihormoon en o.a. geen kippenvlees dat is gewassen met chloor water, ook wordt er gekeken naar de gezondheidsstatus van het exporterende land, BSE MKZ etc.. En de EU heeft import quota's met bepaalde landen. Zo een echt vrije wereldhandel is het niet.

 • no-profile-image

  Teun

  Begrijp ik dus Jan dat vrijhandel met bijvoorbeeld Brazilië er niet in zit ? We vinden in de Eu altijd wel een stok om te slaan. ------Ik vind het een ongelofelijke gunstige positie als je feitelijk niets van de wereldmarkt hoeft aan te trekken. Dan is het vrij gemakkelijk praten over een Noord-West Europese Delta.-----Als je je in de rug gedekt voelt door de EU is het eenvoudiger om investeringen te doen. Ik weet waar over ik het heb. Zoals gezegd is er een vrije markt voor snijbloemen.Vonden wij hier allemaal ok. Wij waren de beste rozentelers van de wereld.......tot dat de verhoudingen plotseling totaal veranderden. Nu staan zeer zwaar gefinancierde moderne rozenbedrijven te koop voor een habbekrats . Een keiharde leerschool ......?

 • no-profile-image

  Hans

  http://tinyurl.com/yg7t4qg Teun, kijk maar even op voorgaand adres en je kunt per land uitvinden wat de invoerheffingen zijn per product. De vraag is tot wanneer het systeem stand houd?? Ik denk echter wel dat Houben het als één van de langste vol kan houden. succes er mee

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  De strategie is om de koopkrachtige consument in de driehoek Londen - Parijs - Berlijn te bedienen. Daar hoort bij dat je voldoet aan de vraag van die consument. Dat pad zijn we aan het verkennen... stap voor stap. Het tussensegment en alle daarbij behorende onderscheidendheid hoort daarbij.
  En die focus op kostprijs moet je altijd houden op welke doelgroep je je ook richt. Doordat we efficient kunnen produceren, kunnen we ook beter zijn dan... Maar wel binnen EU. Als de grenzen open komen dan hebben we een probleem. Zie de rozen.

 • no-profile-image

  Teun

  Wat gebeurd er als Brazilie het wel voor elkaar krijgt om aan de EU eisen te voldoen ? Als Chili het kan dan zal het Brazilie ook gaan lukken. Deze opkomende economieen zullen zich in de toekomst niet meer aflaten schepen. Dit is een van de gevolgen van de globalisering. Volgens mij gaan we er vanuit dat dit "hek"om de EU wel in stand blijft.Zoals gezegd heb ik daar grote twijfels over.........Dan dringt zich de vraag op: kunnen wij hier met de bulk prijstechnisch concurreren ? Het is gevaarlijk om te denken dat zeker zo zal zijn. Ik wil absoluut geen doemdenker zijn maar ik vind dat je hier wel heel goed over moet nadenken.......

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Mij verbaast dit soort teksten nog altijd: http://www.agd.nl/1096927/Nieuws/Artikel/Melkveehouderij-in-30-jaar-niks-opgeschoten.htm Als je groter wordt, moet je product goedkoper worden. Maar een Nederlandse boer kan niet makkelijk zo groot worden dat hij daarmee zijn inkomen ook enorm vergroot. Logisch dus dat je bij steeds groter worden, niet meer gaat verdienen maar wel je risico ziet toenemen. Zoals in de hoofdtekst van dat artikel wordt geconcludeerd: boeren letten niet op hun rendement maar willen blijven boeren. Zolang er geproduceerd wordt voor 'de markt' maak je allemaal hetzelfde. Dan moet het ook steeds goedkoper en in alle opzichten professioneler. Als je dat niet wilt, zul je ook slimmer moeten wezen. Lokale regulering alleen is niet genoeg. Straks gaat hier een interview online dat hopelijk wat inspiratie biedt en laat zien hoe boeren en tuinders kunnen diversificeren. Juist door niet al te loei groot te worden. Maar ook in dat geval vergt het meer dan de wil om met de koeien op het land te lopen of komkommers te snijden.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  "Je product heeft identiteit. Dus laat het die ook houden. " Dat zegt Willem Treep, van Willem&Drees, in het volgende interview dat vanmiddag online gaat. Hij zegt nog iets: 20 soorten Cola en maar 1 aardbei. Da's maf, want aan die Cola verdient de super niks, terwijl hij aan vers goed verdient en weet dat meer keuze ook in vers tot meer verkopen leidt. En nou melk natuurlijk. Tsja, die is wit. Maar de jouwe komt van jouw koeien en daar kun je langsfietsen. Waar is trouwens een fatsoenlijke Nederlandse Boerenkwark? Waar is de 'single malt' melk van die en die weide met zus-en-zo grasmat ipv de tot een altijd hetzelfde eerste gescheiden en tot weer geblend goedje? Tijd voor een kleiner melkfabriekje dat de buurt (ook de supers in de buurt dus) belevert? Je bent niet meer te kopieren want jij zit in de buurt. Je Limburgse of Zeeuwse collega zit in zijn eigen buurt.

 • no-profile-image

  jan

  martien, je heb helemaal gelijk we moeten zorgen dat we zo min mogelijk kosten hebben. elk idee voor een keten kosten ons geld en meer regels, een paar jaar verder is het weer een standaardprijs.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Eindelijk vond ik de juiste woorden en de juiste context om uit te leggen waar Josien me om vroeg. Ik schreef het hier: http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/toegevoegde_waarde/#comment52723 . Schroom niet om kom even daar kijken. Het gaat over de oproep die inmiddels ook de Rabobank doet aan tuinders (en straks ook aan andere boeren): maak meer toegevoegde waarde. Pardon my French, maar ik denk dat heel wat boeren denken 'dikke lul, drie bier'. En daar hebben ze tot een flink niveau gelijk in. En toch. Hetgaat om wat subtiliteiten. Martin maakt heel veel toegevoegde waarde. Maar hij moet het zichtbaar kunnen maken. Niet alleen met een algemeen merktekentje, maar ook als Martin.

 • no-profile-image

  dirk

  Toemaar,ik kan het niet laten te reageren.Hoe weet ik ook niet ,maar stiekum in veel boerenhartjes gaat de gedachte schuil hoe kan ik met minder bedrijfsomvang toch een boterham verdienen.We zijn nou met elkaar zojuist met de wielen in het zand gereden helemaal aan het eind van de doodlopende weg die we tegen beterweten toch insloegen!Regel en wetgeving in Nederland heeft dit grotendeels in de hand gewerkt samen met dat boerenleenbankje!Kijk bv eens wat bedrijven met weide en akkers allemaal moeten registreren???!!!ONGELOOFLIJK!!!En we trappen er nog met elkaar in ook!Niemand zal zeggen tot hier en niet verder!(ook ik niet)Niets maar dan ook niets zal er hier overblijven van de sector als dit doorgaat!Succes ermee!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, je legt me daar denkbeelden in de mond die ik nooit zo zou opschrijven. Maar gaat het gaat hier niet om mij. Hoe ik het zie komt later dit jaar in een boekje uit. Nu gauw weg van wat ik wel of niet zou vinden en terug naar wat Nederlandse boeren ervan denken. Dank voor jouw visie die hier thuishoort. Dank ook aan Dirk omdat hij zich toch uitspreekt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Help, help, help het valt niet mee hè om te begrijpen dat er tussen liberale wereldhandel en Soviet-planeconomie meer mogelijkheden liggen. Als jij wilt dat er meer variatie en onderscheidende wijze in kwaliteit en productie plaatsvind zal de producent beschermd moeten worden tegen uitbuiting. De overheid (EU) moet enkel de wetgeving toepassen of aanpassen. Productschappen in de sectoren reguleren vraag en aanbod en het prijssysteem van de producten. Zij en hun aangesloten leden zijn derhalve ook verantwoordelijk voor het elimineren van overproductie. Een vrije markt heeft geen gezonde kanten tenzij je er voorstander van bent dat er slechts monopolisten overblijven. In de Boerderij-discussie van Josien Kapma is daarover geschreven. Ondanks de hoge financieringslasten van melkveehouderijen in het Europese westen zal eventuele groei en concentratie daar plaatsvinden omdat ze, net als de consument, kapitaalkrachtiger zijn als elders. Waarom zijn ze kapitaalkrachtiger? Omdat ze meer verdienen? Of omdat ze steeds meer in waarde stijgende ondergrond te belenen hadden? Het leven van schuld, onderdeel van diezelfde systeemfout. Ik zal de laatste zijn die beweert dat het vrije markt denken gezonde kanten heeft.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Teun, de regels waar Houben op doelt zijn ondere andere welzijnseisen die voor Nederlanse varkens 1,0 m2 ruimte voorschrijven terwijl de andere Europese varkens dacht ik 0,65 m2 hebben. Beide varkens mogen in de Nederlanse schappen liggen, terwijl de vloer in Nederland niet anders is als in de rest van Europa. Andere ammoniakeisen zouden misschien nog te billijken zijn, maar welzijnseisen boven-Europees vind ik onwenselijk.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ja, hallo, Dick, dat is wat ik bedoel met kleine opzetjes die elkaar de tent uit gaan vechten. Hoe onderscheidend kun je zijn op dierenwelzijn, grasmat, aardbei enzovoort t.o.v. buurmanboer of tuinder? Die heeft vast ook wel iets aparts. Een niche-markt ontleent haar bestaan met exclusieve kwaliteit of productiewijze aan het feit dat daarnaast de grote industriële bulkmarkt is. Ga je niche-markten uitvergroten loop je tegen dezelfde concurentieveldslag. Zie de biologische markt.

 • no-profile-image

  josien kapma

  in de kemper draad zegt dick: "het gaat niet om de oppositie groot/klein. Het gaat om de tegenstellingen networked/non-networked en real/fake. ... Business in de komende 2 decennia zal zichzelf vormen in interactie tussen alle stakeholders. Dat vergt andere structuren en open 'besturing'smodellen. Ze worden minder maakbaar, zullen sneller wijzigen en moeten dus ook flexibeler zijn. Dat geldt voor alle bedrijven. Of ze nou agrarisch zijn, of niet." ...


  Dick zegt dus dat 'klaar zijn voor de toekomst' niet zozeer te maken heeft met kostprijs per eenheid produkt of mechanisatiegraad, maar met 'open besturingsmodellen'. Dick, wat bedoel je met 'networked' of 'real' en hoe scoort volgens jou Houben?

 • no-profile-image

  Hans

  Teun, voedsel gaat voor. Bio energie(vergisten) moet je gebruiken om minimum prijzen voor dat voedsel af te dwingen

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Overigens, Josien, dat van die kostprijs heb ik niet gezegd zoals jij het daar even snel neerzet. Mijn persoonlijke visie is dat een kostprijsfocus alleen een verloren zaak is in onze contreien, terwijl er - in ouderwets marketingbargoens -andere marketing P's voorhanden zijn. Ik heb in deze of de Kemperdraad gezegd dat er nog veel verloren geld in de voedselketen na de boer te vinden is. Niet uit slordigheid of rottigheid, maar omdat er veel handel is die geen functie heeft maar er wel is. Ik geloof dat ze daar nu ook in de 2e Kamer achter beginnen te komen. Zoals je weet zei foodlog dat al een tijdje, nog voor Frank Bunte van het LEI het de Kamercommissie duidelijk maakte.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Over Brazilie. Die kan nu met varkensvlees niet op de EU markt. Voldoet niet aan eisen qua I en R en qua ziekte. Chili bijvoorbeeld kan wel exporteren naar Europa. Zij voldoen aan de eisen. Let wel. Een speciaal label blijft van belang. Omdat daarmee juist de onderscheidende productie kan worden aan gegeven.

 • no-profile-image

  Teun

  Dat maakt dan juist nu de ondernemers goed moeten nadenken.Veel ondernemers denken dat kostprijs bepalend is goed ondernemerschap.Dat is ze geleerd. Misschien is er voor een handvol ondernemers zoals Martin Houben plaats in dit land. Zijn visie op reststromen is een onderdeel van zijn bedrijfsplan. Heel goed gezien.--------Maar dat kan dus niet voor alle varkensfokkers gelden. Gaan die nu voor ook maar bulk of kiezen die een andere weg.....?

 • no-profile-image

  Porkie

  Met visie naar de toekomst kijken is blijkbaar voor velen een stap te ver. Nu een varkensschuur bouwen die minimaal 20 jaar mee moet.---- Denkt men nu werkelijk dat de komende 20 jaar net zo zullen gaan als de afgelopen 20 jaar?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Het hoogwaardige schroot gaat naar de dieren. De olie is voor ons. Naarmate we meer vegetariseren zal er steeds meer sojaschroot komen. Ik schreef vorige week als iets over die vega reststromen (zie http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/felix/). Houben mengt zijn eigen voer. Er gaat 5% soja in. 85% komt uit de nabije omgeving.

 • no-profile-image

  erik

  kijk we zijn weer waar we willen zijn, een aantal visies over hoe verder met de landbouw, dat was ook wat ik vanmorgen even wilde proberen te bereiken. Als ik deze meningen zie, sluit dat wel een beetje op mn eigen visie. ik zat net een artikel te lezen over voedselveiligheid, hier werd mede als probleem de langer wordende keten genoemd, in relatie tot het wantrouwen van de consument. dit is misschien goed te plaatsen in de visie van paul, en ik denk ook van Dick. als we een distributie kunnen opzetten met een korte keten en "eerlijke" produkten is het misschien mogelijk meer vertrouwen te krijgen van de consument dan de gevestigde verkooppunten. maar hoe zet je zoiets landelijk op? of zit ik nu op een verkeerd spoor?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dirk, ik ben geen beroepsprater noch afhankelijk van broodwinning met het geven van oplossingsmogelijkheden. Jij schrijft dat er in deze stormserie, of stormsessie, of nog actueler stormrecessie niets uitkomt. Wat je vervolgens aangeeft is dat menig boer en tuinder liefst met kleiner en rendabeler bedrijfsvoering bezig wil zijn. Continentale landbouw is het woord. Ben je het nergens tegengekomen? Boeren en tuinders een eerlijke prijs voor een eerlijk product en verdeel productie en welvaart over het continent. Dit geldt niet alleen voor Europa. Wil je iets definitief veranderen en de basis herstellen, die basis bevat ongeveer de complete problematiek wereldwijd, dan moet je daar mee van start. Wat hiervoor nodig is zijn politieke kopstukken die het regerende kapitaal, veelal de multinationals, het onmogelijk maakt om globaal kostprijsvechten als hoofddoel te hebben. Dick Veerman ziet lokal for lokal in kleinschaliger opzet waarmee de systeemfout niet opgelost wordt, nl dat bij meerdere van dergelijke opzetjes het prijsvechten weer losbarst. Ik zie het continentaal waarbij producentenprijzen met stevige eisen aan product en milieu, incl energieverbruik, vastgesteld worden op kostprijs. Voor wie deze gemist heeft: http://www.vredeseilanden.be/files/docs/varia/2010/dossier-GLB_LR.pdf

 • no-profile-image

  Hans

  Houben doet aan recycling en het varken is het medium wat hij gebruikt om de afval om te zetten in hoogwaardig dierlijk eiwit (vlees). Prima, dit is ook de reden, en dat heeft Teun goed opgemerkt, dat hij wel op de Noord-west-Europese-wereld-markt wil opereren. Concurrentie houd je scherp. Wat dat betreft zijn de verwerkende industrieën maar wat-blij dat de Varkenshouderij in de EU marktbescherming geniet, anders zouden ze, net zoals nu de varkensboeren geld moeten bijleggen om van de stront af te komen, zij geld moeten bijleggen om van de afvalstromen af te komen. Dus Houben doet het goed. Maar Houbens verhaal roept vragen op tov de andere "kleinere" varkenshouderijen, die wel veel geïmporteerd voer gebruiken. Wat is dan hun bestaansrecht? Want dat geïmporteerde voer kan duurzamer en goedkoper omgezet worden in hoogwaardig dierlijk eiwit (vlees) daar waar het verbouwd wordt.

 • no-profile-image

  koetje

  Dit gaat in dit geval geval dan wel om varkens maar met melkkoeien en vleesvee is het gewoon precies hetzelfde wat betreft de reststromen. Bietenpulp,bierbostel,sojaschillen persvezel en ga zo maar door verdwijnt in de koeienmagen. Jammer dat veel anti-veehouderij en kritische burgers dit niet beseffen.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Dit is wel het verhaal dat het dichtste bij mijn praktijk staat. Zorg voor een goed product, dat de concurrentie aankan met producten van elders. Daarbij moet gevochten worden voor gelijke wetten. In Nederland is zijn de bouwkosten hoog en de ruimte schaars, toch moeten onze varkens de meeste ruimte. Dat is vreemd.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Martin Houben vertelt in dit interview haarfijn hoe de meeste varkenshouders kijken naar concurrentie en overleven. Prima. Petje af. Hij heeft ervaring met het in eigen hand hebben van de hele keten. Bij Kempfarm is dat gelukt, maar bij Houbensteijn niet. Daarom is het zo mooi dat Martin zijn verhaal vertelt. Hij draait er niet om heen, maar zegt het gewoon. Dat geeft meer perspectief aan deze serie. Want ook dit is een waarheid in boerenland waar we mee moeten leven. Gelukkig is het zo dat ervaringen niet in steen zijn gehouwen, maar je moet er wel van leren. Toch zie je de gedrevenheid in de ondernemer Houben. Hij is gepassioneerd door het varken als kringloopdier te positioneren. Laat ook zelf berekeningen doen om CO2 reducties te onderbouwen. En zet dat ook op zijn site. Hij verdient het dat we daar over vertellen. Niet alleen bij boeren, maar ook bij burgers: het duurzaamste dier ter wereld: HET VARKEN. Google er maar eens op.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Teun, ge stelt de vraag waar over 15 jaar de kansen liggen. Ik weet dat natuurlijk ook niet. Maar ik denk wel dat net als bij de snijbloemen, de veehouderij precies het zelfde kan overkomen als de Rozenkwekers nu ondevinden moeten. Tenslotte heeft de Politiek zich daar op ingesteld, er zijn ook internationale afspraken gemaakt, die zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd in praktijk komen. Dat betekend mijns inziens, dat van de huidige en de toekomstige ondernemer zeer veel creativiteit en innovativiteit gevraagd wordt. Het gaat uiteindelijk om GELD, dat is en blijft waarschijnlijk een HOT ITEM !!!!!.....

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, de markt heeft ook gezonde kanten. Of wil je een Soviet-planeconomie? I

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.