Home

Achtergrond 210 x bekeken 2 reacties

Hollandse kwaliteit sterkt glastuinbouw

Met meer samenwerking, meer toegevoegde waarde en met meer marketing overleven glastuinders het economisch tij en komen ze sterker terug, schrijft Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

De glastuinbouw heeft last van heftige economische tegenwind. Bedrijven lijden verlies en zitten in de greep van de economische malaise. De machine van de exportkampioen hapert door de recessie, afzetmarkten zijn uit balans, valutaschommelingen verstoren de afzet en energie blijft duur.

De sector (10.000 hectare kassen met bloemen, groente en potplanten) laat het er niet bij zitten en herpakt zich in een actieplan. Belangrijkste steekwoorden: beter ondernemerschap, meer samenwerking en meer marktgerichtheid. 'Samen marktgericht vooruit' heet ons plan voor de glastuinbouw. Doel ervan is op de korte termijn te overleven en op de langere termijn sterker uit de strijd te komen.
Tientallen ondernemers hebben de deur moeten sluiten, tal van bedrijven balanceren op de rand van de afgrond. We moeten al het mogelijke doen om de rendementen op de bedrijven te verbeteren. Vandaar een reeks actiepunten, waarvan een versterking van de positie van de ondernemers in de markt wellicht de belangrijkste is.

Meest urgent is volgens mij de noodzaak om meer marktgericht te gaan werken. Met kostprijsstrategie is de glastuinbouw groot geworden, maar kostprijsstrategie alleen volstaat niet meer voor de toekomst... We zullen het meer moeten zoeken in toegevoegde waarde en producten die zich op de markt onderscheiden.

De marges in de keten moeten beter worden verdeeld. Al zijn de belangen uiteenlopend, we zullen dat gesprek met elkaar aan moeten gaan. Parallel aan deze strategische discussie moeten we aan de slag met minder knellende regels in de mededinging, vermarkten van duurzaamheid, productvernieuwing en het ontwikkelen van een Holland-label.

Het is hard nodig om in de volle breedte de focus te verleggen van productie naar marketing. Dat houdt in een gericht promotie- en kwaliteitsbeleid, ook in het buitenland.

Meer samenwerking is een soort rode draad bij zowat alle actiepunten. Samenwerking met andere partijen als afzetorganisaties, ketenpartijen en banken is onontbeerlijk. Ik heb goede hoop op draagvlak.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Han

    Heeft de heer van Ruiten wel eens gedacht, dat de (te) lage prijzen voor landbouw en tuin producten mede oorzaak kunnen zijn aan de financiele crisis? Als dit zo is, wil hij met de ziekte verwekker de ziekte bestijden, lijkt wel >alternatieve geneeswijze<. Waarom komen dit soort profeten altijd met de oplossingen die mede geleid hebben tot de ziekte? Ik verwacht van mensen van zijn caliber eens een nieuwe >verrassende< oplossing. Maar nee steeds weer die oude wijn in nieuwe flessen, volks verlakkerij.

  • no-profile-image

    Huib Rijk

    Wat schrijft Dhr van Ruiten allemaal in dit artikel: marktgericht, margeverdeling, gesprek aangaan, samenwerking, onderscheidend product. Hoe zouden telers daar nu over oordelen: (goedbedoelde) opeenhoping van clichés, wijze woorden, het meest optimale wat we in deze situatie kunnen bedenken, poging om de moed er in te houden? Of kunnen we daar pas over enkele jaren over oordelen? Het gouden ei heb ik er niet in kunnen ontdekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.